klein glaskruid (foto Joop Scheijbeler)IVN natuurgidsen laten u de natuur in de binnenstad zien: mooie parkjes, oude bomen, korstmossen en muurplanten, zoals muurleeuwenbek en klein glaskruid. De bladeren van klein glaskruid werden vroeger gebruikt om glas te poetsen, vandaar de naam. De naam Parietaria judaica (paries = muur, judaica = uit Judea) laat zien dat de plant oorspronkelijk in landen rond de Middellandse zee gevonden wordt. Al lang geleden is de soort naar het noorden opgeschoven en dat proces gaat de laatste jaren nog door: hij wordt ook steeds meer in steden gevonden boven de grote rivieren. 

Dinsdag 20 juni, 19.30 - 21.30. Start VVV-kantoor op de markt ’s-Hertogenbosch. Gratis wandeling; aanmelding is niet nodig.

 

Klein glaskruid (foto waarneming.nl/Joop Scheijbeler)

Weichselboom s's-Hertogenbosch is een stad met veel bijzonder groen. Je vindt er bijvoorbeeld veel oudeMuuvaren s  en monumentale bomen, die de historie van de stad benadrukken.

Op de oude vestingmuren en de muren langs de Binnendieze groeien veel muurplanten die uitstekend gedijen in het stadsklimaat. Ook veel soorten vogels en vleermuizen voelen zich thuis in de stad. Geen wonder dat er regelmatig wandelexcursies door de historische binnenstad worden georganiseerd, onder andere door IVN/VNW 's-Hertogenbosch. Zie hiervoor de activiteitenkalender op deze website, onder 'Natuur ervaren'.

Muurvegetatie sEr is nog verrassend veel natuur in de Bossche binnenstad, leuke binnentuinen en parkjes, die veel mensen nog nooit gezien hebben. De wandeling Barbaraplaats, haven en Dommel laat u de mooiste plekjes zien in het gebied aan de westkant van de binnenstad van 's-Hertogenbosch en voert door de Barbaraplaats, langs de haven, de Dommel en de Mariënburgtuin.

Lees meer over: Wandeling Barbaraplaats, haven en Dommel

Eilandje sEr is nog verrassend veel natuur in de Bossche binnenstad, leuke binnentuinen en parkjes, die veel mensen nog nooit gezien hebben. De wandeling Zuidwal en Vughterdriehoek laat u de mooiste plekjes zien in het gebied langs de Zuidwal-Spinhuiswal-Parklaan en de Vughterdriehoek en voert door het parkje in het Bleekerstraatje en het Tilmanshofje.

Lees meer over: Wandeling Zuidwal en Vughterdriehoek

Kastanjes Parade sEr is nog verrassend veel natuur in de Bossche binnenstad, leuke binnentuinen en parkjes, die veel mensen nog nooit gezien hebben. De wandeling Jeroen Boschtuin laat u de mooiste plekjes zien in het gebied rond de Hinthamerstraat en voert door Jeroen Boschtuin en Zusters van Orthenpoort.

Lees meer over: Wandeling Jeroen Boschtuin

In deze folder tref je een beschrijving aan van de meest voorkomende natuur op de Bossche Vestingwerken.
De beschrijving bevat foto's en beschrijvingen van flora, fauna, mossen en korstmossen.  

Bekijk hier de folder met natuur op de vestingwerken.

 

IVN/VNW heeft samen met de Gemeente ’s-Hertogenbosch de Vestingwerken gemonitord op muurvegetatie, mossen en vlinders. Dit alles werd financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds.
Met dit artikeltje willen we jullie informeren over het project en de stand van zaken.

Lees meer over: Project ecologie van de Vestingwerken