Het Karregat in 2007

  

Het seizoen begon vroeg dit jaar! In maart was het prachtig weer, waardoor veel planten al vroeg uitliepen. Veel vlinders verschenen ook vroeger dan normaal. De Dagpauwoog, Kleine vos, Citroenvlinder en Gehakkelde aurelia, die als volwassen vlinder overwinteren, werden door de zon gewekt. Ook pop-overwinteraars, zoals de verschillende witjes, vlogen al veel vroeger dan voorgaande jaren. Wij moeten dan maar weer hopen dat alles redelijk synchroon gaat: als de rupsjes uit de eitjes komen, moeten er waardplanten (voedselplanten voor de rupsen) beschikbaar zijn. Ook de vogels, die hun jongen voeden met rupsen, moeten hun eitjes op tijd gelegd hebben, anders komen ze voedsel voor hun jongen te kort.


April
In de loop van april kwamen ook de volgroeide larven van libellen weer uit het water gekropen. Terwijl ze zich zo veel mogelijk schuil houden tussen de vegetatie, barst hun larvenhuidje open en komt de imago (volwassen libel) tevoorschijn. De vleugels en het achterlijf worden opgepompt en moeten even uitharden. Daarna vliegt de libel naar een veiliger plaats in bomen of struiken. Zoals elk jaar zagen we de Vuurjuffers weer als eerste in het Karregat, maar ze kregen al snel gezelschap van de Viervlekken, Watersnuffels, Lantaarntjes, Variabele waterjuffers, Noordse witsnuitlibellen, Venwitsnuitlibellen, Platbuiken, Glassnijders en Grote keizerlibellen.


Mei
Begin mei kwamen daar ook de Smaragdlibellen, Grote roodoogjuffers en Azuurwaterjuffers bij, een gezellige drukte dus. Eind mei zagen we de Tengere en de Gewone pantserjuffers, en de Zwervende heidelibel. Deze laatste is een heidelibel, die vroeger in het jaar vliegt dan alle andere heidelibellen, en, tot er in 1996 een invasie uit het zuiden kwam, nauwelijks bekend was in Nederland.


Juni en Juli
In juni en juli komen de zomervliegers op gang en zien we naast de al genoemde soorten Tangpantserjuffers, Houtpantserjuffers, Gewone oeverlibellen, Bloedrode heidelibellen, Zwarte heidelibellen, Bruinrode heidelibellen, Steenrode heideibellen, Paardenbijters, Bruine glazenmakers, Kleine roodoogjuffers en Koraaljuffers. Vorig jaar hebben we voor het eerst enkele Koraaljuffers gezien, dit jaar waren er tientallen, dus het lijkt ze in het Karregat ook goed te bevallen!

De (dag)vlinders: Atalanta, Citroenvlinder, Boomblauwtje, Groot en Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Bonte zandoog, Groot dikkopje, Kleine vuurvlinder, Dagpauwoog, Eikenpage en Bruin blauwtje hebben we dit jaar gezien. De Eikenpage hebben we altijd verwacht in het Karregat, maar omdat ze zich nogal eens ophouden in de toppen van de Eiken, hebben we ze nooit eerder gezien. Nu zaten er drie laag in de struiken, zodat Evelien en ik ze goed konden bekijken en fotograferen. Het Bruine blauwtje hebben we ook niet eerder hier gezien. Deze vloog in het open veld achter in het Karregat, aan de kant van het Heeseind, waar we ook enkele rugstreeppadden zagen.

Enkele nachtvlinders, die we hebben gezien: Geel beertje, Lieveling, Berkenglasvlinder, Dennenspanner, Donker klaverblaadje, Kleine groenuil, Zilverstreep, Gamma-uil, Stro-uiltje, Geblokte stipspanner en Witte schaduwspanner.

Foto´s van deze vlinders zijn te zien op www.vlindernet.nl.

Ook de verschillende plantjes in het geplagde gebied doen het nog altijd goed: Waterlobelia, Oeverkruid, Dopheide, Wolfsklauw, Kleine en Ronde zonnedauw.

In december kon het jaar afgesloten worden met een echte ouderwetse schaatspartij!

 

Tineke Cramer, januari 2008

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.