Avond over stadsvogels en MUS

Avond over stadsvogels en MUS

Op woensdag 8 februari om 20:00 uur is er een avond over stadsvogels en het Meetnet Urbane Soorten door Jan Schoppers van Sovon Vogelonderzoek.

Meetnet Urbane Soorten

MUS is een relatief eenvoudig meetnet met een lage instap. Naast landelijk en provinciaal worden de resultaten ook lokaal gebruikt zoals in een Soort Management Plan. Bij voldoende deelname kan dan van een enkele tientallen vogelsoorten een trend gemaakt worden.

Vogels volgen in uw eigen omgeving? Dit is uw buitenkans! 

Den Bosch is een vogelrijke stad. Zo is Den Bosch nog altijd een mussenbolwerk; de vele groene tuinen en huizen van bewoners zijn voor de huismus een uitermate geschikte plek.

Maar ook andere vogels zijn zeker de moeite waard om te volgen. De gierzwaluw die in mei de vertrouwde plekken opzoekt na een bezoek aan Afrika. De ijsvogel wordt gezien bij onze beken en vijvers tot ver in de stad. De boomklever komt voor in parken en lanen en de zwarte roodstaart op grote gebouwen en bedrijventerrein. In 2023 is het Jaar van de scholekster, hoe gaat het met die soort? We willen graag een vogelrijke stad blijven en ook bijhouden hoe het gaat met onze vogelstand.

Resultaten MUS en het Soort Management Plan (SMP)

Al jaren zijn waarnemers IVN actief met vogeltellingen voor het Meetnet Urbane Soorten. Een SMP waarborgt een gebiedsgerichte bescherming van vogels en vleermuizen bij onderhoud, renovatie en verduurzaming. Hoe werkt dat en wat komt daar bij kijken?

Grote zaal BBS Nieuw-Zuid, Jac. Van Looystraat  5  5216 SB ’s-Hertogenbosch

Meetnet Urbane Soorten (MUS) | Sovon

Ermelo 07

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.