Natuurgebied De Heinis

altLigging: De Heinis is  gelegen in het oosten van de gemeente 's-Hertogenbosch, omgeven door de Bruistensingel, de rondweg A2 en de wijk de Herven. De dijk heet Heinisdijk aan de Rosmalense kant, Hervendijk aan de Orthense kant.
Omvang: 49 ha.
Toegankelijkheid: Vrije toegang op wegen en paden.

Eigenaar/beheer: Het gebied is eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch en langdurig in erfpacht bij de Stichting Het Noordbrabants Landschap, die ook het beheer doet. Een gedeelte van de Heinis grenzend aan de wijk de Herven is in beheer bij de werkgroep Heinistuin. De oorspronkelijke plannen van de gemeente 's-Hertogenbosch om hier een heempark aan te leggen konden geen doorgang vinden.  

Landschap
Het gebied bestaat uit een oude dijk, wielen (plassen ontstaan door dijkdoorbraken), grasland, bos en moerassige gedeelten. 

Geschiedenis
De Hervense Dijk werd al in de 14de eeuw opgeworpen om 's-Hertogenbosch te beschermen tegen hoge waterstanden van de Maas. Aan weerszijden van de kronkelende dijk liggen wielen (doorbraakkolken). Dit is een blijk van de niet altijd zo succesvolle strijd tegen het water.


Flora en fauna

Door de ligging op een overgangszone zandgrond naar rivierklei is de bodem gemengd en de flora samenstelling afwisselend. Hier komen o.a. voor: Hazenpootjealt, Blauwe knoop, Moerasandoorn, Kattendoorn, Groot kaasjeskruid, Genadekruid, Moeraswederik en de Grote pimpernel.

De weiden aangrenzend aan de wielenreeks worden in één blok begraasd.

De wielen trekken vogels zoals wilde eend, kuifeend, dodaars en visdief. In de weilanden zoeken veel kraaien, kauwen en roeken hun voedsel en jaagt soms de boomvalk.

alt

 

 

Beheer

Het onderhoud van het gebied heeft de laatste jaren te wensen overgelaten. Het water van verschillende wielen is vervuild met blad en er valt weinig zonlicht in. Daardoor bevat het water te weinig zuurstof en sterven de vissen. Door rondom de wielen bomen te kappen wil men de leefbaarheid in de wielen herstellen. Ook op andere plaatsen wordt gesnoeid en gekapt om de onderbegroeiing een kans te geven, zodat het gebied weer levendiger en verscheidener wordt. Een klein gedeelte van het gebied (ten westen van de Balkweg) wordt beheerd door een groep vrijwilligers, de werkgroep Heinistuin.

Links

Lees hier meer over de geschiedenis: website over de Herven en de Heinis.

Inventarisaties de Heinis



Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2020 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.