Jaarverslag 2020 werkgroep Cursussen

Dit jaar zijn er geen basiscursussen gegeven in verband met de coronapandemie, en alle maatregelen rondom deze pandemie. Voor de voorjaarscursus hadden zich 26 cursisten ingeschreven; zij hebben allen hun cursusgeld terug gekregen.

De Najaarscursus hebben we niet opgestart omdat er nog te veel onzekerheden waren. Wel hebben we de voorjaarscursisten eenmalig (gratis) een bomen herkennings-workshop aangeboden. Hiervoor hadden drie docenten zich aangemeld, en per docent konden zich vier cursisten melden (totaal 12 cursisten). Dit om de verplichte afstand van 1,5 meter te waarborgen Er bleek weinig animo voor te zijn, zes cursisten melden zich aan. Hiervan melden zich de laatste dag twee personen af in verband met met verkoudheidsklachten. De vier deelnemers waren wel erg te spreken over de workshop.

Planning 2021: zover nu duidelijk wordt ook de voorjaarscursus 2021 niet opgestart, de situatie rondom corona is nog te wisselend en te onduidelijk.

Natuurschoolactiviteiten 2020:

Van 1 januari 2020-14 februari 2020 vonden drie activiteiten plaats, waar 28 personen aan deelnamen

De volgende thema’s kwamen aan bod:

-Hoe werkt een microscoop?

-Bomen herkennen

-Vogelveren

Van maart t/m juni 2020 waren er geen activiteiten in verband met de coronavirusmaatregelen.

Vanaf juli werden er enkele activiteiten georganiseerd, waarbij de coronamaatregelen strikt werden gevolgd: de groepjes waren niet groter dan vier personen, dit om de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.

-Juli: Biodiversiteit op de Groote Wetering:.met acht personen gingen we in groepjes van twee personen op zoek naar alles wat er leeft in dit gebied.

-September: vier personen brachten een bezoek aan de Graafse Akker, waar ze door Geertje en Michael rondgeleid werden.

-September-november: met een groepje van vier personen gingen we zesmaal op zoek naar paddenstoelen in verschillende gebieden. We zagen veel verschillende soorten en vinden deze activiteit voor herhaling vatbaar.

Toen de coronamaatregels aangescherpt werden, en we nog maar met twee personen buiten op pad mochten, zijn we gestopt met het paddenstoelengroepje

-December: bomen herkennen. In December waren de mogelijkheden weer wat ruimer en gingen we met zes personen op pad om bomen te herkennen (in twee groepjes). Het was de bedoeling om dit meerdere keren te doen, maar helaas werden wederom de regels aangescherpt. We bekijken of we begin 2021 weer kunnen opstarten

Louise de Kort

 Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.