alt

 

Ligging: Direct ten zuiden van Sint-Michielsgestel, ingeklemd tussen de Esscheweg en de Dommel.
Omvang: 70 ha.
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk op wegen en paden. Ingang Esscheweg, naast het zwembad, Esscheweg t.o. Rozemarijnlaan en Esscheweg ingang Golfclub de Dommel (parkeren alleen voor leden van de golfclub!). De directe omgeving van het landhuis is priv√©. Honden aan de lijn toegestaan.

Eigenaar: Het gebied is grotendeels eigendom van het Brabants Landschap.
Beheer: Brabants Landschap.

 

 

GeschiedenisEng. Landschapsstijl s
Zegenwerp en Venrode liggen op dezelfde dekzandrug, die oorspronkelijk bezet was met heide en zelfs stuifzand, met in uitgestoven laagtes vennen. Bij de aanleg van Zegenwerp in Engelse Landschapsstijl (1850) zijn de natuurlijke hoogteverschillen nog geaccentueerd. Venrode kwam tot stand rond 1900, door het stuifzand te bebossen met grove dennen. Eikenhorst is vanaf 1806 aangelegd op bouwland. De slangvormige vijverpartijen slingeren langs graslanden en door het parkbos. De boomopstanden zijn tussen de 100 en 130 jaar oud en (gelukkig) in een goede conditie.


Vispassage1 sAandacht voor de visfauna
De Dommel is hier in de jaren 50 gekanaliseerd. Om vissen migratiemogelijkheden te geven is in 2006 een 960 meter lange vispassage aangelegd. De passage functioneert voor stroomminnende vissen als kopvoorn en rivierprik, als soorten in stilstaand water als bittervoorn.Broedvogels
Bosuil, zwarte specht, boomklever en goudvink.

 


Lvd sFlora Dalkruid s
Op de oeverwallen van de Dommel groeien o.a. vlasbekje en lange ereprijs. In het loofbos - met eiken en beuken van meer dan 100 jaar - en onder de laanbomen groeien dalkruid, gewone salomonszegel en lelietje-van-dalen. Verder staan er de volgende bomen en struiken: zomereik, grove den, ruwe berk, zwarte els, robinia, grauwe wilg, meidoorn, rododendron, Anna Pauwlonaboom, Hollande linde, Thuja en de mammoetboom Sequoadendron (waaronder 2 exemplaren van 32 m hoog).

 
 

IMG 4651 sEr bevinden zich zes mammoetbomen op het landgoed Zegenwerp in Sint-Michielsgestel.
Het is een landgoed met een gevarieerd bestand aan naaldbos, loofbos, broekbos en een arboretum met verschillende boomsoorten, ondermeer de mammoetboom. Het geheel dateert uit de periode 1850-1896, hoewel ook gedeelten dateren van voor 1850.

Lees meer over Mammoetbomen.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.