Introductie werkgroep Vogels


IJsvogelDe werkgroep Vogels telt momenteel 17 leden. Zij zijn in eerste instantie lid van de werkgroep om hun enthousiasme te kunnen delen met de overige werkgroepleden, meer over vogels te leren en om gebruik te kunnen maken van de initiatieven die vanuit de werkgroep worden ontplooid. Zo heeft de Vogelwerkgroep in het afgelopen jaar deelgenomen aan diverse activiteiten.- In september vormde de groep deel van een zogenaamd tellint: verdeeld over een groot aantal telposten in een lijn lopend van de Noord-Hollandse kust tot bij de Duitse grens in de Achterhoek werd de najaarstrek van vogels in kaart gebracht.
- Net als in voorgaande jaren heeft men ook dit jaar in oktober een vogeltrektelling gedaan langs de Maas.
- Op verzoek van Staatsbosbeheer inventariseerde de groep in het najaar van 2000 en in 2001 in het Bossche Broek.In januari is - net als in voorgaande jaren - deelgenomen aan de door SOVON (Vogelonderzoek Nederland) georganiseerde midwintertelling. Doel van deze landelijk plaatsvindende telling is de inventarisatie van watervogels, in het waterrijke gebied in en rondom 's-Hertogenbosch een waar genoegen.
- Sinds enige jaren bestaat er een aangelegde oeverzwaluwwand, gelegen aan het Engelermeer en altgebouwd op initiatief van en door IVN-leden. Deze wand biedt oeverzwaluwen nestgelegenheid. De wand moet jaarlijks worden onderhouden en de aanvliegroute voor de wand moet worden vrijgemaakt van obstakels. Elk voorjaar zorgt de vogelwerkgroep hiervoor, in samenwerking met de werkgroep landschapsbeheer. Zodoende treffen de zwaluwen bij terugkeer uit hun overwinteringsgebieden optimale nestelgelegenheden aan
Voor werkgroepleden en voor de hele Vereniging organiseert de werkgroep excursies naar interessante natuurgebieden zoals de Maasvlakte, de Zouweboezem en de Oostvaardersplassen.
Een aantal werkgroepleden is ook natuurgids. Zo kunnen bezoekers van de door het IVN georganiseerde publiekswandelingen ook profiteren van de kennis van vogels die deze natuurgidsen hebben.

Als vogelwerkgroep bouwen we aan een netwerk binnen ornithologisch Nederland. Dit maakt het mogelijk deskundigen voor lezingen uit te nodigen.  Het doel van de werkgroep is in eerste instantie tegemoet te komen aan de wens van de werkgroepleden om meer kennis over vogels op te doen en zich bezig te houden met het fenomeen vogels. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar nieuwe en enthousiaste leden. De werkgroep wil dit doel bereiken door ervoor te zorgen dat de werkgroepleden samen op pad te gaan naar interessante vogelgebieden en door deskundigen uit te nodigen voor lezingen.  Door excursies te organiseren die toegankelijk zijn voor alle leden wil en kan de werkgroep de hele vereniging laten profiteren van deze kennis. Op termijn zal de kennis ook te goede komen aan niet-verenigingsleden. U kunt daarbij denken aan vogelexcursies die door de werkgroep zullen worden georganiseerd.
 

altHeeft het bovenstaande voldoende interesse bij u gewekt?

De werkgroep is voortdurend op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Enthousiasme en de bereidheid te leren en zich in te zetten zijn belangrijker dan veel kennis over vogels, uiteraard is het laatste altijd mooi meegenomen. Maar weinig of geen kennis van vogels mag en zal nooit een belemmering zijn om gewoon lid te worden van onze werkgroep.  Als lid van de vogelwerkgroep bepaalt u zelf aan welke activiteiten u deelneemt. Deze vrijheid kent wel een belangrijke voorwaarde: om activiteiten goed te laten verlopen is het wenselijk dat iedereen zich zo goed mogelijk aan eenmaal gemaakte afspraken houdt.  Houd er rekening mee dat inventarisaties meestal een halve, soms een hele dag in beslag nemen en dat u vaak vroeg uit de veren zult moeten.  Naast warme en regenbestendige kleding en schoeisel is een goede vogelgids en verrekijker nodig. De leden van de vogelwerkgroep kunnen u – vanuit eigen ervaring – advies geven bij de aanschaf. De werkgroep heeft de beschikking over een aantal telescopenU bent te allen tijde welkom om – uiteraard vrijblijvend – een keer deel te nemen aan een activiteit van de vogelwerkgroep zodat u zich een beter beeld kunt vormen. 

De functie coödinator van de Vogelwerkgroep is momenteel vacant. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging:

073-6412670


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.