ijsvogelDe officiële naam van de Vogelwerkgroep is projectgroep Vogel- en Natuurwacht; de werkgroep zet zich in voor behoud, beheer en bescherming van de natuur en met name de vogels. 

PROJECTGROEP VOGEL - EN NATUURWACHT

De naam verwijst terug naar één van de belangrijkste taken die het IVN óók in haar pakket heeft. Wil je iets voor de vogels doen dan dien je ook en vooral naar hun biotoop te kijken. Voor projectgroep is gekozen omdat in de huidige maatschappij nauwelijks nog “gevolgd “ wordt en bijna ieder zijn eigen pad wil kiezen. Van die energie willen we gebruik maken. Iedere deelnemer trekt er op zijn tijd aan.

Doel van de groep

Inzet voor behoud, beheer en bescherming van de natuur en met name de vogels. Het werkterrein is ’s-Hertogenbosch en omgeving en indien gewenst/nodig elders. Uiteraard rekening houdend met de activiteiten van andere werkgroepen. De groep functioneert binnen IVN en valt normaal als alle andere activiteiten onder het bestuur van onze afdeling. 

De leden van de vogelwerkgroep proberen minimal een keer per maand met elkaar op excursie te gaan. In de zomerperiode zijn altijd minder vogels te zien dn in de rest van het jaar. Na de broedtijd ruien veel vogels de veren en laten zich minder zien en horen.

Maar in de waterrijke Brabantse Biesbosch zijn altijd wel veel vogels te zien. Dus vertrokken we met 9 personen richting Werkendam.

Geslaagde ochtend op de Kampina: een kleine impressie.

Op 11 november zijn een aantal leden van de vogelprojectgroep wezen wandelen in het natuurgebied de Kampina dat ten zuidwesten van Boxtel ligt. Via de parkeerplaats langs de Roondweg hebben we langs een aantal vennen het e.e.a. waargenomen. Zo zagen we ruim voor het Kogelvangersven 5 appelvinken mooi in beeld. Zie beneden linkerfoto van een van de vinken.

 Al verder wandelend  namen we ongeveer 200 overvliegende grauwe ganzen waar. In de Huisvennen verbleven er een zilverreiger, blauwe reiger, wintertalingen en wat nijlganzen. Langs de Kromvennen zat hoog in een top de klapekster, dit is een overwinteraar die vanuit de Scandinavische streken bij ons verblijft.  Kijk naar zijn typisch zwarte masker op de rechterfoto hieronder.

Ook in één moment samen gezien, maar ook gehoord: kuifmees, gewone staartmezen met 1 witkoppige staartmees, zwarte mees, matkopmees en pimpel/koolmezen rondom ons heen. Vlak bij de parkeerplaats nog een groepje goudhaantjes en 20 pimpelmezen bij elkaar gespot. En als laatste toegift de zwarte specht. In totaal zijn er 37 soorten waargenomen. Kortom: het was een verrassend mooie waarnemingsochtend ondanks het zwaar bewolkte weer.

Hanneke Luxemburg

 

2017 11 appelvink2017 11 klapekster

 

bosuil

In het najaar van 2016 zal het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch weer een vogelcursus verzorgen voor beginnende vogelaars.

In de les en tijdens de excursies besteden we aandacht aan karakteristieke kenmerken van vogels, zoals grootte, verenkleed, vorm en kleur van de snavel en de kleur van de poten.

De cursus is bedoeld voor beginnende vogelaars die iets meer wil weten over vogels.

Pagina 1 van 3

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2019 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.