Lezing: Klimaatverandering en herinrichting beekdalen

BeekdalDe lezing wordt verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

De Brabantse beken ondergaan de laatste tijd een grote gedaanteverandering. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen.

Klimaatverandering zorgt echter voor nieuwe opgaven. Door de gestegen temperaturen verandert het neerslag patroon. In de winter wordt het natter en in de zomer wisselen droogteperiodes en heftige hoosbuien elkaar af. Lopende beekherstelprojecten worden opnieuw doorgerekend en de ontwerpen worden aangepast. Wat is de beste strategie? Water meer ruimte geven of de stuurbaarheid van het watersysteem vergroten? Hoe speelt de oppervlakteverharding in steden en dorpen hierin mee? Kan afkoppeling van regenwater en waterberging meehelpen om het watertekort in de zomer voor natuur en landbouw te verminderen? De sponswerking van het landschap zal vergroot moeten worden, maar hoe?
In deze lezing zal toegelicht worden welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn en zullen voorbeelden getoond worden van de stand van zaken.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.