lezing otters en bevers

Mis het niet. Noteer de data alvast in uw agenda. Kijk hieronder voor de komende data.

Het IVN organiseert lezingen over de natuur in onze omgeving.
De lezingen werden  ondersteund met prachtige, vaak unieke  audiovisuele natuurfotoseries.

Elk jaar is er een nieuwe reeks lezingen.

De lezingen zijn steeds gepland op de 3e woensdag van de maand in de Grote zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid,
Jac. van Looystraat 5, ’s-Hertogenbosch.

De lezingen staan voor iedereen open en zijn voor IVN-leden gratis. Aan niet-IVN-leden zal een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro worden gevraagd. Nadere informatie zal ruim van te voren worden verstrekt. Mis de lezingen niet en noteer de geplande data alvast in uw agenda.

Het IVN lezingenteam. 

das 20171101Het  IVN-’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 13 december 2017 om 20.00 uur een lezing over de das.

De das is ons grootste inheemse roofdier en hij vangt de kleinste prooien. Deze marter is ons enige roofdier dat in een groep leeft. Dertig jaar geleden ging het slecht met de das. Inmiddels is de populatie flink gegroeid en hoor je regelmatig dat er te veel zijn en dat het een plaag is. Dassen houden van tradities, hoe gaat dat in een land waar de ontwikkelingen de laatste 50 jaar steeds sneller gaan? Dassen zijn vooral ’s nachts actief en veel van hun leven zien we daarom meestal niet. Sporen van hun activiteiten zijn overdag wel goed te zien. In deze  lezing, verzorgt door Chris Achterberg,  komt u veel te weten over de levenswijze van de das en hoe het nu echt gaat met de populatie in Nederland.

Lees meer over: 13 december: lezing over de das

thumb kraaai 20171028Het IVN ’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 8 november 2017 om 20.00 uur een lezing over kraaien. Van oudsher staan zwarte vogels te boek als brengers van ongeluk, ziekte en dood. Heksen lieten zich niet voor niets door raven vergezellen. Ook in onze tijd hebben kraaiachtigen geen geweldige reputatie. Ze zouden het aldoor gemunt hebben op de eieren en jongen van andere vogels. Ze zouden te talrijk worden en daardoor andere diersoorten verdringen. De lezing, gegeven door Gerard Compiet, is in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid.

Lees meer over: 8 november: lezing over kraaien

lezing oktober 2017 Fred van WijkHet IVN ’s- Hertogenbosch organiseert op woensdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur een lezing over dieren in het Veluwse landschap. De lezing wordt verzorgt door Fred van Wijk. Fred woont op de Veluwe en fotografeert al ruim 35 jaar de Veluwse natuur in alle seizoenen. Zijn favoriete onderwerpen zijn de zoogdieren die in de bossen leven: edelherten, reeën, wilde zwijnen, vossen, dassen en eekhoorns. Om deze schuwe dieren te kunnen vastleggen moet hij vaak uren wachten op een gecamoufleerde plaats.

Lees meer over: 11 oktober: Lezing over dieren in het Veluwse landschap

chigorei

Het IVN-’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 14 december om 20.00 uur een lezing over de bijzondere flora in en om ’s-Hertogenbosch.

Hoewel de flora het moeilijk heeft, o.a. door betreding, vermesting en slecht (maai)beheer, legt men ook weer veel nieuwe natuur aan.
Wat is er verloren gegaan , wat staat er nog en begint zich te ontwikkelen.
Ecoloog Rob de Vrind neemt u mee op een reis langs de flora rond ’s-Hertogenbosch.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.