Op woensdag 17 november a.s. is in de Groenschool de ledenbijeenkomst met als thema 'Biodiversiteit'. Deze bijeenkomst is voor, en door leden en heeft een informeel karakter.
Onder het genot van een hapje en een drankje luisteren we naar een presentatie van Ben van Drunen over biodiversiteit. Daarna worden we aan het werk gezet door Margreet ter Horst om meer te leren over biodiversiteit en educatie! Ellen Lemmens laat ons raden en de werkgroep Communicatie presenteert met trots de nieuwe folder voor onze vereniging! Uiteraard is er voldoende tijd om elkaar te spreken, natuurervaringen uit te wisselen en ook zijn de bestuursleden aanwezig voor vragen.

Tot slot:
Voor een ieder die naar deze avond komt is er een kleine attentie. Het landelijke IVN bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen we vieren.

Kortom, deze avond mag je niet missen.
Tot 17 november 20.00 uur !!
Ben van Drunen en Margreet ter Horst

pettelaar 301108-1 lo resDe IVN-Natuurgidsencursus is de kaderopleiding van het IVN

Het is een interne Natuur- en Milieueducatieopleiding voor actieve IVN-ers, of zij die actief willen worden. De opleiding leidt mensen op tot Natuurgids en heeft ook als doel dat ze een actieve rol in de werkzaamheden van het IVN gaan vervullen. Er wordt dan ook verwacht dat elke cursist zich gaat inzetten binnen het afdelingswerk op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Waterdiertjes_sOp zondag 12 september j.l. hebben leden van IVN/VNW ’s-Hertogenbosch een inventarisatie uitgevoerd van de biodiversiteit in het 2 ha grote Heempark, onderdeel van het Bossche Broek.
Verschillende werkgroepen van de vereniging ˗ inclusief de Jeugdnatuurgroep - hebben daar het aantal verschillende soorten planten en dieren geteld.


Biodiversiteit in Nederland

In 1950 waren er in Nederland ongeveer 1400 soorten planten, daarvan zijn er in een halve eeuw bijna 100 soorten uitgestorven en zijn 500 soorten sterk in aantallen achteruit gegaan. Bij vogels is het huidige aantal soorten 180 (waarvan 40% bedreigd), paddenstoelen 2600 (60%), dagvlinders 70 (70%), libellen 60 (45%), amfibieën 16 (55%).

alt
Pimpernelblauwtje (foto: Henk Vennix)

De Pimpernelblauwtjes zijn zeer zeldzame vlinders in Nederland. Het Pimpernelblauwtje vliegt op één vliegplaats bij Den Bosch en het Donker pimpernelblauwtje in het Roerdal. In 2010 hadden beide soorten een afwijkende vliegtijd.


Op 24 augustus van dit jaar werden nog 3 Pimpernelblauwtjes op de monitoring routes geteld, 7 dagen later dan de laatste waarneming sinds de herintroductie van deze soort in 1990. Tot dit jaar was 17 augustus de laatste datum dat een Pimpernelblauwtje werd gezien.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.