Rugstreeppad amplex f AvDiepenbeek IMG 3171ttrDe lezing wordt gegeven door Annemarie van Diepenbeek. Annemarie was als projectleider werkzaam voor de Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). Zij was co-auteur van de RAVON Veldgidsen “Herkenning amfibieën en reptielen” en “Het waarnemen van amfibieën en reptielen” en de KNNV “Veldgids Europese Zoogdieren”. Verder schreef ze de KNNV “Veldgids Diersporen”.

Annemarie neemt de toehoorders mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders. Alle in Nederland voorkomende soorten zullen de revue passeren. Zij geeft daarbij informatie over uiterlijk, leefwijze, verspreiding en de paddentrek.

Een halve eeuw geleden waren amfibieën nog zo ‘gewoon’. In bijna alle boerenslootjes en poelen zag je salamanders en kikkers. Die tijden zijn voorbij. Maar op veel plaatsen zijn toch nog amfibieën te vinden. Bij enkele soorten wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen door beschermende maatregelen, de sterk verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe poelen en het renoveren van oude, verwaarloosde poelen. Ook in de directe leefomgeving van mensen is met kleine aanpassingen een geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken. Tuinvijvers en voor de winterslaap een ‘rommelhoekje’ achter in de tuin kunnen wonderen verrichten.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o.

Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: Natura 2000. 

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over de vergunningverlening in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Vanaf dat moment kunnen er alleen vergunningen voor activiteiten worden verleend, wanneer vooraf is bewezen dat de natuurwaarden van Natura2000-gebieden daardoor niet verder worden aangetast.

Welk gebied rond 's-Hertogenbosch hoort tot het Natura 2000-netwerk?

A. Kanaalpark

B. Vughtse Hei

C. Bossche Broek

D. Wamberg

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord.

BeekdalDe lezing wordt verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

De Brabantse beken ondergaan de laatste tijd een grote gedaanteverandering. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen.

Klimaatverandering zorgt echter voor nieuwe opgaven. Door de gestegen temperaturen verandert het neerslag patroon. In de winter wordt het natter en in de zomer wisselen droogteperiodes en heftige hoosbuien elkaar af. Lopende beekherstelprojecten worden opnieuw doorgerekend en de ontwerpen worden aangepast. Wat is de beste strategie? Water meer ruimte geven of de stuurbaarheid van het watersysteem vergroten? Hoe speelt de oppervlakteverharding in steden en dorpen hierin mee? Kan afkoppeling van regenwater en waterberging meehelpen om het watertekort in de zomer voor natuur en landbouw te verminderen? De sponswerking van het landschap zal vergroot moeten worden, maar hoe?
In deze lezing zal toegelicht worden welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn en zullen voorbeelden getoond worden van de stand van zaken.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

gierzwaluw HarveyvanDiek sovonVogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap.

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.  MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert woensdagavond 5 februari in de grote zaal van BBS Nieuw-Zuid de ervaringen van het telsysteem MUS.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.  MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarmee ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken, hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe. In 's-Hertogenbosch zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in of buiten 's-Hertogenbosch. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod.

Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Koffie en thee staan klaar.

Aanmelden voor de avond kan bij de vogelwerkgroep van IVN ’s-Hertogenbosch, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avond duurt van 20.00-22.00 uur in de Brede Bossche School Nieuw-Zuid, Jac. van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.30  uur. Datum: woensdag 5 februari.

Foto: Gierzwaluw - Harvey van Diek - Sovon.

bosuilMaandagavond 2 december 20:00 uur stonden 12 leden van de Vogelwerkgroep klaar op het parkeerterrein van Perron3 in Rosmalen om uilen te gaan luisteren. Vanwege de verkeersveiligheid wilde ik niet met meer dan 3 auto's op pad en heb 2 leden moeten teleurstellen. Al meer dan 10 jaar maak ik 's-winters een rondje van Rosmalen naar de Kruisstraat en via Maliskamp en Wamberg en Coudwater weer terug. Het doel is om een indruk te krijgen hoe het met de bosuilen is gesteld. Dit jaar zijn we in december al gegaan omdat de bosuilen steeds vroeger gaan broeden en in januari al op de eieren kunnen zitten.

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.