Algemene Ledenvergadering 30 september 2009

Lokatie: Clubhuis van de Jeugdnatuurwacht te VughtPeellandstraat 1 in Vught.
Start:    19.30 uur
Einde:    21.30 uur einde van de vergadering. Daarna is er nog tijd voor een drankje en de sterke vakantie verhalen. Voor de “verzamelaars” onder ons, neem je vakantievondsten mee!

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering IVN/VNW ’s-Hertogenbosch 
Beste leden,
Hierbij nodigen wij, als bestuur, jullie uit voor een extra ALV op 30 september a.s. De ALV is altijd weer een moment waarop aan alle leden de gelegenheid wordt geboden om mee te praten over het wel en wee van de vereniging. We reken dan ook op jouw komst en inbreng. Graag even afmelden als je niet kunt komen.   

De agenda voor deze vergadering staat in de rubriek "agenda"van deze website. Hiervoor moet je wel even inloggen omdat het een activiteit betreft alleen voor leden!
Vriendelijke groeten namens het bestuur
Margreet ter Horst (voorzitter)
Jan de Koning (secretaris)
Ton van Dongen (penningmeester)

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.