Kerststruintocht op de Nulandse Heide

DSCN24141 Nulandse Heide s

Op Tweede Kerstdag organiseert Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch een zondagochtendwandeling op de Nulandse Heide.

Het natuurgebied de Nulandse Heide ligt tussen de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen en de Waterleidingstraat (waar het leidingwaterwinstation Brabant Water is gevestigd). Het gebied bestaat uit bossen (naald en loof), heide en zandverstuiving. Vooral die combinatie levert een gevarieerde flora en fauna, waarvan ook in het winterseizoen volop van te genieten valt. Kortom: een mooi gebied met afwissende natuur.

De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uur en is gratis. Ook kinderen zijn welkom. Het vertrekpunt van de wandeling is de parkeerplaats van Cello, locatie De Binckhorst, Waterleidingstraat 2, Rosmalen. Opgave voor deze wandeling is niet nodig.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cor Haest, tel. 073-5215160.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.