Op een zonnige voorjaarsdag eind maart was het tijd om eens in het Karregat te gaan kijken of de overwinterende dagvlinders weer voldoende opgewarmd waren om te kunnen vliegen. En inderdaad zagen we langs een zonnige beschutte bosrand diverse dagpauwogen en gehakkelde aurelia’s net zo van die eerste zon genieten als wij.

 01_Nachtvlinderen_Karregat_06-08-2009

Voor het zevende jaar alweer heb ik dit jaar het Karregat regelmatig bezocht. Dit jaar is er voor het eerst ook speciaal aandacht geweest voor de nachtvlinders. Twee keer is er ‘s-avonds met licht gekeken welke nachtvlinders er vlogen.


Op 16 juli en 6 augustus hebben we het laken met licht op kunnen stellen, dankzij de medewerking van Jeannet Blom en Ed Kooiman, van wie we stroom af konden nemen, waarvoor onze hartelijke dank!                       

Het resultaat van deze avonden staat in een aparte tabel. Als het mogelijk is, zullen we volgend jaar ook in het voor- en najaar de nachtvlinders inventariseren.

 

  

Het seizoen begon vroeg dit jaar! In maart was het prachtig weer, waardoor veel planten al vroeg uitliepen. Veel vlinders verschenen ook vroeger dan normaal. De Dagpauwoog, Kleine vos, Citroenvlinder en Gehakkelde aurelia, die als volwassen vlinder overwinteren, werden door de zon gewekt. Ook pop-overwinteraars, zoals de verschillende witjes, vlogen al veel vroeger dan voorgaande jaren. Wij moeten dan maar weer hopen dat alles redelijk synchroon gaat: als de rupsjes uit de eitjes komen, moeten er waardplanten (voedselplanten voor de rupsen) beschikbaar zijn. Ook de vogels, die hun jongen voeden met rupsen, moeten hun eitjes op tijd gelegd hebben, anders komen ze voedsel voor hun jongen te kort.

 

Het gaat goed met het Karregat!

De enkele Waterlobelia, die in 2005 bloeide, was inderdaad de voorbode van een enorm aantal dat dit jaar in bloei kwam. Eind april waren de eerste bloeistengels al te zien, daarna ging het hard en stonden door het hele ondiepe natte gedeelte massaal bloeiende planten. Zelfs op 21 oktober heb ik nog een bloeiend plantje gezien. Ook het Oeverkruid heeft zich flink uitgebreid. Je moet er voor door de knieën, maar dan kon je ook de bloemetjes van het Oeverkruid ontdekken. De Moeraswolfsklauw heeft sporen gemaakt, de Kleine en de Ronde zonnedauw hebben zich volop laten zien, de Dophei breidt zich nog steeds uit, met andere woorden: het plaggen is hier een groot succes geworden.


De eindpresentatie bestaat uit een uitgebreide lezing over het gebeid ondersteund met voortreffelijke dia's. Onderstaand vindt u een beknopte samenvatting over de presentatie.
Na afloop van de presentatie kregen alle docenten en de cursisten een prachtig boekwerk over het gebied.

Eindpresentatie
Het eindwerkstuk werd gepresenteerd middels een diavoorstelling met 2 projectoren. Het was het resultaat van een jaar veldwerk in Het Karregat, een natuurgebiedje nabij Nuland. Elk van de 6 teamgenoten nam een deel voor zijn rekening. Harry heeft de geschiedenis uitgeplozen, Bert heeft de landschapslijn toegelicht, Evelien insecten en het duin, Tineke het ven en de libellen, Cor de onderbegroeiing. Tenslotte heeft Jos het contact met Het Brabants Landschap en het beheer van het gebied belicht.

 

Omslag boek Hooge HeideNa tweeënhalf jaar is het dan eindelijk zover, het boek Hooge Heide – Verrassingen in het stuifzand is klaar en verkrijgbaar in de boekhandel. De auteurs Rien van Eck en Henk Vennix brengen met dit boek het prachtige natuurgebied Hooge Heide met zijn rijke historie onder de aandacht.

Alle leden van IVN/VNW 's-Hertogenbosch zijn uitgenodigd uit om aanwezig te zijn bij de officiële presentatie van het boek aan wethouder Geert Snijders van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 4 december tussen ca. 14.30 en 15.30 uur in het restaurant van Verpleeghuis Vivent Mariaoord, Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ  Rosmalen (A59 afslag 50, richting Kruisstraat).

Na afloop is er een korte natuurexcursie nabij Mariaoord onder leiding van IVN-natuurgidsen.

Op de Rosmalense Kerstmarkt, op zondag 22 december, staat een IVN-marktkraam. Onder anderen Robin Logjes van uitgeverij Celadon, auteurs Rien van Eck en Henk Vennix zullen de marktkraam bemannen en het boek Hooge Heide verkopen en naar wens signeren.

De leden van IVN/Vogel- en Natuurwacht kunnen het boek met 25% korting verkrijgen bij secretaris Jan de Koning, er zijn 75 exemplaren beschikbaar. Maak € 11,25 over naar NL06 RABO 0174 1666 48 ten name van: J.C.M. de Koning – ’s-Hertogenbosch om in bezit te komen van dit boek.

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.