20170311 110803 SmallDe Heinis is een uniek gelegen natuurgebied middenin de bebouwing van Den Bosch. Een klein groepje vrijwilligers / buurtbewoners verricht één morgen in de week diverse onderhoudswerkzaamheden in de Heinis. Tijdens NL Doet op zaterdag 11 maart, 9.00-12.00 uur, kunnen IVN-ers en buurtbewoners meehelpen om achterstallig onderhoud weg te werken. Meer informatie en opgeven via de website van NL Doet.

 

De actie was een groot succes: 20 vrijwilligers hebben gesnoeid en opgeruimd om meer variatie in het gebied mogelijk te maken. Dankzij Cor Haest (werkgroep Landschapsbeheer) en Machteld Terlingen (werkgroep Heinistuin) was alles prima geregeld!

 

Meer foto's bij NL Doet op de Heinis

Het wijknatuurpark de Heinistuin ligt aan de Heinisdijk.

De oorspronkelijke plannen van de gemeente 's-Hertogenbosch om hier een heempark aan te leggen konden geen doorgang vinden. Hierna ging de werkgroep Heinistuin van start. Sinds 1985 is het gebied onder beheer van de werkgroep.

Lees hier meer over dit natuurgebied