Om de winter door te komen heeft elke vogelsoort zijn eigen aanpak.
Trekvogels
Er zijn veel vogelsoorten die wegtrekken naar het zuiden zoals Grutto’s, ooievaars en zwaluwen. Er zijn ook soorten die vanuit Scandinavië naar ons land komen zoals ganzen en eenden. Maar ook roodborstjes en mezen.
Standvogels
Andere vogels, zoals roerdomp en ijsvogel blijven hier het hele jaar. In strenge winters zijn ze kwetsbaar. Veel zangvogels trekken in de winter naar dorpen en steden. De ervaring heeft ze geleerd dat daar dan nog van alles te vinden valt.
Winterweer
Het landschap is veranderd en het wordt voor vogels steeds moeilijker om voedsel te vinden, zodat de zwakkeren een koude winternacht niet overleven of een nest met jongen niet groot kunnen brengen. Vogels zoeken in eerste instantie naar natuurlijk voedsel zoals insecten, zaden en vruchten.
In dit artikel leest u hoe u de vogels kunt helpen in de winter. 

vinkBrabants Dagblad zondag 05 oktober 2008

Ook in Brabant was de vink, net als in de rest van het land, afgelopen zaterdag tijdens de landelijke vogeltelling de meeste gesignaleerde trekvogel. Van de ongeveer vierduizend vogels die op de centrale post nabij de Kampina in Oisterwijk geregistreerd werden waren er driekwart vinken.
Landelijk telden honderden vrijwilligers 212.440 vinken, op grote achterstand gevolgd door de spreeuw (134.859).
Volgens coordinator Jan Op 't Hoog waren de omstandigheden gunstig. De wind stond licht zuidwest en er was weinig bewolking. "De vogels vlogen op een hoogte van vijftien, twintig meter en dan zijn ze goed waar te nemen", aldus Op 't Hoog.
Interessant voor de vrijwilligers van VWG IVN Oisterwijk was waarneming van een zilverreiger en een visarend.

In Brabant waren langs de lijn Son-Tilburg in totaal zeven telposten ingericht. De resultaten werden verzameld op het Banisveld in Oisterwijk.


IJsvogelDe werkgroep Vogels telt momenteel 17 leden. Zij zijn in eerste instantie lid van de werkgroep om hun enthousiasme te kunnen delen met de overige werkgroepleden, meer over vogels te leren en om gebruik te kunnen maken van de initiatieven die vanuit de werkgroep worden ontplooid. Zo heeft de Vogelwerkgroep in het afgelopen jaar deelgenomen aan diverse activiteiten.

Brabants Dagblad | woensdag 13 augustus 2008 |

VUGHT - In natuurgebied De Gement tussen Vught en 's-Hertogenbosch stuitten medewerkers van de gemeente Vught deze week op dit fraaie tafereel: in totaal 36 ooievaars waren daar neergestreken.

Keurig in een afgebakend weiland, alsof zij de overige vogels duidelijk hadden gemaakt dat die daar niet welkom waren. Het gaat om een weiland aan de Gementweg, in het Vughtse gedeelte van het weidevogelgebied. 36 ooievaars is overigens niet uitzonderlijk. Maandag zijn er boven het nabijgelegen natuurgebied De Moerputten zelfs 56 vliegend waargenomen.


(Foto: Gemeente Vught)

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.