Informatie over het stapstenenproject bij de Groote Wetering.

stuw groote wetering bij torenstraatje sLigging: De Groote Wetering loopt van het natuurgebied Maashorst richting 's-Hertogenbosch, waar hij via de Zandvang (ten noorden van bedrijventerrein De Brand) in de Aa uitmondt. Het laatste deel is een oorspronkelijk riviertje, dat de scheiding vormt tussen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Het oostelijk deel is gegraven. 
Omvang:
de Groote Wetering is 12 km lang. 
Beheer: Waterschap Aa en Maas i.s.m. de gemeente 's-Hertogenbosch. De twee 'Stapstenen' worden door het IVN/VNW 's-Hertogenbosch beheerd.

 


Ecologische Verbindingszone (EVZ)
Langs de Groote Wetering is een Ecologische Verbindingszone aangelegd die het natuurgebied Maashorst verbindt met het stroomdal van de Aa. De EVZ is een strook langs de dijk en twee kleine gebieden ('Stapstenen') met poelen, ruigtes, beplanting en een aangelegde heuvel die wellicht in de toekomst als dassenburcht kan dienen.
De EVZ is afgestemd op bepaalde diersoorten zoals de kamsalamander (poelen) kleine zoogdieren en vogels. Schraalgrasland voor bloemen, vlinders en andere insecten.

kleine wetering bij  josdeletterlaan  1  sKleine Wetering
De Kleine Wetering loopt van de Veedijk langs het sportcomplex, gaat onder de Maliskampsestraat door en mondt uit in de Groote Wetering bij het Torenstraatje.

De 'Stapstenen' zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van het IVN.Dit adoptiegebied van de IVN is weer regelmatig bezocht in 2013. Zoals overal, kwam alles laat op gang door de lang aanhoudende winter. Voordeel hiervan is dat vlindersStapst-GW Icarusblauwtje gecomp niet te vroeg ontpoppen om daarna weer last van de kou te krijgen.

De Icarusblauwtjes waren dit jaar in groten getale aanwezig. Het exemplaar op de foto heeft iets te veel door de braamstruiken gefladderd, maar het vliegen ging hem nog goed af. We kunnen dit jaar ook weer een nieuwe soort voor de stapstenen noteren: het Koevinkje met de mooie goudgele ogen had ik hier nooit Stapst-GW Koevinkje gecompeerder gezien. Het is een algemene vlinder, die hier goed kan overleven. Alle dagvlinders die verder gezien zijn, staan weer in het aparte overzicht.

Pagina 1 van 2

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid wordenbutton lid worden
button lid wordenbutton lid worden

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2018 IVN 's-Hertogenbosch e.o.