Eindpresentatie gidsencursus: Karregat


De eindpresentatie bestaat uit een uitgebreide lezing over het gebeid ondersteund met voortreffelijke dia's. Onderstaand vindt u een beknopte samenvatting over de presentatie.
Na afloop van de presentatie kregen alle docenten en de cursisten een prachtig boekwerk over het gebied.

Eindpresentatie
Het eindwerkstuk werd gepresenteerd middels een diavoorstelling met 2 projectoren. Het was het resultaat van een jaar veldwerk in Het Karregat, een natuurgebiedje nabij Nuland. Elk van de 6 teamgenoten nam een deel voor zijn rekening. Harry heeft de geschiedenis uitgeplozen, Bert heeft de landschapslijn toegelicht, Evelien insecten en het duin, Tineke het ven en de libellen, Cor de onderbegroeiing. Tenslotte heeft Jos het contact met Het Brabants Landschap en het beheer van het gebied belicht.

Het is een wonderlijk proces dat een min of meer willekeurig samengestelde groep in een jaar tijd zich ontpopt tot een team. Een team dat zich verdiept in diverse aspecten van een natuurgebied; daarvan een lijvig verslag van zo’n vijftig pagina’s weet te maken en een boeiende presentatie produceert.

Maart 2002 maken we voor het eerst kennis met het gebiedje. We zijn er meteen een beetje verliefd op geworden. Alle aspecten voor een verdere verdieping zijn er in opgesloten. Het educatieve aspect voor de eindpresentatie lijkt volop aanwezig. We gaan ervoor, ondanks dat we bij de eerste verkenning al een vergiftigde dode buizerd vonden.Allereerst wordt een landschapslijn uitgezet. Terwijl het ven nog deels onder water staat, lukt het ons een idee te krijgen over het verloop van het landschap. Daarbij valt op dat het ven deels onder het maaiveld ligt en de duintop er 5 meter bovenuit steekt. Bijna wekelijks wordt het gebiedje bezocht en altijd beleef je wel wat.

In het nog natte voorjaar vinden we op een vlak arm grasland diverse rendiermossen en bekermossen waaronder de Rode heidelucifer. Bekermossen behoren tot de korstmossen met een struikvormig uiterlijk. We vinden het zo bijzonder dat we ons meer gaan verdiepen in de mossen en korstmossen. Zo vinden we in de duinvalleien met wat rijkere zandgrond grote tapijten met Groot laddermos. Op de stuifduinen zien we grote plakkaten met Grijs kronkel-steeltje, dat we eerst voor Ruig haarmos hadden aangezien.

Ook is er nog voldoende water om waterdiertjes te scheppen. Naast bootsmannetjes en dergelijke vinden we opvallend veel libellenlarven. Dat belooft wat voor de zomer. In het gebied hebben we 19 soorten libellen kunnen determineren: 10 juffers en 9 echte libellen. We hebben prachtig het paringswiel  van de juffers kunnen waarnemen. Enkele weken later zien we het vrouwtje van de Keizerlibel eitjes afzetten tussen de plantjes in het water.

In juni was het ven voldoende droog om tussen de pollen van Pijpenstrootje verder rond te kijken op zoek naar de Kleine zonnedauw. Natuurlijk vinden we Veenmos, Veenpluis en Waternavel. Dus moeten we misschien wat meer geduld hebben. Uiteindelijk vinden we de Kleine Zonnedauw in grote getale. Opmerkelijke vondsten rond het ven in Het Karregat zijn wel de Moerassprinkhaan en de Wespenspin. Typerend is de zigzagstructuur in het web van de Wespenspin waarin sprinkhanen worden gevangen. De Moerassprinkhaan heeft juist het natte venbiotoop nodig en komt er in een behoorlijke populatie voor in tegenstelling tot de rest van Nederland.

Na de herfst bezinnen we ons op het verslag en de presentatie. Doordat het gebied door Het Brabants Landschap als beperkt toegankelijk is bestempeld, zien we af van de excursievorm. We besluiten een uitgebreid verslag te maken en dit te presenteren middels een diavoorstelling. De diavoorstelling kan eventueel voor geïnteresseerde groepen worden vertoond. Daar we in de zomer al vele malen met elkaar zijn opgetrokken, is er een goede basis gelegd voor een hechte samenwerking. Samen hebben we er hard aan gewerkt om een goed verslag en een boeiende diavoorstelling te kunnen presenteren.


Het cursistenteam (team Rosmalen) dat zich heeft verdiept in het natuurgebied " het Karregat"  bestaat uit: Evelien Conemans
Tineke Cramer
Bert van Huygevoort
Cor Haest
Jos hoedeman
Harry Huizinga

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.