Biodiversiteitsdag 2012

stapsteen_torenstraatje_poel_sKOM OOK NAAR DE JAARLIJKSE BIODIVERSITEITSDAG van het
IVN/VNW ’s-Hertogenbosch

Zondagochtend 9 september 2012, Stapsteen Groote Wetering

Biodiversiteit is een breed begrip en heeft alles te maken met soortenrijkdom, relaties tussen soorten, natuurwaarden, het uitsterven van soorten en het verschijnen van nieuwe soorten. Maar zeker ook met natuurbeheer, recreatie, landbouw en sociaal-culturele en economische aspecten van de maatschappij. Kortom: biodiversiteit omvat alles wat leeft en is overal zeer zichtbaar aanwezig. Het is dan ook een boeiend thema om aandacht aan te besteden.
We dagen daarom alle natuurliefhebbers uit om zoveel als mogelijk soorten te komen zoeken op de Stapsteen Groote Wetering. Om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan zijn werkgroepen gevraagd het inventariseren van de eigen soortgroepen (bijv. paddenstoelen, vogels) te coördineren. Daarnaast kunnen de onervaren inventariseerders mee met de leden van de gidsenwerkgroep en/of de leden van de cursuswerkgroep.

Datum en tijdstip

Zondag 9 september 2011 van 8.00 tot ca. 12.00 uur
Lokatie is dit jaar de Stapsteen Grote Wetering, Maliskampsestraat 61, Rosmalen.
Parkeren kan op het particuliere bedrijfsterrein. Maar dan wel naast de Berken die naast het gras toegangspad staan. LET OP: Niet dubbel parkeren en niet voor deuren. Als je kunt carpoolen of fietsen dan graag.

Icarusblauwtjes-copula-RolklaverWaarom doen we dit?
· Binding van de leden en voor iedereen een gezellige en leerzame dag.
· Leden die nog geen actief lid zijn van een werkgroep, hiertoe verleiden.
· Zo veel als mogelijk verschillende soorten te inventariseren….

Voor wie doen we dit?

Deze dag is in eerste instantie voor alle leden en donateurs, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Dus neem familie, vrienden en buren mee!

Hoe ziet deze dag er uit?
We creëren een centrale ontmoetingsplek bij de tent die achter het hek onder de eikenboom staat. Daar zijn de hele ochtend mensen aanwezig en kun je ook de resultaten inleveren. Ook is er koffie/thee en een versnapering te krijgen. De verschillende werkgroepen gaan aan de slag. De meeste zullen om 10.00 uur starten en om ca 12.00 uur eindigen. Enkele werkgroepen starten eerder. Vraag bij je eigen werkgroep na hoe laat jullie precies starten en hoe jullie het gaan aanpakken. Mocht je niet bij een werkgroep zijn aangesloten, of denken dat je te weinig kennis hebt, kom dan vooral wel even langs! Want iedereen kan zijn/haar steentje bijdragen. Zo kun je, onder begeleiding van een IVN-Natuurgids, de macrofauna van de poelen onderzoeken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.