Het komende voorjaar wordt een nieuwe locatie van Het Bewaarde Land gestart. De nieuwe locatie ligt in de gemeente Waalwijk, Plantloon. Voor deze nieuwe locatie is De Kleine Aarde op zoek naar een coördinator voor gemiddeld 14 uur per week. Klik hier voor de tekst van de wervingsadvertentie.

In toenemende mate worden er in particuliere en in educatieve tuinen nestkastje voor wilde bijen opgehangen en bijenhotels gebouwd. Dit is toe te juichen. De aandacht voor wilde bijen groeit.

We moeten deze aandacht proberen vast te houden. Maar we moeten ook teleurstelling proberen te voorkomen.

Nestkastjes voor bijen en minihotels voor bijen worden steeds meer te koop aangeboden.

Vogelspotters hebben zaterdag en zondag  3 en 4 oktober in ons land tijdens de EuroBirdwatch 2009 veel minder vogels geteld dan vorig jaar, schrijft de Vogelbescherming. Het grote verschil met de vorige telling was de harde wind van zaterdag. Vorig jaar waren de weersomstandigheden juist extreem gunstig. Een soms stormachtige zuidwestenwind zorgde ervoor dat met name zangvogels moeilijk tegen de wind invlogen. De spotters werden wel, vooral aan de kust, een aantal keren aangenaam verrast.Onze Vogelwerkgroep heeft ook deze keer meegeteld en was met 8 vogeltellers aanwezig aan op de Utrechtse heuvelrug bij Rhenen.Vogeltellers hebben dit jaar in Nederland tijdens de trekvogeltelling veel minder vogels gezien dan vorig jaar. Wel werden vogels waargenomen die normaal gesproken niet of nauwelijks te zien zijn. Vogelbescherming Nederland schat dat niet meer dan  200.000 vogels zijn waargenomen. Veel minder dan de ruim 600.000 bij de telling een jaar geleden. Dat heeft een woordvoerder zaterdag gemeld. Vorig jaar deden 30.000 mensen mee. Zij zagen toen twee miljoen vogels overvliegen. Er is inmiddels  bekend  hoeveel  vogels er dit weekend in Europa zijn geteld. De tellingen van vogels die in het noorden al voorbij zijn gekomen, laten zien dat er miljoenen vogels onderweg zijn. Wat te denken van een miljoen vinken of graspiepers die voorbij snellen. In het belangrijkste herkomstgebied voor de vogels die Nederland aandoen tijdens de najaarstrek, in Scandinavië, kwam de trek de afgelopen week nog niet helemaal op gang.

Top 2009

1.Spreeuw 34.198
2.Kokmeeuw 16.244
3.Grauwe gans 11.371
 4.Scholekster 10.183
 5.Kievit 7.465 
 6.Vink 7.023
 7.Graspieper 7.371 
 8.Bergeend 5.710
 9.Wulp 4.366
 10.Houtduif 4.171

De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland vindt dit jaar plaats op zaterdag 28 november in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen.
De organisatie is weer in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 

Lokatie: Clubhuis van de Jeugdnatuurwacht te VughtPeellandstraat 1 in Vught.
Start:    19.30 uur
Einde:    21.30 uur einde van de vergadering. Daarna is er nog tijd voor een drankje en de sterke vakantie verhalen. Voor de “verzamelaars” onder ons, neem je vakantievondsten mee!

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering IVN/VNW ’s-Hertogenbosch 
Beste leden,
Hierbij nodigen wij, als bestuur, jullie uit voor een extra ALV op 30 september a.s. De ALV is altijd weer een moment waarop aan alle leden de gelegenheid wordt geboden om mee te praten over het wel en wee van de vereniging. We reken dan ook op jouw komst en inbreng. Graag even afmelden als je niet kunt komen.   

De agenda voor deze vergadering staat in de rubriek "agenda"van deze website. Hiervoor moet je wel even inloggen omdat het een activiteit betreft alleen voor leden!
Vriendelijke groeten namens het bestuur
Margreet ter Horst (voorzitter)
Jan de Koning (secretaris)
Ton van Dongen (penningmeester)

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2024 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.