Natuurwandeling in het Mariaburgbos

Vlinderbaan2 sOp zondag 28 augustus organiseert IVN / Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. een natuurwandeling in Mariaburgbos en Nulandse Heide in Rosmalen. Centraal staat het onderwerp ‘Natuurontwikkeling’.

De natuurgebied Mariaburgbos en Nulandse heide zijn onderdelen van de Hooge Heide. De Hooge Heide is een kleinschalig agrarisch landschap met houtwallen, bosjes en oude boerderijen. Het ligt tussen Rosmalen, Nuland en Berlicum. Er liggen waardevolle natuurgebieden met bos, heide, stuifzanden en poelen.

In het Mariaburgbos zijn 2010-2011 door de gemeente ’s-Hertogenbosch diverse natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het uitdunnen van het bos ten behoeve van de kruidachtige onderbegroeiing, het open kappen van bosranden en maken van open plekken in het bos. Die kunnen hierdoor opwarmen door de zon, waardoor vlinders en andere insecten beter kunnen gedijen. Op de opengemaakte plekken kunnen weer, zoals vroeger, heideveldjes ontstaan. De gerooide stronken van de gekapte bomen zijn in rillen op elkaar gestapeld en vormen zo schuil-en huisvestingmogelijkehden voor diverse soorten dieren.

In het bos liggen oude akkertjes, die omringd zijn door de karakteristieke eikenhakhoutwallen. wordt niet geoogst; daarvan maken in de winter vogels en kleine zoogdieren dankbaar gebruik. In het bos zijn bijna 40 soorten vogels geteld. In de lanen met oude bomen, met holtes en spleten, wonen maar liefst 6 soorten vleermuizen: watervleermuis, franjestaart, rosse vleermuis, laatvlieger, dwergvleermuis en de grootoorvleermuis.

Op de Nulandse Heide zijn in 2014-2015 soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd met ook weer als doel het bevorderen van een grotere biodiversiteit. Door het kappen en vervolgens plaggen van een 60 meter brede strook in het bos is een zogenaamde ‘vlinderbaanontstaan t.b.v. van met name vlinders en bijen. Door die bijna kilometer lange vlinderbaan worden de kleine stukjes heide en zandverstuivngen als een kralensnoer met elkaar verbonden.

Op de Nulandse heide staan behalve heide ook een tientallen soorten korstmossen, waaronder een paar soorten die zeldzaam zijn. Kortom, een bijzonder interessant natuurwandeling.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uur en is gratis. Ook kinderen zijn welkom. Het vertrekpunt van de wandeling is de parkeerplaats van Vivent Mariaoord, Vliertwijksestraat, Rosmalen. Opgave voor deze wandeling is niet nodig.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cor Haest, 073-5215160.Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.