Vogelexcursie naar Engelermeer

Deze voVuur Goudhaantjegelexcursie kon door mij helaas niet anders dan op een vrijdagochtend georganiseerd worden, jammer voor de werkende leden van de vogelwerkgroep. Het weer viel alles mee, in het begin wat druppeltjes maar het klaarde steeds verder op. Je hoopt altijd op wat spectaculaire waarnemingen maar die hebben we niet echt gehad. Om 09:30 uur ging ik met Ans, Ietje, Ria, Peter en Mart op pad.

Waarnemingen
De 30 soorten die we waargenomen hebben zijn: Aalscholver, knobbelzwaan, fuut, geoorde fuut, Canadese gans, grauwe gans, blauwe reiger, krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, meerkoet, kokmeeuw, buizerd, torenvalk, grote bonte specht, gaai, zwarte kraai, holenduif, matkop, pimpelmees, koolmees, staartmees, Cetti’s zanger, goudhaan, vuurgoudhaan, boomklever, roodborst, vink en winterkoning. Maar we kwamen ook wat leuke paddenstoelen tegen zoals een heksenkring van parasolzwammen, de vliegenzwam, plooivoetstuifzwam en grote en kleine stinkzwam. We hebben vooral goed het verschil kunnen zien tussen de goudhaan en vuurgoudhaan, die lieten zich goed zien.

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.