Op 26 november plantten circa 220 leerlingen van het Sint-Janslyceum en van Kindcentrum Zuiderster in 's-Hertogenbosch een Tiny Forest aan in de buurt van hun scholen. Daarbij werden ze
geholpen door de gemeente, IVN en natuurouder Nel. Dit is het vierde Tiny Forest in de gemeente 's-Hertogenbosch. De rector van het Sint-Janslyceum opende de plantdag en onthulde de naam van het Tiny Forest, dat door leerlingen van beide scholen zelf is bedacht: Tiny Forest Bossche Bos.

Wat een enthousiaste groep cursisten!

Najaar 2021 bracht 20 cursisten bijeen onder wie 13 pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang. Eerst voorzichtig onder het motto van “Eerst zien dan geloven”, maar al na de eerste keer kregen we er allen zin in. Ook de docenten die volop energie kregen van het plezier en de inzet van de cursisten. De cursisten deden het zo goed dat zij het eindcertificaat met lof behaalden. 

De meesten staan hieronder op de foto samen met vijf docentennatuurouders met begeleiders najaar 2021

graafseakker 20211114Sinds 2013 werkt Stichting Transfarmers samen met buurtbewoners aan de ontwikkeling van het (voormalig) braakliggend terrein tussen de Van Broeckhovenlaan en de Graafseweg in Den Bosch Oost.


‘De Graafse Akker’ bestaat inmiddels uit een actieve club van 150 leden (makkers) die dagelijks samenwerken en allerlei sociale activiteiten organiseren. De Graafse Akker is de sociale achtertuin van de stad geworden. Na bijna 10 jaar is het nu tijd voor de volgende stap. Samen met jullie wil deze club dit grote, groene openlucht buurthuis aankopen om te behouden voor toekomst!

Meer informatie over hoe je dit initiatief kunt steunen vind je op de website degraafseakker.nl. Of bekijk eerst dit filmpje op Youtube.

img 0015 b300Het bestuur stuurde onlangs een mail aan de gemeenteraad over de Ruimtelijke onderbouwing van Willemspoort-Zuid: "Dit plan bevat een nieuwe toegang tot de Gement.Als IVN maken we er ernstig bezwaar tegen. Door de bebouwingsdichtheid, het grote aantal bewoners en de bijbehorende aantallen huisdieren, vooral honden, zal dit een ernstige aantasting van de natuurwaarden van de Gement met zich meebrengen. De Gement zal dé uitlaatplek voor honden worden. Naast de enorme hoeveelheid uitwerpselen, betekent dit ook dat veel dieren hier grote hinder van zullen gaan ondervinden. Bovendien is de Gement vanuit Den Bosch prima ontsloten via de Maysteeg en het Drongelens Pad. Wij verzoeken u daarom de plannen dusdanig te wijzigen dat er geen rechtstreekse toegang van Willemspoort-Zuid naar de Gement komt. En te zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken in Willemspoort-Zuid."
 

gerard op maurick2Bedroefd zijn we door het overlijden, afgelopen maandag 20 september, van onze ex-voorzitter en ere-lid Gerard Sluijter. Gerard was vele jaren voorzitter van de Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch en later van de Bossche afdeling van IVN Natuureducatie. Hij was natuurgids, docent van vele natuurcursussen en zette zich in voor de Bossche natuur en speciaal voor het Bossche Broek en de vogels in onze omgeving. Door zijn enthousiasme hebben velen kennis gemaakt met de natuur rond Den Bosch.

 

Gerard Sluijter als natuurgids bij het reigersbos op Maurick

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.