No 46 17 06 2017 Q wandeling2
Excursies

Het IVN biedt iedere maand een begeleide wandeling aan (publieksexcursie). Kijk op onze hoofdpagina naar het aanbod voor de komende maand of kijk naar onze activiteitenkalender of activiteitenfolder (inlegvel) voor het aanbod van het komende halfjaar. Ook kunt voor een groep mensen een excursie aanvragen.

Wandelingen

Weteringroute (10 km)

Drie wandelroutes Hooge Heide

Wandelmogelijkheden in de Moerputten

Langs de Dommel

Wandelroute door het beekdal van de Aa van Kasteel Heeswijk tot ‘s-Hertogenbosch.Aa van Kasteel Heeswijk tot ‘s-Hertogenbosch.

Ommetjes

Vroeger waren er tal van ommetjes, korte wandelingen langs velden en akkers. Door ruilverkaveling, stadsuitbreiding, aanleg van infrastructuur zijn veel ommetjes verdwenen. De laatste jaren is een kentering aan de gang en is er weer meer aandacht gekomen voor mooie wandeltochten in de eigen omgeving.

Het IVN helpt hierbij en verstaat onder een ommetje het volgende:

- De tijdsduur van de rondwandeling bedraagt half tot één uur;

- Het ommetje gaat zoveel mogelijk over onverhard pad;
- De ommetjes hebben een cultuurhistorische, landschappelijke én natuurlijke waarde;
- De actieradius is ongeveer 3 à 4 kilometer (uit en thuis);
- Het ommetje vindt bij voorkeur plaats in de directe leefomgeving en schept als zodanig ook de verbinding met deze omgeving;
- Ommetjes kunnen worden gemaakt op nagenoeg ieder uur van de dag.

Binnen de regio 's-Hertogenbosch zijn de volgende ommetjes bekend (klik op de naam). 

 

N.B. Op dit moment (zomer 2016) worden de ommetjes nagelopen en zo nodig,  herzien. 

 

Ommetje 1 Landgoed de Pettelaar

Ommetje 2 Bossche Broek
Ommetje 3 Vughtse Heide
Ommetje 4 Landgoed Seldensate

Ommetje 5 Eikenburg-Vinkelsebos

Ommetje 6 Engelenstede

Ommetje 7 Moerputten

Klik hier voor andere Ommetjes in de Meijerij (Brabantse Milieufederatie).