Heempark 50 lentes…

Het is overduidelijk lente in het Heempark ’s-Hertogenbosch Zuid. Alle er vertegenwoordigde landschappen doen hun best om dat uitbundig te tonen. Voor de vijftigste keer!

 

Een beetje in de schaduw van de Dag van het Landschap vond op Eerste Paasdag een lente-excursie plaats ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Heempark.

De opkomst was niet groot, omdat het idee om een jubileumrondleiding te gaan houden pas kort tevoren bij gids en vrijwilliger Ben van Bennekom spontaan was opgekomen. Maar de deelnemers kregen zijn volle aandacht en genoten van alles wat er in het park te zien was. Voorjaarsbloeiers zoals Dotterbloem, Gele dovenetel, Boshyacint, Hondsdraf, Bosanemoon, Slanke sleutelbloem en nog vele andere lieten zich bewonderen.


Als je nu in het Heempark gaat kijken staan er waarschijnlijk al weer andere planten in bloei: Lelietje van dalen, Salomonszegel.


Vervolg
In de loop van het jaar zullen er in het kader van het jubileum nog meer excursies worden verzorgd, in zomer, herfst en winter. Deelnemers kunnen dan de seizoenen in het Heempark op de voet volgen.

De wandelingen zullen tijdig op deze website worden aangekondigd. Al vast van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie over het Heempark.

Rondleidingen:
Ben van Bennekom
073-6149520

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.