Op deze pagina treft u de officiele statuten, het geldende huishoudelijk reglement en de omgangsregels aan.

Statuten
Download hier de statuten van de vereniging als pdf document

Huishoudelijk reglement
Download hier het huishoudelijk reglement van de vereniging als pdf document

Omgangsregels en protocollen

In geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of deelnemer aan een IVN-activiteit – als slachtoffer of getuige – daarvan melding maken bij (een lid van) de vertrouwenscommissie van de vereniging. De leden van de vertrouwenscommissie vindt u onder aan de lijst met contactpersonen

Hieronder vier PDF-documenten met omgangsregels en protocollen: