Jaarverslag 2020 werkgroep Natuurfotografie

Ook in het coronajaar 2020 blijft de werkgroep Natuurfotografie een actieve werkgroep met ruim 30 leden. Jaarlijks melden zich een aantal nieuwe leden en zo nu en dan valt er ook een enkeling af. Kortom een stabiele werkgroep, die voldoet aan een behoefte binnen de vereniging.

Excursies en bijeenkomsten

Voor het jaar 2020 is door de leden van de werkgroep een programma afgesproken. Echter van dit jaarprogramma is door corona heel weinig terecht gekomen. Maar natuurfotografen laten zich door een virus niet tegenhouden en zijn in 2020 vaak in hun uppie met de camera op stap gegaan. Een paar keer is met behulp van de moderne digitale technieken een digitale meeting georganiseerd. Tijdens deze meetings zijn door de leden gemaakte foto's besproken en is ook de jaarvergadering gehouden. We hebben voor 2021 weer een programma vastgesteld. en hopen we dat er dan weer ruimte komt om met elkaar op pad te gaan.

DommelTentoonstelling en digitale fotopresentatie

In 2020 is op het gebied was onze tentoonstelling weinig terecht gekomen. De meeste locaties waren door corona voor ons niet toegankelijk en ook SCC de Helftheuvel is door de lockdown op slot gegaan. Hierdoor heeft onze geheel nieuwe expositie van februari tot oktober in het SCC gehangen. Pas eind september kregen we van Mariaoord toestemming om onze expositie tot 1 december te tonen. In december sloeg corona weer behoorlijk toe en hebben we de foto's voor onbepaalde tijd in Stadsboerderij Eijghentijds opgehangen. Nu is het wachten op betere tijden.

Ondanks corona is over het jaar 2020 wel een digitale fotopresentatie gemaakt, genaamd ‘Natuurbeleving in 2020’ . Door middel van een speciale nieuwsbrief van de vereniging is de presentatie aan alle leden bekend gemaakt. Deze AV-presentatie is via onze website te bekijken. Al onze digitale fotopresentaties zijn te vinden op de webpagina van de werkgroep Natuurfotografie.

We hebben als werkgroep, in het rare jaar 2020 zo goed en kwaad als het kon, onderling contact gehouden en hopen dat 2021 weer veel mogelijkheden biedt samen met onze mooie hobby aan de gang te gaan.

Ben Meurs, coödinator werkgroep Natuurfotografie

SlotfotoDeel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.