Maasoever_mOp woensdag 20 juli organiseert IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch een zomeravondwandeling in de Empelse Waard met als onderwerp 'Struinen langs de Maas'.

Een wandeling over de dijken van een rivier biedt vaak mooie vergezichten en pittoreske oude dijkhuisjes. Maar wandelen in de winterbedding van een rivier, de uiterwaarden dus, is spannend. Je kunt er onverwachte planten en dieren ontmoeten.

Dode_das_Wamberg_24042011_mIk had altijd al eens graag een das willen zien, maar dan natuurlijk geen dode. Op Tweede Paasdag trof ik er een aan bij het fietspad langs de Wamberg (Berlicumseweg), aan de overkant. Thuisgekomen heb ik op advies van Peter Twisk mijn lugubere vondst gemeld aan Ton Popelier van de Dassenwerkgroep Brabant. Hij is direct  naar de plaats des onheils gegaan en heeft de dode das meegenomen en later begraven.

Naderhand gaf Ton mij de volgende informatie:
'Te oordelen aan het formaat, het gewicht (7,8 kg) en het puntgave gebit gaat het om een jong mannetje van 1 à 2 jaar oud. Meldingen van dode dassen worden altijd nagetrokken door de Dassenwerkgroep Brabant. In het voorjaar willen we op de eerste plaats vaststellen of het om een zogend wijfje gaat. Indien dat het geval is localiseren we de burcht waar de jongen zich bevinden. Wanneer duidelijk wordt dat het om heel jonge dieren gaat, die zich nog niet kunnen redden, dan wordt getracht ze te vangen. In het opvangcentrum van 'Das & Boom' worden de dieren dan grootgebracht om later op een geschikte locatie te worden uitgezet. Wanneer de jongen al wat ouder zijn, dan voeren we de jongen enige tijd op de burcht tot ze die hulp niet meer nodig hebben.

Hedelse_Bovenwaard_knaagsporen_beverAfgelopen maandag een wandeling gemaakt rond de Hedelsche Waard.
Een bever aan het werk gezien die me te snel in de gaten had en snel in het water verdween, voordat ik er een foto van kon maken. Het resultaat van zijn geknaag heb ik wel vast kunnen leggen...

NepgansAls je naar de Hedelse Bovenwaard gaat, zie je bij de Gementweg op een stuk bouwland een stuk of tien witte vogels zitten. Ze zitten precies netjes op een rij, op gelijke afstand van elkaar.
Daar klopt iets niet, denk je dan. Ik ben die vogels maar eens van dichtbij gaan bekijken. Wat bleek? Het waren geen echte, maar een soort opblaasganzen die zachtjes in de wind stonden te wiebelen. Later vertelde Ger Nouwens mij dat de boer die neppers daar had neergezet om andere vogels af te schrikken, zodat die niet het pas ingezaaide land zouden plunderen.


Sperwer_grijpt_kauw_mZodra er weer jonge vogels zijn, kun je zelfs in je stadstuin een sperwer verwachten.
Maar ook volwassen vogels valt hij aan. Deze spectaculaire foto ontvingen wij van Rinus van den Aker uit Vught. Na een hevig gevecht legde de kauw het loodje.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.