maashorst 20191026Met zijn 2400 ha is Maashorst het grootste natuurgebied van Noord Brabant. Gelegen tussen Oss, Nistelrode, Uden en Schaijk biedt het ruimte aan groot en klein. In het begrazingsgebied lopen taurossen en Exmoor pony’s. In het afgerasterde gebied zelfs een kudde wisenten. Deze lieten zich van een afstand goed bewonderen. Imposante beesten. Maar daar kwamen we niet voor. De doelsoort voor deze excursie was de klapekster. Een soort uit de familie van de klauwieren die hier in de wintermaanden verblijft en zijn kostje bijeen scharrelt. Vanaf zijn uitkijkpost in het topje van een boom of struik vangt de klapekster zijn prooi. Veelal muizen, kevers, hagedissen, salamanders of kleine vogels. Deze worden vaak aan de stekels van meidoorn of prikkeldraad gespietst als voorraad.We verzamelden aan de Palmvenseweg en wandelden van daaruit met z’n dertienen door het gebied. Door bossen en open stukken. Onderweg werden er diverse vogelsoorten gezien*. Na een korte pauze werd de zoektocht voortgezet en even later hoorden we van Ria de kreet “Ik heb ‘m!” Alle verrekijkers en telescopen gingen in de juiste richting. In een meidoorn zat de kleine rover. Met zijn zwarte masker en zijn kromme snavel heeft het wel wat weg van een kleine roofvogel. Regelmatig verplaatste de vogel zich naar een andere struik of boom om van daaruit naar prooi te zoeken. Na de vogel uitgebreid te hebben bekeken gingen we richting de auto’s. Nog even in een maïsstoppelveld naar een groep veldleeuweriken gekeken. Een geslaagde excursie. Dank aan Titia van Heusden voor het organiseren.


*) Torenvalk, Roodborst, Merel, Roodborsttapuit, Winterkoning, Kuifmees, Koolmees, Zwarte kraai,
Gaai, Houtduif, Veldleeuwerik, Goudhaan, Vink, Groene specht, Buizerd, Sperwer, Klapekster, Grote
bonte specht, Kramsvogel, Grote lijster, Slechtvalk, Spreeuw, Geelgors, Putter, Boomkruiper,
Aalscholver

Deze voVuur Goudhaantjegelexcursie kon door mij helaas niet anders dan op een vrijdagochtend georganiseerd worden, jammer voor de werkende leden van de vogelwerkgroep. Het weer viel alles mee, in het begin wat druppeltjes maar het klaarde steeds verder op. Je hoopt altijd op wat spectaculaire waarnemingen maar die hebben we niet echt gehad. Om 09:30 uur ging ik met Ans, Ietje, Ria, Peter en Mart op pad.

Waarnemingen
De 30 soorten die we waargenomen hebben zijn: Aalscholver, knobbelzwaan, fuut, geoorde fuut, Canadese gans, grauwe gans, blauwe reiger, krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, meerkoet, kokmeeuw, buizerd, torenvalk, grote bonte specht, gaai, zwarte kraai, holenduif, matkop, pimpelmees, koolmees, staartmees, Cetti’s zanger, goudhaan, vuurgoudhaan, boomklever, roodborst, vink en winterkoning. Maar we kwamen ook wat leuke paddenstoelen tegen zoals een heksenkring van parasolzwammen, de vliegenzwam, plooivoetstuifzwam en grote en kleine stinkzwam. We hebben vooral goed het verschil kunnen zien tussen de goudhaan en vuurgoudhaan, die lieten zich goed zien.

 

Casarca

Zondag 8 september 2019: vogels kijken in de Hemelrijksche Waard, een riviernatuurgebied tussen Oijen en Lithoijen.

Met een groep van zes personen zijn we richting Lithoijen gereden. Bij de eerste stop een klein stukje de uiterwaard ingelopen. Met vogels is het daar rustig. Wel laat een ijsvogel zich even in een flits zien.
Onderweg naar de volgende stop, zien we vanuit de auto een grote groep casarcas (18 stuks). Mooi kunnen zien dat deze gansachtige eenden een metaalgroene spiegel hebben (bron: Vogels van Europa 2.0).

Zilverreiger HVDe 'r' is weer in de maand en dus begint de watervogeltelling weer. Op de zaterdagochtend het dichts bij de 15e van de maand (in dit geval dus 14-9-2019) verzamelt een vast groepje tellers zich bij Café Treurenburg. Aan de overzijde van de Maas worden van Hedel tot aan de Zandmeren bij Kerkdriel de watervogels geteld.

Deze telling wordt al tientallen jaren door de vereniging verzorgd en is niet altijd even leuk. Want vaak komt het neer op het tellen van honderden meerkoeten en grauwe ganzen en dat is best wel saai werk. Maar waarom doen we het dan? Nou, om lekker buiten te zijn en voor die bijzondere natuurmomentjes, die we dan soms meepikken. Lees meer over de ijsvogelshow!

De leden van de vogelwerkgroep proberen minimal een keer per maand met elkaar op excursie te gaan. In de zomerperiode zijn altijd minder vogels te zien dn in de rest van het jaar. Na de broedtijd ruien veel vogels de veren en laten zich minder zien en horen.

Maar in de waterrijke Brabantse Biesbosch zijn altijd wel veel vogels te zien. Dus vertrokken we met 9 personen richting Werkendam.

ivn vogel voeder huisjeDit leuke voederhuisje voor vogels vrolijkt een kale muur of schutting helemaal op. Daarnaast trekt het meer vogels naar uw tuin en bieden de pindakaas en de pindaslinger de nodige voedingsstoffen voor vogels om de winter door te komen. 

Vogels gebruiken de rand van de pot en het houten frame om zich vast te houden. Het haakje zorgt ervoor dat een nieuwsgierige ekster de pot niet uit de houder kan trekken. 

Het huisje wordt geleverd met een pindaslinger en een pot pindakaas (speciaal voor vogels). 

€ 17,50 per stuk.  HIER kan je het bestellen!

De levertijd van dit product bedraagt een week (7 dagen)
Het huisje wordt speciaal voor u gemaakt door vrijwilligers van IVN. 
Met een aankoop steun je IVN. 

Geslaagde ochtend op de Kampina: een kleine impressie.

Op 11 november zijn een aantal leden van de vogelprojectgroep wezen wandelen in het natuurgebied de Kampina dat ten zuidwesten van Boxtel ligt. Via de parkeerplaats langs de Roondweg hebben we langs een aantal vennen het e.e.a. waargenomen. Zo zagen we ruim voor het Kogelvangersven 5 appelvinken mooi in beeld. Zie beneden linkerfoto van een van de vinken.

 Al verder wandelend  namen we ongeveer 200 overvliegende grauwe ganzen waar. In de Huisvennen verbleven er een zilverreiger, blauwe reiger, wintertalingen en wat nijlganzen. Langs de Kromvennen zat hoog in een top de klapekster, dit is een overwinteraar die vanuit de Scandinavische streken bij ons verblijft.  Kijk naar zijn typisch zwarte masker op de rechterfoto hieronder.

Ook in één moment samen gezien, maar ook gehoord: kuifmees, gewone staartmezen met 1 witkoppige staartmees, zwarte mees, matkopmees en pimpel/koolmezen rondom ons heen. Vlak bij de parkeerplaats nog een groepje goudhaantjes en 20 pimpelmezen bij elkaar gespot. En als laatste toegift de zwarte specht. In totaal zijn er 37 soorten waargenomen. Kortom: het was een verrassend mooie waarnemingsochtend ondanks het zwaar bewolkte weer.

Hanneke Luxemburg

 

2017 11 appelvink2017 11 klapekster

 

vogel collageDit voorjaar organiseert het IVN / Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch weer een vogelcursus voor beginnende vogelaars.

In de les en tijdens de excursies besteden we aandacht aan karakteristieke kenmerken van vogels, zoals grootte, verenkleed, vorm en kleur van de snavel en de kleur van de poten.

De cursus is bedoeld voor beginnende vogelaars die iets meer wil weten over vogels en deze samen gaan bekijken.

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.