Wiel_sLigging:Langs de Maas ten Noorden van 's-Hertogenbosch, van de A2-brug tot Gewande. De Maasuiterwaarden zijn naar het Westen tot de spoorbrug bij Hedel toegankelijk.
Beheer:  
Natuurmonumenten.

Toegankelijkheid: zie bordjes met aanwijzingen; honden aan de lijn in het algemeen toegestaan. Let op de koeien die in het gebied rondlopen.

 

 Landschap
De Koornwaard is botanisch een van de meest waardevolle uiterwaarden langs de grote rivieren in Nederland. 
Het gebied bestaat uit vochtig zowel als droog grasland, grienden, ooibos, struikgewas (tweestijlige meidoorn, braam, wilgen) en een ontgrindingsplas en een wiel met interessante oevervegetatie.
In dit gevarieerde en geïsoleerd gelegen gebied zijn talloze zeldzame plantensoorten gevonden.

In de Maasuiterwaarden tussen Oud-Empel en de Maasboulevard ligt nog een dode arm van de Maas. Het is een aantrekkelijk wandelgebied.

Sluis Empel sOmleiding Zuid-Willemsvaart
Het gebied is sterk veranderd sinds de omleiding van de Zuid-Willemsvaart is gerealiseerd: het Máximakanaal. Dit kanaal doorsnijdt de Empelsedijk, loopt vlak langs het Grote Wiel en gaat dwars door de voormalige ontgrindingsplas naar de Maas. Ter hoogte van de dijk ligt een sluizencomplex. De sluis is in maart 2015 officieel geopend door koningin Máxima.

 

Zandwinningbedrijf_sVerondieping Koornwaardplas

In 2013 is begonnen met het storten van 4,5 miljoen kubieke meter overtollig zand in de Koordwaardplas. Daarmee zal de diepte van de plas worden teruggebracht van plaatselijk 40 meter naar 10 meter.

Tevens zullen de oevers meer glooiend worden gemaakt. Hoewel het voor het bij de plas gevestigde zandwinbedrijf in de eerste plaats de bedoeling is restgrond kwijt te raken, is de opzet tevens de natuurwaarden van de plas te verhogen. Het project is een initiatief van zandwinbedrijf Dekker Van de Kamp, waarin deelnemen de Vereniging voor Natuurmonumenten en watersportvereniging Neptunus.

Het karwei gaat minstens 10 jaar duren.

Links:
Lees hier over de gemeentelijke plannen met de Maasuiterwaarden.
Lees hier over de sanering van de voormalige vuilstort in de Koornwaard (Rijkswaterstaat).
Lees hier over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart (Rijkswaterstaat).
Lees hier meer over de verondieping van de Koornwaardplas.

Zie ook:

www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden


Literatuur:
Drs. Rob de Vrind 's-Hertogenbosch zeldzaam groen, Adr.Heinen Uitgevers, 2002

Jachthaven_Neptunus_sDe Koornwaardplas is vanaf de Maasdijk bij Gewande nauwelijks te zien. Je kunt er ook niet zo maar even gaan wandelen, want het gebied is tamelijk moeilijk toegankelijk. Bovendien, het grootste deel van de plas ziet er weinig boeiend uit: zandwinning en een watersporthaven.

Maar dat gaat veranderen. Binnenkort zal worden begonnen met het storten van 4,5 miljoen kubieke meter overtollig zand in de Koornwaardplas. Daarmee zal de diepte van deze voormalige zandwinning worden teruggebracht van plaatselijk 40 meter naar 10 meter. Tevens zullen de oevers meer glooiend worden gemaakt.

Het lijkt er op want op 2 april waren twee ooievaars op het nest aan het paren.

Maar in de buurt heb ik nog meer ooievaars waargenomen dus hopen we maar op een goede afloop zo rond de Paasdagen. Misschien wordt er wel een Paasei gelegd...

 

(foto Henk Vennix)

Twee_ooivevaars_op_nest_29_3_10_sNauwelijks was de eerste ooievaar op het nest in de Maasuiterwaard bij Gewande gesignaleerd of we kregen een nieuwe melding van Gerard Sluijter. De tweede Ooievaar is gearriveerd!

Het ziet er naar uit dat de beide vogels serieuze plannen hebben. Buurtbewoner de heer Van de Berg wist aan Gerard te vertellen dat er een tweede paar Ooievaars was gekomen, dat had geprobeerd het eerste paar te verjagen. Die wisten echter van geen wijken. Ze 'zitten vast'op het nest... 

90px Ciconia ciconia headOp 25 maart had Henk Vennix al een ooievaar waargenomen in de Maasuiterwaarden bij Gewande: een ongeringd exemplaar, in de buurt van de nestpaal. En nu is de statige vogel bezig met het inspecteren van het nest.

De nestpaal is hier mede op initiatief van het IVN geplaatst en op 11 februari j.l. officieel 'ingewijd'. Het was nog hartje winter en er lag sneeuw. Nu het lente is kan net nest echt in gebruik worden genomen. Alle hoop is gevestigd op een paartje ooievaars, dat hier vorig jaar ook al regelmatig rondvloog. Zullen ze nu gaan nestelen? De eerste vogel is in elk geval gearriveerd...

Ooievaarspaal_sHij staat er, de ooievaarspaal in de Maasuiterwaard bij Gewande. Opgericht in een sneeuwlandschap, dat nu nog even niet doet denken aan broedende ooievaars. Maar alle overige voorwaarden zijn aanwezig.

Een forse paal van 8 meter hoog draagt een ronde plaat, met daarop een ooievaarsnest, gevlochten van wilgentenen. Aan de binnenkant is een rand wit geschilderd, zodat het lijkt of er al eerder ooievaars hebben gebroed. Niets is nagelaten om de ooievaars, die hier al regelmatig zijn gesignaleerd, te verleiden om het nest in gebruik te nemen.

caners_1_sOp donderdag 11 februari 2010, 10.00 uur wordt, op voorstel van IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o., een ooievaarsnest onthuld in de Maasuiterwaarden.

Om aan de plaatsing een officieel tintje te geven zal wethouder Jetty Eugster een kort woordje doen. Gerard Sluijter zal namens IVN/VNW wat vertellen over de achtergronden en bedoelingen.

De plaats van samenkomst is in Gewande, ter hoogte van het gemaal-museum Caners. De paal met het nest wordt geplaatst in de buurt van de dode boom. Er is ontvangst met koffie. De pers wordt uitgenodigd.

Donderdag is als doordeweekse dag een lastige dag, maar ik hoop toch dat veel leden van onze Vereniging aanwezig zullen zijn.  

Inlichtingen bij Gerard Sluijter, tel. 073-6140741 

 

 Zoals bekend zijn de Gemeente ’s-Hertogenbosch, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten bezig met het ecologisch inrichten van de Maasoevers.

Ik volg deze ontwikkelingen van zeer nabij en naar mijn mening kan hier iets heel moois uit voortkomen.  


Bekeken wordt of oude meanders weer gangbaar voor de rivier gemaakt kunnen worden. En of ernstige verstoring door recreanten verholpen kan worden. Dit zijn een tweetal voorbeelden uit een groter geheel en er zal nog veel water door de Maas stromen voor alles gerealiseerd is.

Eén positief onderdeel kan al vlug worden gerealiseerd, namelijk het plaatsen van een Ooievaarsnest. Iedere avond zitten er een paar Ooievaars te overnachten in een dode boom in Gewande. Samen met Johan Mees, die voor de gemeente als ecoloog werkt, heb ik deze locatie onderzocht met het oog op een mogelijke plaatsing van een ooievaarsnest. Het ligt precies in het gebied waar vroeger het water uit de polder met het oude gemaal de Maas werd ingepompt. Ons lijkt dat in dit gebied de mogelijkheden voor de Ooievaar best uitgebreid kunnen worden. 

Inlichtingen bij Gerard Sluijter, tel. 073-6140741 

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.