Nieuw_bestuur_DSC0024kl_s
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 is een nieuw bestuur van onze vereniging gekozen, met bekende en nieuwe gezichten. Zij zullen in de toekomst richting geven aan de organisatie en het beleid van IVN/VNW e.o. 's-Hertogenbosch.
Henk Vennix maakte deze fraaie statiefoto. V.l.n.r. Jan de Koning (secretaris.), Ferd Sauter, José van Oers-Abbink, René Giebels (voorzitter intern en coörd. werkgroepen), Cees van Zoelen, Rien van der Steen (voorzitter extern), Herman van Eijck (penningmeester). Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!


Het IVN / VNW 's-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie.
Regelmatig zijn er vacatures voor actieve vrijwilligers.

De één helpt de vereniging door het maken van het verenigingsblad De Boschrietsangher, de ander door een activiteit te organiseren of aanspreekpunt te zijn voor een werkgroep. En wat doe jij?

Voor welke klussen zoeken we mensen?                               IVN 's-Hertogenbosch 2022-07-01

Dringend:twee bestuursleden en twee redacteuren (zie onder Communicatie).

Bestuurders, coördinatoren en regelaars

Het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand. Daarnaast is er 2 x per jaar een coördinatorenoverleg en in het voor- en najaar een Algemene Ledenvergadering.
Mocht je interesse hebben voor een van deze vacatures, neem dan contact op met Harry van Haren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-51223720.

Algemeen bestuurslid:
o Contact onderhouden met onze natuurgidsen en maatschappelijke organisaties (o.a. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten)
o Overleg met onze cursuscoördinator over cursussen en opleidingen
o Onderhouden van contacten met regionale IVN-afdelingen en IVN Brabant en het bijwonen van de regio-overleggen (ongeveer 4 x per jaar)
 

Bestuurslid jeugd, jongeren en jongvolwassenen.
Het bestuur wil graag meer jeugdige leden aan zich binden en is op zoek naar iemand die deze uitdaging aan wil gaan. De voornaamste taken voor deze functie zijn:

o Contact leggen en onderhouden met jeugd, jongeren en jongvolwassenen
o Meedenken over IVN-brede projecten en festivals
o Projecten als voedselbossen, tiny forests en landschapsbeheer begeleiden.

 

Cursuscoördinator: alle zaken rond cursussen, cursusprogramma maken, overleggen met cursusteams en bestuur, initiatieven voor nieuwe cursussen. 

Voor de meeste cursussen zijn er al goed­lopen­de cursusteams en is weinig coördinatie nodig.

wisselend door het jaar, variërend tussen 1 en 5 uur per week. 

Coördinator paddenstoelenwerkgroep: belangstelling peilen voor heroprichten werkgroep

 

Hulp natuuroudercursus, regelen cursus, contacten met scholen

 

Jeugd, ouderen

Jeugdnatuurgidsen - ga je graag met kinderen op pad de natuur in, doe dan mee 10 x per jaar, zondagmorgen
Natuurouder - met de schoolklas in de buurt de natuur in aantal malen per jaar een dagdeel - door de week
Het Bewaarde Land - met schoolklassen van aangemelde scholen natuuractiviteiten Rosmalense zandverstuiving   aantal malen per jaar drie dagdelen - door de week
Natuur op Maat - speciale doelgroepen zoals mensen in verzorgingshuizen, mensen met een beperking  aantal malen per jaar een dagdeel

Ledenactiviteiten

Animator: organiseert bijeenkomsten van diverse aard, b.v. biodiversiteitsdag. Doel: de 'losse' onderdelen van de club vaker bij elkaar te krijgen

±2 x per jaar

Gastheer/-vrouw bijeenkomsten, b.v. biodiversiteitsdag

±2 x per jaar

Organisator IVN-kletsavonden (mensen en onderwerpen zoeken)

4 x per jaar

Gastheer/-vrouw IVN-kletsavonden

4 x per jaar

Gastheer/-vrouw IVN- Nieuwjaarsreceptie

1 x per jaar              

Publieksactiviteiten

Organiseren Dag van het Landschap Haanwijk; contactpersoon Brabants Landschap

1 x per jaar

Organiseren Dag van het Kanaalpark; contactpersoon stadsboerderij Eyghentijds

1 x per jaar

Organiseren slootjesdag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

Organiseren paddenstoelendag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

Medewerker info-kraam. Af en toe doen we mee aan een markt of open dag waar we met een kraam informatie geven over onze vereniging.

1 - 3 x per jaar, een paar uur (iedere hulp is welkom)

Communicatie

Redacteur nieuwsbrief

Vergaart natuuractiviteiten van IVN en andere natuurorganisaties rond Den Bosch in een maandelijkse nieuwsbrief. Overnemen van de artikelen op onze eigen website gaat al automatisch. 

12 x per jaar 2 dagdelen

Redacteur website

Schrijft korte artikelen over natuuractiviteiten van IVN en andere natuurorganisaties rond Den Bosch op website ivn-s-hertogenbosch.nl. O.a. excursieprogramma en aankondigingen cursussen. Technisch onderhoud van de website wordt door iemand anders gedaan.

±10 u per maand

Redacteur activiteitenprogramma in BRS

4 x per jaar 2 dagdelen

Folder en inlegvel met jaarprogramma

1 x per jaar

Gidsenopleiding 2022/2023 

Gidsenopleiding stuurgroep

 

Gidsenopleiding 1 à 2 mentoren

 

Gidsenopleiding gastheer/vrouw

 

Zaal- en materiaalbeheer

Contact, reserveren en sleutelbeheer Brede Bossche School Nieuw Zuid

±1 u p. week

Contact, reserveren en sleutelbeheer buitenlokaal Haanwijk

±1 u p. 4 weken

Uitlenen materiaal; bijhouden inventaris

±1 u p. 4 wekenHet Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma voor scholen uit het basisonderwijs. Het brengt kinderen weer meer in contact met de natuur. Het is gericht op ervaren, met alle zintuigen.

Ooit was de natuur dicht bij huis. Tegenwoordig is de natuur vaak veel verder weg. Kinderen komen door concurrentie van televisie en internet steeds minder buiten. Daarom is de natuur voor velen van hen iets onbekends, iets vreemds. Het Bewaarde Land doorbreekt dit. Kinderen worden door deelname aan het programma weer echt een kind van de natuur.

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen open staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.

Meer informatie op de website van Het Bewaarde Land 

De coordinator van Het Bewaarde Land is bereikbaar op e-mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In kleine wisselende samenstellingen is de werkgroep in 2020 een aantal keren in de omgeving van Den Bosch op pad geweest.

Hierbij is o.a. bezoek gebracht aan:

  • De Oude Karreput op de Nulandse Heide
  • De muurhagedissen in Heeswijk-Dinther
  • De boomkikkers in de Mortelen
  • Een poel nabij de Bruistensingel in Den Bosch
  • De Stapsteen bij Maliskamp.

Bij deze bezoeken werd het aangetroffen waterleven geïnventariseerd (visjes, salamanders, kevers, padden en kikkers).

Vrouwtje KnoflookpadNulandse Heide

In februari heeft de amfibieënwerkgroep onder leiding van Henk Vennix en Hans de Wit een amfibieënscherm ingegraven rondom een grote poel op de Nulandse Heide. Aan beide zijden van het scherm zijn vangemmers ingegraven. Ook zijn de onderdoorgangen van het snelfietspad F59 door middel van schermen afgesloten. Ook hier zijn vangemmers geplaatst.

Dit alles nu eens niet om amfibieën te behoeden voor gevaar (verkeersslachtoffers) maar om onderzoek te doen naar de zeldzame Knoflookpad, die in het gebied geherintroduceerd is.

Vanaf half februari tot half mei zijn de emmers iedere dag gecontroleerd op amfibieën. Het ging vooral om de Knoflookpad, maar ook de bijvangst is vastgelegd. De Knoflookpadden werden gewogen, gemeten en op de foto gezet. Knoflookpadden zijn te herkennen aan het typische patroon op de rug (een vlekkenpatroon die een pijl vormt), dat is bij ieder individu uniek.Van de andere amfibieën werd alleen de soort en geslacht genoteerd.

In totaal werden er 129 knoflookpadden gevangen (iets minder dan in 2019). De ‘bijvangst’ was enorm. Maar liefst 7447 amfibieën hebben we uit de emmers gevist:

Alpenwatersalamander                           781                        

Kamsalamander                                     319

Kleine watersalamander                         950

Groene kikker complex                         1272

Bruine kikker                                         1923

Gewone pad                                         1363

Rugstreeppad                                        710

Knoflookpad                                          129

                                                          ---------- +

Totaal                                                  7447 exemplaren

                                                                                                  

MuurhagedisMuurhagedissen

Op 1 augustus organiseerden Henk Venninx en Herman van Eijck een excursie naar Heeswijk-Dinther, op zoek naar muurhagedissen. Het was prachtig weer en een succesvolle excursie.

                                                                                      

Boomkikker in braamstruikBoomkikkers

15 augustus organiseerde Herman van Eijck een boomkikkerexcursie naar de Mortelen. Ondanks het zonnige weer werden er slechts een twintigtal Boomkikkers gezien. Het aantal Boomkikkers viel wat tegen, omdat er in 2019 veel meer zijn gezien. Mogelijke oorzaak is dat de excursie, in tegenstelling tot 2019, buiten de voortplantingsperiode van april tot juli plaatsvond. Dan kunnen de kikkers enkele honderden meters van de poel af zitten. Deze kikker zit alleen tijdens de voorplanting in het water.                       

                

Ringslangen

19 augustus organiseerde Rien van Himbergen een excursie naar Velp, om ringslangen te spotten. Helaas hadden de ringslangen zich goed verstopt, zodat wij ondanks zoeken er geen één hebben gezien. Maar ja dat is de natuur, de ene keer heb je meer geluk dan de andere keer.

Monitoren poelen Stapsteen Maliskamp

Met een aantal leden van de werkgroep hebben we in de poelen van de Stapsteen gezocht naar amfibieën. Eerst op zicht en later met behulp van van schepnetten. De uitkomst was dat het niet goed gesteld is met deze waterbewoners. Een enkele Groene kikker en wat Kleine watersalamanders was het resultaat. Ook werden er redelijk wat Stekelbaarzen aangetroffen en die zijn niet best voor de amfibieënstand. Verder constateerden we dat alle poelen te diep zijn aangelegd. Dit heeft als resultaat dat het water moeilijk zal opwarmen. Een oplossing zou het verondiepen van de poelen kunnen zijn.

Herman van Eijck en Henk de Wit

Boomkikker 2008 14 HermanVanEijck b300Met 4 personen trokken we zaterdagmorgen naar natuurgebied De Mortelen bij Oirschot voor een boomkikkerexcursie.

Het weer was in het begin wat heiig met weinig zon maar gaande weg de ochtend liet de zon zich steeds meer zien. Op het eind van de ochtend was het zonnig en warm. Ruim 25 graden.

Onze eerste waarneming in De Mortelen was een groot koolwitje. Verder vlogen er vlinders als het klein koolwitje, bont zandoogje en gehakkelde aurelia.  Andere insecten waren wantsen, vliegen, libellen en sprinkhanen.

RepAmfViscombiSinds maart/april dit jaar is er een werkgroep Amfibieën opgericht bij IVN-’s-Hertogenbosch. Er is dus een interessante nieuwe werkgroep bij, voor als dit nog niet bij iedereen bekend was.

Via de (mede) oprichter Fabian Helsloot, kregen we een oproep vanuit de Ravon om deel te nemen in het Bossche Broek op 12 mei j.l. mbt een inventarisatie aan vissen/amfibieën/waterplanten. De stichting Ravon is een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen. RAVON voert onderzoek uit en zet de hieruit voortvloeiende kennis en data in voor advies, voorlichting en bescherming. 

Wat neemt de Coördinator mee: (Fabian of andere begeleider)

- ontheffing Flora en Faunawet

- terreintontheffing / schriftelijke toestemming

-handleiding amfibieën     @       http://www.ravon.nl/Portals/0/PDFx/Handleiding%20NEM%20Amfibieen.pdf

- ravon telformulier            @      http://www.ravon.nl/Portals/0/PDF2/MA_Telformulier_2012.pdf

- determinatiewerken amfibieën

- zaklamp (avondbezoeken)

- waadpak

- verrekijker / insectenkijker

- fotocamera

- notititieblokje

- rugzak om alle materialen in te verzamelen

Wat nemen leden van de werkgroep mee:

- notitieblokje / veldboekje

- sterke zaklamp (voor avondbezoeken)

- laarzen

- gepaste kleding

tree frog 474949 640Bent u ook zo benieuwd wat voor kikkers, salamanders en padden er in en rondom de poelen bij u in de buurt wonen? Zo ja, dan bent u niet alleen. Amfibieën zijn belangrijke ecosysteem-indicatoren en met uw hulp kan er in kaart gebracht worden welke amfibieënsoorten in de poelen en vijvers van ’s-Hertogenbosch leven.

De leden van de werkgroep Amfibieën trekken er regelmatig op uit om het leven van de amfibieën te bestuderen. Zo worden speciale excursies gewijd aan de Boomkikker en de Heidekikker en aan de poelen van het Karregat.

De coördinatoren van deze werkgroep zijn Fabian Helsoot en Ben van Drunen; informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

kleine rode weekschildkever sDe werkgroep Natuurcursussen verzorgt cursussen voor leden en niet-leden van IVN/VNW 's-Hertogenbosch.

Er is een enthousiaste groep docenten die probeert zijn/haar kennis over te dragen op cursisten. Voorbeelden van cursussen die de afgelopen jaren zijn gegeven zijn de basisnatuurcursus, vogelgeluidencursus, cursus tuinbeleving en natuuroudercursus. Voor een overzicht van de geplande cursussen en de al gehouden cursussen, klik hier.

Vragen? Mail Ben van Drunen via cursussen@ivn-s-hertogenbosch.nl.

 


 

Dit jaar zijn er geen basiscursussen gegeven in verband met de coronapandemie, en alle maatregelen rondom deze pandemie. Voor de voorjaarscursus hadden zich 26 cursisten ingeschreven; zij hebben allen hun cursusgeld terug gekregen.

De Najaarscursus hebben we niet opgestart omdat er nog te veel onzekerheden waren. Wel hebben we de voorjaarscursisten eenmalig (gratis) een bomen herkennings-workshop aangeboden. Hiervoor hadden drie docenten zich aangemeld, en per docent konden zich vier cursisten melden (totaal 12 cursisten). Dit om de verplichte afstand van 1,5 meter te waarborgen Er bleek weinig animo voor te zijn, zes cursisten melden zich aan. Hiervan melden zich de laatste dag twee personen af in verband met met verkoudheidsklachten. De vier deelnemers waren wel erg te spreken over de workshop.

Planning 2021: zover nu duidelijk wordt ook de voorjaarscursus 2021 niet opgestart, de situatie rondom corona is nog te wisselend en te onduidelijk.

Natuurschoolactiviteiten 2020:

Van 1 januari 2020-14 februari 2020 vonden drie activiteiten plaats, waar 28 personen aan deelnamen

De volgende thema’s kwamen aan bod:

-Hoe werkt een microscoop?

-Bomen herkennen

-Vogelveren

Van maart t/m juni 2020 waren er geen activiteiten in verband met de coronavirusmaatregelen.

Vanaf juli werden er enkele activiteiten georganiseerd, waarbij de coronamaatregelen strikt werden gevolgd: de groepjes waren niet groter dan vier personen, dit om de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.

-Juli: Biodiversiteit op de Groote Wetering:.met acht personen gingen we in groepjes van twee personen op zoek naar alles wat er leeft in dit gebied.

-September: vier personen brachten een bezoek aan de Graafse Akker, waar ze door Geertje en Michael rondgeleid werden.

-September-november: met een groepje van vier personen gingen we zesmaal op zoek naar paddenstoelen in verschillende gebieden. We zagen veel verschillende soorten en vinden deze activiteit voor herhaling vatbaar.

Toen de coronamaatregels aangescherpt werden, en we nog maar met twee personen buiten op pad mochten, zijn we gestopt met het paddenstoelengroepje

-December: bomen herkennen. In December waren de mogelijkheden weer wat ruimer en gingen we met zes personen op pad om bomen te herkennen (in twee groepjes). Het was de bedoeling om dit meerdere keren te doen, maar helaas werden wederom de regels aangescherpt. We bekijken of we begin 2021 weer kunnen opstarten

Louise de Kort

 

De Natuurschool is er voor alle IVN-leden die op een spontane manier zich willen verdiepen in allerlei onderwerpen. Regelmatig komen we binnen of buiten bijeen om het gekozen onderwerp door zelfstudie beter te leren kennen.

Iedereen kan onderwerpen en gebieden aandragen, deelt zijn kennis metnatuur-excursie met IVN s-Hertogenbosch-crop de ander. Er is geen docent, we zijn allemaal docent. Er zijn geen cursisten, we zijn allemaal cursisten. Niet schools maar wel leerzaam.

Doe mee, kom mee!!
Wil je uitgenodigd worden voor de natuurschool, meld je dan aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Bij iedere activiteit krijg je een mailtje en beslis je of je die keer mee wilt doen. Let op: deze activiteit is alleen voor IVN/VNW-leden.

Kijk voor het actuele programma op de activiteitenkalender op deze website.


 Whatsapp groep:

Tijdens Corona werd de natuurschool Whatapp groep aangemaakt  omdat we niet gezamenlijk op pad konden. Omdat dit een succes bleek te zijn, blijft deze app groep bestaan.  Hier kunnen we elkaar attenderen op leuke waarnemingen in omgeving Den Bosch, zodat anderen ook op zoek kunnen gaan naar deze waarneming. Tevens kunnen we elkaar vragen stellen enz.. Wil je je aanmelden dan kan dat bij bovenstaand emailadres onder vermelding van je naam en telefoonnummer.


altDe werkgroep Natuurexcursies zorgt voor natuur gidsen tijdens de excursies.

Om natuurgids te worden dien je het 'Natuurgidsendiploma' te halen. Dit kan via de cursus IVN-natuurgids die door het IVN verzorgd wordt.

Activiteiten van de werkgroep Natuurgidsen:

IVN/VNW organiseert en begeleidt wandelingen en excursies met natuurgidsen in natuurgebieden rondom 's-Hertogenbosch, maar ook in de stad zelf. Wij kennen twee soorten wandelingen:

1- De natuurexcursies voor een breed publiek (natuurwandelingen)

2- Natuurexcursie (natuurwandeling) op aanvraag


Publiekswandelingen
De publiekswandelingen worden maandelijks verzorgd voor een breed publiek. Door middel van deze wandelingen willen de natuurgidsen de belangstelling en waardering voor de natuur bevorderen. Wilt u iets meer weten over de natuur of natuurgebieden in de regio? Wandel dan met ons mee. Deze wandelingen zijn gratis en aanmelden is niet nodig.  Zie voor het programma de activiteitenkalender op onze website of onze folder.

 

Natuurwandeling op aanvraag
Wilt u met een eigen gezelschap met een IVN-gids op pad in een gebied naar eigen keuze in/rond de gemeente 's-Hertogenbosch (bijvoorbeeld tijdens verenigings-, bedrijven- of familieuitjes), dan kan dat! 
Voor de begeleiding van deze wandelingen vragen wij een kleine vergoeding van € 35,- per 2 uur per gids. Het aantal deelnemers per gids is maximaal 15. Houd u er rekening mee dat we een groep vrijwlligers zijn en niet kunnen garanderen of de aanvraag altijd door kan gaan. Neem daarom tijdig, uiterlijk 4 weken van te voren, contact op met het secretariaat van de vereniging:

tel. 073-6412670 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.