Jaarverslag 2020 werkgroep Planten

Gewone kruisbloemgalmug op AkkerkersWe hadden veel plannen voor 2020 staan en gelukkig hebben we er ondanks de lockdowns toch nog enkele van kunnen realiseren. In januari hebben we een studieavond over de Vlinderbloemigen gehouden. Mensen deelden informatie over de verschillende geslachten en soorten. Denk daarbij aan Klavers, Rupsklavers, Lathyrussen, Wikken en Bremsoorten. 

 • Voor Natuurmomumenten inventariseren we al enkele jaren gebieden in het Vlijmens ven. Ieder jaar zijn dat weer andere percelen. Dit jaar hadden we drie gebiedjes aan de Honderdmorgensedijk, vlak bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. Daarin bekijken we in hokken van 10 vierkante meter welke planten er voorkomen en schatten in hoeveel ervan groeien (de abundantie). We gaan ieder op een hoek van het hok staan en schatten de hoeveelheid van het dichtstbij zijnde kwart in. Heel coronavriendelijk, totdat we een heel interessant plantje zien, want dan wil iedereen dichtbij komen. Liesbeth houdt altijd heel trouw de administratie bij en onze nieuwe jonge deelnemers zijn lekker fanatiek! Leuke soorten die we aantroffen zijn verschillende Orchissen, Teer guichelheil, Watertorkruid, Moeraskartelblad en Parnassia. Soms was het lekker warm weer, soms stonden we ook tot onze enkels in het water, want het mag daar gelukkig lekker vochtig zijn.
 • Voor het FLORON hebben we een kilometerhok geïnventariseerd onder leiding van Menno: hok 150-416 in Empel. Daarbij kijk je welke soorten voorkomen; de hoeveelheid wordt over het algemeen niet meegenomen. Dit is altijd leuk speurwerk. Je kijkt in grasranden, brandgangen, parken, natuurgebieden en tussen de straatstenen wat je allemaal voorbij ziet komen aan wilde planten. We hebben ongeveer 150 soorten aangetroffen. Een bijzondere waarneming was de Brede raket, een kruisbloemige die uit Zuid-Europa komt. Ook zagen we Hertshoornweegbree, van oorsprong een zoutminnende kustplant, die nu steeds meer in het binnenland wordt aangetroffen bij wegen waar in de winter zout gestrooid wordt (het moet ook een smakelijk plantje zijn).
 • Met determineerexcursies hebben we ons moeten beperken tot plaatsen dicht in de buurt en in kleine groepjes. We zijn op stap geweest bij de Groote Wetering, in het Bossche Broek en in Eikenhorst. In het Bossche Broek zagen we de Gele waterkers en de Akkerskers vlak bij elkaar bloeien, het was leuk om de verschillen goed te zien. Ook zagen we op de Akkerkers de sponzige, poreuze gal van de Gewone kruisbloemgalmug, die daarop vaak voorkomt.
 • In tweetallen hebben we meegedaan aan de Eindejaar Plantenjacht. Hierbij wat resultaten van de zoektocht naar bloeiende planten tussen Kerst en 3 januari:
  • Er zijn 25.336 planten geteld.
  • Het Madeliefje staat nog steeds op nummer 1, gevolgd door Straatgras, Klein kruiskruid, Vogelmuur en het Herderstasje.
  • De meeste bloeiende planten zijn geteld in Zeeland en Noord-Brabant, gevolgd door de andere westelijke provincies.
  • Het betrof vooral planten die zijn blijven doorbloeien.

Leuke activiteiten zoals ons plantenweekend en het einde-seizoensetentje zijn er helaas bij ingeschoten, maar wie weet volgend jaar!

We hebben nog geen gezamenlijke planavond kunnen houden voor 2021. Maar waarschijnlijk gaan we weer inventariseren voor Natuurmonumenten en een kilometerhok voor het FLORON onderzoeken. Ook hebben we plannen om de Heemtuin te helpen met inventariseren van de aanwezige planten. Met een aantal mensen gaan we ons verdiepen in determineren met de nieuwe Heukels 24, via een cursus bij het FLORON. 

De eerste vroege bloeiers als het de Kleine veldkers en de Vroegeling laten hun bloemetjes alweer zien, het groeiseizoen komt eraan!

Jacqueline Bentlage

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.