Jaarprogramma 2024 van de werkgroep Natuurfotografie

Jaarprogramma 2024

 

Toelichting excursielijst

Per 1 januari 2024 is Jan van Horen de excursie coördinator binnen onze werkgroep.
Bij hem kun je terecht voor vragen, wijzigingen en opmerkingen over de beoogde excursies.
Ook zal Jan zorgen dat de organisatoren van beoogde excursies eraan worden herinnerd dat ze die maand aan de beurt zijn.

Ben je niet in de gelegenheid om de excursie te organiseren probeer dan eerst te ruilen met andere leden uit de lijst. Als het niet is gelukt, neem dan contact op met Jan van Horen. Samen kunnen jullie dan wellicht een andere oplossing vinden.
Elke wijziging in de excursielijst moet altijd aan Jan worden doorgegeven zodat de lijst actueel blijft.

Maandelijks neemt een duo het initiatief om een excursie te organiseren. Het is in de regel een activiteit die het duo zelf heel graag wil ondernemen met een specifiek doel. Bijvoorbeeld een mooie locatie, een natuurverschijnsel, een bijzonder onderwerp etc.
Het duo bepaalt onderwerp, locatie, datum, tijd en ook (indien van toepassing) het maximaal aantal deelnemers en ook welke ideale fotografie-uitrusting past bij de aard van de excursie.
Zij zorgen dus voor de voorbereiding en organisatie van de excursie zelf en ook het informeren en uitnodigen naar alle leden van de werkgroep. Gebruik daarvoor de appgroep en de e-mailadressen van de leden. (Let op, niet iedereen zit in de appgroep)

Naast de maandelijkse excursies is in principe elk lid vrij om zelf een excursie te organiseren op elk gewenst moment, waarbij je ook andere werkgroep leden kunt uitnodigen.

Toelichting op de besprekingsavonden in BBS

Onze maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van BBS.  We bespreken dan de gemaakte foto’s of houden workshops over specifieke onderwerpen, etc.
Heb je zelf bepaalde onderwerpen die je graag ter behandeling wilt inbrengen, schroom dan niet om dat aan te kaarten tijdens een bijeenkomst of een e-mail aan Ben. De datums van de avonden staan in de onderstaande lijst met geplande avonden.


Het Jaarthema 2024 is : ‘de vier jaargetijden’ Iedereen is vrij om daar op geheel eigen wijze invulling te geven


‘De groene draad’: 
In 2024 gaan we ook daarmee aan de slag. Yvonne neemt daarvoor het initiatief en zal de leden daarvoor ook benaderen.


Excursielijst 2024 : Deze is aan alle leden separaat toegestuurd. De excursiecoördinator attendeert tijdig de leden om een excursie te organiseren.


Geplande besprekingsavonden in de grote zaal van BBS

 Woensdag,             24 januari 2024

Donderdag,            22 februari 2024

Donderdag,            21 maart 2024

Woensdag,             24 april 2024

Donderdag,            23 mei 2024

Woensdag,             19 juni 2024

Donderdag              18 juli 2024   vervalt agv zomervakantie. Wellicht in NME lokaal

Woensdag,            21 augustus 2024

Donderdag,            19 september 2024 

Woensdag,             16 oktober 2024

Donderdag,            14 november 2024

Woensdag,             18 december 2024

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.