vogelexcursie kraaijenbergseplassen 20180106Op zaterdag 6 januari was de eerste wandeling van het nieuwe jaar vanuit de vogelprojectgroep. Deze keer hadden we een excursie naar de Kraaijenbergse Plassen: deze plassen vormen een uitgestrekt gebied van ruim 475 hectare aan water en 200 hectare aan natuur in het Land van Cuijk, wat ligt in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant. Ervaren vogelspotters weten inmiddels de weg naar dit gebied te vinden. Langs de weg van Gassel naar Geest ligt een vogelkijkhut die kijkt op de zogeheten plas 5: in deze hut begonnen wij gelijk met vogels observeren, maar ook gingen we een gedeelte om de plas heen wandelen. Als resultaat hebben we o.a. waargenomen: nijlgans, wintertaling, kol- en grauwe gans, kuifeend, tafeleend, brilduiker, fuut, grote zilverreiger en een paartje grote zaagbek.

Langs de plas vloog af en toe wat klein spul, zoals: putters, groenlingen, sijsjes en ook vier goudvinken. Waarvan 1 mannetje, die goed herkenbaar was aan zijn opvallend robuuste rode borst. Een paar grote barmsijzen vlogen er ook rond, die we op het eind van de wandeling nog net zagen in een mooie groep bij elkaar! Bij een gebiedje dat “uitkijkpunt+eilandjes” heet, zaten er op het water tot onze verrassing, twee geoorde futen in winterkleding. Ook o.a. een aantal grote Canadese ganzen, casarcas en 1 groenpootruiter, die rustig op één poot stond te slapen.  De laatste plas die we bezochten was plas 7. Daar konden we aan weerszijden het eea goed spotten dankzij een vijftal telescopen maar ook door de snelle en ervaren vizierogen van een paar vogelaars... Twee nonnetjes (vrouwtjes alleen), 1 grote zaagbek, aalscholvers, futen, dodaarsjes, staartmeesje en niet te vergeten dus, een groep van 46 grote barmsijsjes! Deze laatste soort werd aan het einde van de excursie nog gespot door een aantal waarnemers die wat langer bleven staan bij de plas. De meesten stonden al bij hun auto’s maar werden snel gesommeerd om terug te komen. Allen, we waren met 19 man, hebben deze redelijk zeldzame vogeltjes kunnen zien. Ondanks hun onrustige gedrag maar ook door het tegenlicht, was de waarneming niet helemaal optimaal, maar dit was wel een zeer bijzondere afsluiting! Al met al hebben we om en nabij 50 vogelsoorten gespot. Wil je weten welke soorten we nog meer zagen? Kijk dan op waarneming.nl en klik op geografie, lijst van gebieden en tik: “Kraaijenbergse plassen in, op datum 6 januari.

Noot: ieder jaar trekken barmsijzen rond de herfst door Nederland maar nu werden er sinds eind november 2017 ineens honderden tegelijk waargenomen. Ze komen vanuit de taiga en trekken naar onder andere West-Europa als ze niet genoeg voedsel kunnen vinden. De barmsijzen zijn te vinden in berken en elzen in groepjes, hangend aan dunne twijgjes om van de zaden te eten. De grote barmsijs is grijzig met een lichte vleugelstreep en een zwarte bef. Het voorhoofd is rood en bij de mannetjes wordt de borst rood-roze in de broedperiode. (dit laatste is nu niet te zien).