Cursus voor Bossche Broek gidsen afgerond

bossche broek gidsen
Drie trotse nieuwe gidsen, Marja Goossens, Irene Derks en Yvonne van Os (v.l.n.r.)

Gistermiddag, zaterdag 17 september, hebben Irene, Marja en Yvonne met succes de cursus Excursieleider Bossche Broek afgesloten met een inspirerende rondleiding.

Aanleiding van deze cursus is het versterken van onze gidsenpool. Het idee om enkele enthousiaste gidsen op te leiden die publiekswandelingen in Het Bossche Broek voor hun rekening willen nemen wordt in eerste instantie opgepikt door 6 IVN leden. Door persoonlijke omstandigheden zijn 2 deelnemers niet opgegaan voor het examen. Ron, zal zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zijn kennis en stijl ten toon spreiden. Hiermee komt het totale aantal nieuwe gidsen voor nu uit op 3, een welkome aanvulling!

Irene, Marja en Yvonne hebben ons op voortreffelijke wijze door het gebied geloodst. Na een heldere introductie, waarbij keurig werd verteld waar IVN voor staat, hebben zij om beurten hun know how met ons gedeeld.

Het thema van deze wandeling is “vruchten en zaden”. Een mooie kapstok in dit seizoen. Natuurlijk komen er naast “natuurweetjes” ook een paar markante verhalen voor het voetlicht.

duivelsbeetEen van de verhalen in deze excursie ging over de "duivelsbeet"  

Deze drie “jonge” gidsen zijn echt een aanwinst voor onze afdeling. Tijdens dit examen hebben zij laten zien dat zij zich de trainingsdoelen met verve hebben eigengemaakt.

  • Door middel van de uitgestippelde route laten zij ons soms zelfs met nieuwe ogen naar Het BB kijken. Een hele prestatie gezien de “ervaren rotten” in het gezelschap.
  • De keuze van de gemaakte ‘stops’ onderstreept de kenmerkende flora/fauna/landschapselementen van het gebied.
  • Ook de verschillende werkvormen zijn grotendeels aan bod gekomen (spreken voor een groep, introductie, instructie geven, korte informatieve stops, gebruik van materialen, activiteit nabespreken en afsluiting)
  • En zij hebben de rol van gastheer (m/v/n) geweldig ingevuld (denk aan voorbeeldgedrag, sfeer in de groep, hoe om te gaan met meningen in de groep etc.)

Na afloop hebben we op feestelijke wijze de diplomauitreiking gevierd bij een gezellig café in de Bossche binnenstad. Na de lovende woorden van Ferd, werden alle betrokkenen door de cursisten hartelijk dank gezegd.

Ferd, José, Ton J., Louise, Margreet, Jaco en ondergetekende,

Pauline

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.