Wiel van Armando sLigging: Rosmalen, behorende tot het gebied de Hoge Heide, ten noorden van de A59.
Landschap: afwisselend bos, heide en stuifzand.
Toegankelijkheid: via o.a. Deken van Roestellaan (carpoolplaats) en parkeerplaats bij Begraafplaats, Oude Baan.

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis

Rosmalen had vroeger niet alleen met het stuivende zand in de zomer te maken, maar 's winters ook met overstromingswater van de Maas. Pas na het graven van de Bergse Maas werd de afwatering beter en overstroomde de Maas niet meer.

Mariaoord

Paraboolduin sNaast de Rosmalense Heide ligt het landgoed Mariaoord. Oorspronkelijk was het een villa met bijbehorend land, later stichten de Zusters van Liefde uit Gennep er een sanatorium voor mensen met tbc. Nu is het een modern verpleeghuis.

In de bossen rondom Mariaoord bevinden zich enkele flinke hoogteverschillen. Dat zijn restanten van paraboolduinen, opgestoven in halvemaanvorm. De armen van zo'n duinen wijzen in de richting waar doorgaans de wind vandaan komt.

Flora
Zandblauwtje sOp de voedselarme grond groeien Grove dennen en Berken. In het verleden zijn hier en daar zijn Eiken aangeplant ter voorkoming van verdere verstuiving. Hier en daar staan markante oude solidaire vliegdennen. Nu worden eikenopschot en jonge vliegdennen verwijderd om de heidevelden in stand te houden. Tot de typische zandflora behoren het Hazenpootje en het Zandblauwtje.

Vogels
In het gevarieerde landschap komen veschillende vogelsoorten voor: Zwarte en Groene specht, Goudhaantje, Boomvalk, Sperwer en Havik en verschillende uilensoorten.

Klik hier voor een routebeschrijving van de rondwandeling over de Rosmalense Zandverstuiving.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid wordenbutton lid worden
button lid wordenbutton lid worden

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2019 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.