KoeLigging: tussen de Ertveldplas, de Dieze en Treurenburg.
Toegankelijkheid: via Orthen, de Engelsedijk en de Kerkhoekweg.
Eigendom: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Beheer: Stichting FREE Nature.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben van de Diezemonding een natuurpark gemaakt. Een van de terreinen binnen de Diezemonding is de Ertveldpolder. Hier is al 26 hectare nieuwe natuur aangelegd. Daar lopen nu de zogeheten Rode geuzen en de Konikpaarden. Langs de Dieze is de Diezedijk doorgebroken en een ecologische verbindingszone gemaakt. De waterplassen langs de Engelsedijk zijn wielen, op de plek van een overlaat uit het verleden. Ze worden de Franse Wielen genoemd, maar onbekend is waarom (als tegenhanger tegen de Engelsedijk, eigenlijk Engelensedijk?). 

 

 

 

ertveldpolder 1925stoomgemaal 20190309 093329 Small

Vroeger was het gebied een overloopgebied van de Beerse Maas; hier kon het water over een overlaat in de Dieze stromen. In de hoek bij de A59 stond later een stoomgemaal (zie foto) waar in het voorjaar het water van de Beerse Maas werd weggepompt naar de Dieze en verder afgevoerd naar de Maas. De sloot die hier loopt is nog een restant van de weteringen waardoor het achterland werd leeggepompt (Ploossche wetering, Rompertwetering). Hierboven de situatie in 1925 (bron: topotijdreis.nl).

 

 

 


Rode geuzen

Momenteel staat de kudde in het gebied ten zuiden van de Kerkhoekweg, op de punt waar de Ertveldplas overgaat in de Dieze. Dit gebied is in te delen in twee delen: een gedeelte voormalige weidegrond met daarin een aantal ondiepe poelen en een gedeelte dat ingesloten ligt binnen een vierkant van dijken. Dit gedeelte is ruig begroeid. De dieren hebben daardoor een ruime keuze bij het zoeken naar voedsel. Ze bepalen zelf welke voeding er nodig is om gezond te blijven. Grazend door de ruigte hebben de dieren al diverse paden opengebroken. Tevens zie je duidelijk de plaatsen waar ze de nacht doorbrengen of rustig gaan liggen om te herkauwen. Opmerkelijk hierbij is dat als je op een gure winderige dag door het gebied loopt, je juist op deze plaatsen opeens een luwte voelt. Er worden regelmatig excursies door het gebied verzorgd door de Stichting FREE Nature.

 

Koniks  

Diezemonding konicksSinds voorjaar 2010 grazen er ook Koniks in De Diezemonding. Koniks zijn paarden die zijn teruggefokt uit de Tarpan, het oorspronkelijke Europese wilde paard. De Koniks worden op natuurlijke manier gehouden en zijn niet gewend aan contact met mensen. Om ze in deze staat te houden mogen ze beslist niet worden aangehaald of gevoerd. Laat ze dus met rust bewonder ze van een afstand in het landschap. 

 

 

 

Otters

Die zijn er nog niet, maar het gebied zou er zeer geschikt voor zijn. Vroeger kwamen otters en bevers zeer algemeen voor rond Den Bosch, maar in vorige eeuwen werden ze uitgeroeid. Door herintroductie is de bever is al weer te vinden langs de Maas- en Dommeloevers. Er zijn otters uitgezet in Overijssel. Als die zich verder naar het zuiden gaan verspreiden, maakt de Diezemonding een goede kans als vestigingsplaats.

Klik hier voor meer informatie over FREE Nature en over de Diezemonding in het bijzonder..

 

 

Doorbraak_Diezedijk_Vispassage_sVorig jaar is  in een weiland naast de Spuisluis Crevècoeur een vispassage aangelegd om de vissen, die naar paaiplaatsen stroomopwaarts trekken, om de sluis heen te leiden.
Zo kunnen ze vanuit de Maas de Dieze en verderop de Dommel en de Aa bereiken. Maar om de vispassage compleet te maken moest ook vóór de spuisluis een doorgang worden gemaakt.
Daartoe werd deze week de dijk langs de Dieze bij Treurenburg doorgestoken, zodat de vissen nu ongehinderd stroomopwaarts kunnen zwemmen. Bij het passeren van de betonnen bak worden de vissen bovendien electronisch geteld, zodat gezien kan worden of de vispassage werkt.

Klik hier voor meer informatie over de vispassage.

Vistrap_sWie deze zomer langs de Dieze bij Crevecoeur heeft gewandeld of gefietst, heeft gezien dat daar hard werd gewerkt aan de vispassage door de dijk en in het weiland daarachter.

Tot op heden vormde de spuisluis een onoverkomelijke hindernis voor vissen die vanaf de Maas stroomoopwaarts de Dieze, de Dommel en de Aa in wilde trekken. Vissen zoeken om te paaien gebieden in rivieren en beken die hoger stroomopwaarts liggen, waar het water en het daar beschikbare voedsel beter geschikt is voor jonge vissen. De vispassage is bruikbaar voor vele soorten vissoorten, waaronder ook bodemkruipers. Maar ook bevers kunnen er gebruik van maken. Die zijn al op deze plaats in de Maas gesignaleerd.

Het project nadert nu zijn voltooiing en moet in december dit jaar gereed zijn.

Meer informatie vind je op:
http://www.aaenmaas.nl/over_ons/service/nieuws/@215859/pagina/

Het Natuurpark Diezemonding omvat behalve het natuurgebied aan de Engelse Dijk/Kerkhoekweg ook de plaats waar de Dieze in werkelijkheid uitmondt, vanaf de Spuisluis tot de Maas door de Henriëttewaard.

Tot op heden is dit stuk Dieze gekanaliseerd en omzoomd door een rand basaltblokken. Vanaf de laatste bocht worden deze basaltblokken nu verwijderd, zodat de Dieze daar een natuurlijker aanzien zal krijgen.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.