beleefdelente2010header

Ze zijn er weer: de webcams van Vogelbescherming Nederland!
Door de webcams kan je de vogels volgen terwijl ze nestelen, broeden en hun jongen voeden.
En natuurlijk hopen we de jongen ook weer te zien uitvliegen.
Dit jaar staan er weer acht webcams opgesteld. Op dit moment zijn nog niet alle nesten bewoond, je zult dus regelmatig moeten kijken. Ga kijken op www.beleef de lente.nl