Vandaag 18 september is de IVN landschapsbeheer werkgroep bezig met onderhoud in het gebied “Mariaburgbos”.
Deze groep van vrijwilligers, veelal herkenbaar aan hun geel/groene kledingstukken, is meerdere keren per jaar in dit gebied actief voor onderhoud.

In dit gebied zijn, in het kader van het verhogen van de bio-diversiteit, vele nieuwe en verschillende soorten boompjes geplant. Er is echter één boomsoort die veel sneller groeit dan deze nieuwe aanplant en zelfs ook deze aanplant in hun voortbestaan bedreigt. Het betreft hier de Amerikaanse vogelkers. Deze soort in niet inheems en daarnaast ook invasief en wordt ook, zeer toepasselijk, “bospest” genoemd.

Deze boomsoort werd in 1700 voor het eerst als sierstruik geplant. Later werd het geplant voor houtproductie, echter het hout was niet van goede kwaliteit. Zo rond 1920-1950 werd deze boom geplant in naaldbossen om, door de snelle groei, de naaldbomen de hoogte in te laten groeien voor productiehout.

Inmiddels is deze boom als “invasieve excoot” geclassificeerd en werkt oa IVN landschapsbeheer aan het verwijderen van deze boom en het voorkomen van verspreiding.

Dit wordt gedaan door:

  • jonge zaailingen te verwijderen. Deze kunnen makkelijk uit de grond worden getrokken
  • Boomjes die nog niet zaad kunnen vormen moeten worden uitgegraven of worden uitgetrokken met een stronkentrekker
  • Grotere bomen die zaad kunnen vormen worden vaak gekapt of geringd. Ringen houdt in dat de sapstroom wordt verstoord en de boom afsterft. Daarvoor met men wel een aantal jaren deze stronken blijven snoeien totdat de boom uiteindelijk het niet meer redt.
  • Hele grote bomen zullen met zwaar materieel moeten worden verwijderd.

Het zaad van de bomen blijft echter lang kiemkrachtig, dus als een stuk bos is ontdaan van deze boom, kan er licht op de grond komen en komen de zaadjes van jaren geleden op.

U kunt de boom herkennen door een stukje bast te beschadigen met een stukje metaal of met de nagel. Indien u  een lichte geur van amandelen of bitterkoekjes ruikt is dit een teken dat u een vogelkers heeft gevonden.

2020 Knotters in actieHet werkseizoen van IVN Landschapbeheer loopt van augustus 2019 tot maart 2020. Dit verslag gaat dus over die periode. Dit houdt in dat we in het broedseinzoen en zomervakantiemaanden nauwelijks actief zijn. In maart 2020 brak de Corona-pandemie uit. Daardoor konden de NLdoet-dag 2020 in de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud aan de oeverzwaluwwand in het Engelermeer niet doorgaan. Dit verslag bestrijkt dus de periode vóór Covid-19.

We begonnen het seizoen in september met twee werkochtenden in het Karregat waar we de noordoever van het ven flink onderhanden hebben genomen: berken en wilgen zijn gekapt en uitgegraven en de gewenste struiken Sporkenhout gesnoeid In oktober, tijdens weer twee werkochtenden, hebben we onze continue strijd met de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers voortgezet in het Mariaburgbos en vervolgens nog een keer op de Nulandse heide.

De meest populaire werkdagen zijn het wilgen knotten in de Moerputten. De start vond plaats op de nationale Natuurwerkdag 2019 begin november. Daar hebben maar liefst 40 volwassenen en zes kinderen aan deelgenomen. In december was er ook weer de traditionele werkmorgen met de Jeugdnatuurgroep; behalve wilgen knotten, is het vlechten van een muurtje met wilgentenen altijd favoriet. In januari 2020 zijn we nog twee keer in de Moerputten aan het werk geweest.

Begin februari stond het Natuurnetwerk Groote Wetering op het programma, maar dat moest vanwege een vliegende storm (code oranje) een paar weken verschoven worden.

En toen kwam de Corona-pandemie. De in maart 2020 geplande NLDoet dag op de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud van de oeverzwaluwwand konden niet doorgaan.

Wat betreft het seizoen 2021-2022 toch alvast een korte duiding. Door het werken in kleine groepjes (vooraf aanmelden is verplicht) en de werkzaamheden over méérdere dagen te verdelen, konden veel van de oorspronkelijk geplande activiteiten in 2020-2021 doorgaan. Hierbij is de Corona Werkinstructie van het Brabants Landschap als leidraad gebruikt. Daardoor konden met wat inventiviteit de smeekbeden “Kunnen we alsjeblieft niet lekker buiten in de natuur aan de slag” gehonoreerd worden.

We gaan verder met proberen buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van de natuur in hun directe leefomgeving.

Cor Haest

Put sNoord-Brabant heeft in totaal 600 vennen binnen haar grondgebied en is daarmee een echte vennenprovincie. Die vennen vervullen een zeer belangrijke functie in de natuur als leefgebied voor veel planten- en diersoorten. Bovendien zijn ze prachtig om te zien, zowel in de zomer als in de winter. Maar het gaat slecht met de vennen. Zij worden bedreigd door de zogenaamde 3 V’s: verdroging, verzuring en vermesting, waardoor de biodiversiteit in de vennen vermindert en de gezondheid van de bodems verslechtert. Daarom heeft de provincie in 2019 € 2.000.00,- budget beschikbaar gesteld om het tij te keren. In dit artikel wordt het Karregat, ook wel nieuwe Karreput genoemd, als voorbeeld van het herstel van een ven beschreven.

Betrokkenheid IVN

IVN ’s-Hertogenbosch heeft het natuurgebied Karregat rond de eeuwwisseling ‘geadopteerd’ als onderzoeksgebied (monitoren van flora en fauna) en kleinschalig landschapsbeheer. Door die grote betrokkenheid is er regelmatig contact tussen IVN en Brabants Landschap, dat eigenaar is van het gebied. Zo werd IVN Landschapbeheer al in 2020 geïnformeerd over het plan om het ven in het Karregat grondig te gaan herstellen en konden wij de uitvoering daarvan in het najaar 2021 op de voet volgen.

Natuurgebied Karregat

Het Karregat, inclusief rond het jaar 2000 nieuwe ingerichte deel (compensatie voor de verbreding van de A59), is met een totale oppervlakte van ongeveer 30 ha (60 voetbalvelden) een relatief klein natuurgebied. Het bestaat uit de volgende biotopen: bos, eikenhakhoutwallen, heide, stuifduin, zeer schraal grasland en een ven. Het nieuwe deel (voormalige landbouwgrond) omvat grasland dat ten dele omzoomd wordt door een aangeplante strook zogenaamd bos- en haagplantsoen met o.a. meidoorn, sleedoorn, wilde roos, wilde appel, veldesdoorn, hazelaar en brem. Verder zijn er voor de bijna uitgestorven en dus bedreigde knoflookpad twee amfibieënpoelen gegraven. Door deze grote biodiversiteit is het Karregat een waar natuurpareltje.

landschapsbeheer mariaburgbos 20200929 b300De IVN-werkgroep Landschapbeheer kan, in weerwil van Corona, toch nog positief functioneren.

Op dinsdag 29 september zijn 13 werknemers van Software bedrijf Ivanti naar het Mariaburgbos gekomen. Die hebben o.l.v. 3 IVN-ers van 9.00 tot 15.00 uur op een veilige, en dus verantwoorde wijze, lekker in de buitenlucht gewerkt aan het mooier maken van de natuur. Zie de website van mooi zo, goed zo voor een uitgebreid verslag. 

Cor Haest

Koningsdag26042017pkLCorHaestmetMiekeenRomboutsWe feliciteren IVN-lid Cor Haest met zijn koninklijke onderscheiding, die hem 26 april werd toegekend voor zijn jarenlange inzet, voor o.a. het IVN. Cor is actief bij de IVN-werkgroep communicatie en werkt aan de website en aan Den Boschrietsangher en verzorgde jarenlang alle persberichten. Hij is ook actief als natuurgids en weet mensen te boeien met zijn natuurverhalen. Maar bovendien is hij altijd in de weer met het beheren van het landschap.

BeekdalIn januari werd een lezing over Klimaatverandering en herinrichting van beekdalen verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

Hij liet ons zien hoe de Brabantse beken de laatste tijd een grote gedaante-verandering hebben ondergaan. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen. Ook werd toegelicht welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn i.v.m. de klimaatverandering en werden daarvan voorbeelden getoond. De lezing werd door 39 geïnteresseerden bijgewoond.

Rugstreeppad amplex f AvDiepenbeek IMG 3171ttrIn februari nam Annemarie van Diepenbeek de toehoorders mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders.

Annemarie was als projectleider werkzaam voor RAVON. Zij is co-auteur van een aantal RAVON Veldgidsen. Alle in Nederland voorkomende soorten passeerden gedurende de avond de revue. Zij gaf daarbij informatie over uiterlijk, leefwijze, verspreiding en de paddentrek. Bij enkele soorten wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen door beschermende maatregelen, de sterk verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe poelen en het renoveren van oude, verwaarloosde poelen. Ook in de directe leefomgeving van mensen is met kleine aanpassingen een geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken. Tuinvijvers en voor de winterslaap een ‘rommelhoekje’ achter in de tuin kunnen wonderen verrichten. De avond werd goed bezocht, er waren 40 bezoekers.

We hadden nog meer lezingen georganiseerd in 2020 maar deze konden helaas door het coronavirus niet door gaan. We hopen in najaar 2021 weer lezingen te kunnen brengen.

We proberen het lezingenprogramma zo gevarieerd mogelijk te houden en gebruik te maken van de kennis binnen onze vereniging, dus met eigen sprekers.

Werkgroep Lezingen

Henk Vennix, Ad van Mil, Christine Maas

De werkgroep Lezingen organiseert lezingen over de natuur. De lezingen worden gehouden in de Brede Bossche School Nieuw Zuid.
Een overzicht van geplande lezingen vind je hier.

De werkgroep lezingen bestaat vanaf januari 2021 uit:

- Christine Maas
- Herman van Eijck
- Ad van Mil

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De  toegang is gratis voor IVN-leden, van de overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro gevraagd. 

 IMGP0404Deze lente hebben Corry Vos, Ton Joore en ik natuurbelevingsactiviteiten georganiseerd in verpleeghuis de Grevelingen, Mariaoord en St Janshof. Er waren telkens 15 tot 20 bewoners bij. Tineke van Wegberg maakte foto’s en Sonja Onstenk was er bij in het kader van haar snuffelstage. We hebben bloembollen en knollen bekeken, wortelstokken en penwortels en alles wat er onder de grond te zien is, bekeken, gevoeld, geroken en toostjes met selderijsalade geproefd. Het ging er vrolijk aan toe, we hebben veel gelachen. Enkele voorvallen:

N.a.v. het thema Bollen en Knollen kwam de aardappel als voorbeeld van een knol voorbij: 1 strak in zijn velletje en 1 verschrompelde met scheuten.Een Mw. had al verteld over haar tuin en de boerderij van haar ouders, herinneringen van een 90 jarige. Zij zegt wijzend naar de aardappels: "die ene verrimpelde zijn wij en die andere de jongelui, mar in die irste zit vul mir in!" Hoe zo natuurbeleving op maat? ????

Natuur op maat 20240313Verslag stageperiode bij Natuurbeleving op Maat IVN ’s-Hertogenbosch

Wat is natuurbeleving op maat?

Natuurbeleving is het positief ervaren van natuur met al je zintuigen: natuur voelen, horen, zien, ruiken en proeven. Natuurbeleving op maat is natuurbelevings-activiteiten verzorgen voor doelgroepen met een specifieke behoefte (meestal een beperking). Tot nu toe waren dat bijvoorbeeld ouderen in instellingen, thuiswonende ouderen die bijna de deur niet meer uit komen en dreigen te vereenzamen en een groep mensen met psychische problemen. Natuurbeleving op maat wil hen (weer) in aanraking brengen met de natuur, indien mogelijk naar buiten krijgen en laten bewegen.

natuuropmaat greveling 2022aBewoners druppelen met vragende gezichten binnen. Maken eerste opmerkingen: Oh, wat gaat er gebeuren vanmiddag? Ze zien bloemen, appels, mensen met groene t-shirts…

Zullen we maar beginnen? Dan springt Peter Pan tevoorschijn, in herfstrood gekleed met groene muts. En zingt het lied van de kruiden en bloemen, die smeken om geplukt, gegeten, gevlochten te worden.

_TVW5787.jpgVoor bewoners en hun begeleiders van de Binckhorst, werd op zaterdag 13 november een binnen en buitenactiviteit georganiseerd.

Het thema was herfst.                                                                                                      Voor de activiteit verzamelden werkgroepleden, o.a. zaden, bladeren, mooie takjes, paddenstoelen, dennenappels, vruchten en kruiden. Het werken met de natuurlijke materialen, het ruiken,voelen en proeven, leverde vele positieve reacties op bij de deelnemers. Het resultaat mocht er zijn. Met blije gezichten en in het bezit van een zelfgemaakt natuurschilderijtje en geurpotje keerde men huiswaarts.

Helaas was het weer van dien aard dat de buitenactiviteit grotendeels werd afgelast.

 

De werkgroep Natuurbelevinatuur op maat 20210125aBewoners van Park de Grevelingen.ng Op Maat organiseert natuuractiviteiten aan veelal kwetsbare mensen. Al vroeg in het voorjaar van 2020 kwam een stop op alle geplande activiteiten. Wat nu, hoelang gaat dit duren? Lang dus! Om toch contact te houden met onze doelgroep hebben wij aan de hand van foto’s van eerdere activiteiten, een kaart vormgegeven op een dubbel A4 formaat met daarop ook ons logo en de wens elkaar weer snel te mogen ontmoeten om samen van de natuur te kunnen genieten. De kaarten werden in de zomer door ons gedistribueerd aan de betreffende tehuizen. De bewoners herkenden de activiteit en soms zich zelf en dat gaf weer even een vreugdevolle herinnering.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.