BeekdalDe lezing wordt verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

De Brabantse beken ondergaan de laatste tijd een grote gedaanteverandering. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen.

Klimaatverandering zorgt echter voor nieuwe opgaven. Door de gestegen temperaturen verandert het neerslag patroon. In de winter wordt het natter en in de zomer wisselen droogteperiodes en heftige hoosbuien elkaar af. Lopende beekherstelprojecten worden opnieuw doorgerekend en de ontwerpen worden aangepast. Wat is de beste strategie? Water meer ruimte geven of de stuurbaarheid van het watersysteem vergroten? Hoe speelt de oppervlakteverharding in steden en dorpen hierin mee? Kan afkoppeling van regenwater en waterberging meehelpen om het watertekort in de zomer voor natuur en landbouw te verminderen? De sponswerking van het landschap zal vergroot moeten worden, maar hoe?
In deze lezing zal toegelicht worden welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn en zullen voorbeelden getoond worden van de stand van zaken.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

gierzwaluw HarveyvanDiek sovonVogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap.

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.  MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert woensdagavond 5 februari in de grote zaal van BBS Nieuw-Zuid de ervaringen van het telsysteem MUS.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen  over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel.  MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarmee ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken, hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe. In 's-Hertogenbosch zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in of buiten 's-Hertogenbosch. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod.

Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Koffie en thee staan klaar.

Aanmelden voor de avond kan bij de vogelwerkgroep van IVN ’s-Hertogenbosch, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avond duurt van 20.00-22.00 uur in de Brede Bossche School Nieuw-Zuid, Jac. van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.30  uur. Datum: woensdag 5 februari.

Foto: Gierzwaluw - Harvey van Diek - Sovon.

bosuilMaandagavond 2 december 20:00 uur stonden 12 leden van de Vogelwerkgroep klaar op het parkeerterrein van Perron3 in Rosmalen om uilen te gaan luisteren. Vanwege de verkeersveiligheid wilde ik niet met meer dan 3 auto's op pad en heb 2 leden moeten teleurstellen. Al meer dan 10 jaar maak ik 's-winters een rondje van Rosmalen naar de Kruisstraat en via Maliskamp en Wamberg en Coudwater weer terug. Het doel is om een indruk te krijgen hoe het met de bosuilen is gesteld. Dit jaar zijn we in december al gegaan omdat de bosuilen steeds vroeger gaan broeden en in januari al op de eieren kunnen zitten.

slechtvalkenkast MartvanLierop RienvanderSteen 2019aVrijdagmorgen 29 november. Aan het woord is Mart van Lierop. We staan op het dak van het JBZ en een jarenlange wens is in vervulling gegaan: een slechtvalkenkast op het ziekenhuis. Prachtig weer, een adembenemend uitzicht en enkele heel blije mensen. Daarbij denk ik vooral aan dokter David, zijn enthousiaste kreten waren niet van de lucht. Heerlijk ! Hij is van plan een reportage te gaan maken over het wel en wee van de (uiteraard nog te verwachten) slechtvalken.

2019 10 eend met jongenBericht van de gemeente 's-Hertogenbosch

Jaarlijks gooien Nederlanders veel ‘overtollig’ voedsel weg. Een groot deel verdwijnt in de afvalcontainer. Maar ook wordt een deel aan vogels en eenden gevoerd. In de meeste gevallen gaat het om oud brood. Jaarlijks gooien Nederlanders veel ‘overtollig’ voedsel weg. Een groot deel verdwijnt in de afvalcontainer. Maar ook wordt een deel aan vogels en eenden gevoerd. In de meeste gevallen gaat het om oud brood.

Eenden voeren
Eendjes voeren, we hebben het allemaal weleens gedaan. Het lijkt zo onschuldig, maar dat is het niet. Het is erg slecht voor de dieren én voor de waterkwaliteit. Eenden kunnen ziek worden en leven korter als ze regelmatig brood eten. Brood is te eenzijdig voedsel voor eenden. In brood zit veel zout en vaak is het zelfs beschimmeld. Ook is het niet nodig, want eenden eten vooral gras en waterplanten.

Waterkwaliteit
Achtergebleven broodresten vervuilen het water. De kwaliteit van het water gaat achteruit en het gaat stinken. Resten brood lossen op in het water en zijn een voedingsbodem voor algen en ziekteverwekkers. Doordat de hoeveelheid zuurstof afneemt en de algengroei toeneemt stikken vissen en andere waterdieren. Door rottend brood groeien giftige botulisme-bacteriën beter. Door botulisme raken eenden verlamd waardoor ze verdrinken.


Ongedierte
Het brood trekt niet alleen eenden aan, maar ook ongedierte zoals ratten en muizen. Ratten gaan op onderzoek uit en verkennen de rest van de buurt. Een rat lust alles en kan schade veroorzaken doordat hij knaagt aan alles wat hij in zijn buurt vindt, zoals telefoonkabels en isolatiemateriaal. Daarnaast kan hij ziektes met zich meedragen.


Geef overtollig voedsel een tweede leven
Voor veel mensen is eten weggooien echter iets dat tegen hun principe is. Geef overgebleven voedsel een tweede leven. Vries het in of geef het aan anderen.

Voorlichting
Komende periode gaat de gemeente contact met basisscholen leggen, om samen te kijken hoe zij kinderen en ouders beter kunnen voorlichten. Ook plaatst de gemeente borden op locaties waar nu veel eenden gevoerd worden.
Bekijk hier het filmpje op Youtube over Piet de Rattenvanger in 's-Hertogenbosch.

paddenstoel1IVN Natuureducatie 's-Hertogenbosch organiseert samen met Vluchtelingenwerk Nederland twee wandelingen voor vluchtelingen, familie, taalmaatjes, ...

1. Buurttuin de Graafse Akker, vrijdag 4 oktober 2019, 15.00-16.00 uur. Verzamelen 14:45 uur bij de ingang van De Graafse Akker,  5213 GC (parkeerplaats Albert Hein aan het van Roosmalenplein) ’s-Hertogenbosch

2. Natuur rond de Oosterplas, woensdag 9 oktober 2019, 15.00-16.00 uur. Verzamelen 14:45 uur bij VluchtelingenWerk, IJsselsingel 52, 5215 CM ’s-Hertogenbosch.

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.