Canadese ganzen sLigging: tussen de Ertveldplas, de Dieze en Treurenburg.
Toegankelijkheid: via Orthen, de Engelsedijk en de Kerkhoekweg.
Eigendom: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Beheer: Stichting FREE Nature.

 

 

 

 


De gemeente ‘s-Hertogenbosch, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant willen van de Diezemonding een natuurpark maken. Een van de terreinen binnen de Diezemonding is de Ertveldpolder. Hier is al 26 hectare nieuwe natuur aangelegd. Daar lopen nu de zogeheten Rode geuzen en de Konikpaarden. Langs de Dieze komt een ecologische verbindingszone. Het waterschap wil een vispassage bij Crèvecoeur aanleggen. Tot slot wordt er gewerkt aan een pontje over de Dieze met aansluitend een fietspad en enkele pleisterplaatsen.


Rode geuzen

Momenteel staat de kudde in het gebied ten zuiden van de Kerkhoekweg, op de punt waar de Ertveldplas overgaat in de Dieze. Dit gebied is in te delen in twee delen: een gedeelte voormalige weidegrond met daarin een aantal ondiepe poelen en een gedeelte dat ingesloten ligt binnen een vierkant van dijken. Dit gedeelte is ruig begroeid. De dieren hebben daardoor een ruime keuze bij het zoeken naar voedsel. Ze bepalen zelf welke voeding er nodig is om gezond te blijven. Grazend door de ruigte hebben de dieren al diverse paden opengebroken. Tevens zie je duidelijk de plaatsen waar ze de nacht doorbrengen of rustig gaan liggen om te herkauwen. Opmerkelijk hierbij is dat als je op een gure winderige dag door het gebied loopt, je juist op deze plaatsen opeens een luwte voelt. Er worden regelmatig excursies door het gebied verzorgd door de Stichting FREE Nature.

 

Koniks  

Koniks_sSinds voorjaar 2010 grazen er ook Koniks in De Diezemonding. Koniks zijn paarden die zijn teruggefokt uit de Tarpan, het oorspronkelijke Europese wilde paard. De Koniks worden op natuurlijke manier gehouden en zijn niet gewend aan contact met mensen. Om ze in deze staat te houden mogen ze beslist niet worden aangehaald of gevoerd. Laat ze dus met rust bewonder ze van een afstand in het landschap. 

 

 

 

Otters

Die zijn er nog niet, maar het gebied zou er zeer geschikt voor zijn. Vroeger kwamen otters en bevers zeer algemeen voor rond Den Bosch, maar in vorige eeuwen werden ze uitgeroeid. Door herintroductie is de bever is al weer te vinden langs de Maas- en Dommeloevers.

Er zijn otters uitgezet in Overijssel. Als die zich verder naar het zuiden gaan verspreiden, maakt de Diezemonding een goede kans als vestigingsplaats.

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over FREE Nature.

 

Zie ook het Fotoalbum Diezemonding.

Op zaterdag 2 juni wordt vispassage Crèvecoeur op feestelijke wijze geopend. De vispassage, die het voor vissen mogelijk maakt om van de Maas naar het achterland te zwemmen, wordt dan officieel in gebruik genomen. Van 12.00 uur tot 16.00 uur is de vispassage open voor publiek.

 

Lees meer over: 2 juni: opening vispassage bij Crèvecoeur

Frederik_Hendrik_sZaterdag 2 juni 2012 werd de Meerwijkbrug over de Dieze geopend... door de brug dicht te doen. Liefhebbers van wandelen en fietsen in de natuur krijgen door de brug meer mogelijkheden om het gebied van de Diezemonding te verkennen.
En dat ging er heel officieel aan toe. Niemand minder dan Prins Frederik Hendrik opende de brug 'in naam van Oranje', refererende aan zijn heldhaftige daden bij het ontzet van 's-Hertogenbosch in 1629. Hij prees de Genie, die hij zag als de opvolgers van zijn leger, om de bijdrage die dit legeronderdeel geleverd heeft bij het totstandkomen van de Meerwijkbrug. De aanwezige overste van de Genie verklaarde blij te zijn dat de brug beweegbaar is, zodat zijn vaartuigen niet in het Engelse Gat behoeven te blijven liggen.
Meerwijkbrug_open_sDe Bossche wethouder Ruud Schouten bekeek het meer vanuit natuureducatief perspectief: "De nieuwe brug verbindt niet alleen de Henriëttewaard met de Dieskant, maar ook de mens met de natuur", aldus de wethouder. Hij wees op het belang van de Groene Delta, onder welk project de brug valt. De Groene Delta is bedoeld om natuur, cultuurhistorie en recreatie rondom 's-Hertogenbosch te versterken.
Overigens werd eerder op de dag de vispassage in de Dieze bij Crèvecoeur officieel in gebruik gesteld. Ook dit is een werk binnen het project de Groene Delta. Zie het bericht elders op deze website en klik hier om meer over deze vispassage te lezen.

Doorbraak_Diezedijk_Vispassage_sVorig jaar is  in een weiland naast de Spuisluis Crevècoeur een vispassage aangelegd om de vissen, die naar paaiplaatsen stroomopwaarts trekken, om de sluis heen te leiden.
Zo kunnen ze vanuit de Maas de Dieze en verderop de Dommel en de Aa bereiken. Maar om de vispassage compleet te maken moest ook vóór de spuisluis een doorgang worden gemaakt.
Daartoe werd deze week de dijk langs de Dieze bij Treurenburg doorgestoken, zodat de vissen nu ongehinderd stroomopwaarts kunnen zwemmen. Bij het passeren van de betonnen bak worden de vissen bovendien electronisch geteld, zodat gezien kan worden of de vispassage werkt.

Klik hier voor meer informatie over de vispassage.

Vistrap_sWie deze zomer langs de Dieze bij Crevecoeur heeft gewandeld of gefietst, heeft gezien dat daar hard werd gewerkt aan de vispassage door de dijk en in het weiland daarachter.

Tot op heden vormde de spuisluis een onoverkomelijke hindernis voor vissen die vanaf de Maas stroomoopwaarts de Dieze, de Dommel en de Aa in wilde trekken. Vissen zoeken om te paaien gebieden in rivieren en beken die hoger stroomopwaarts liggen, waar het water en het daar beschikbare voedsel beter geschikt is voor jonge vissen. De vispassage is bruikbaar voor vele soorten vissoorten, waaronder ook bodemkruipers. Maar ook bevers kunnen er gebruik van maken. Die zijn al op deze plaats in de Maas gesignaleerd.

Het project nadert nu zijn voltooiing en moet in december dit jaar gereed zijn.

Meer informatie vind je op:
http://www.aaenmaas.nl/over_ons/service/nieuws/@215859/pagina/

Hoopvolle afsluiting van 2010...
http://www.youtube.com/watch?v=s7vN6-zxVL8&feature=player_embedded

Het Natuurpark Diezemonding omvat behalve het natuurgebied aan de Engelse Dijk/Kerkhoekweg ook de plaats waar de Dieze in werkelijkheid uitmondt, vanaf de Spuisluis tot de Maas door de Henriëttewaard.

Tot op heden is dit stuk Dieze gekanaliseerd en omzoomd door een rand basaltblokken. Vanaf de laatste bocht worden deze basaltblokken nu verwijderd, zodat de Dieze daar een natuurlijker aanzien zal krijgen.

Lees meer over: Monding Dieze natuurlijker