Met 15 personen op pad geweest om mee te doen aan de Eindejaars plantenjacht. Het was een leerzaam en prettig buiten zijn met als opdracht de bloeiende planten te noteren. Het was de 5x dat de jacht gehouden werd, en de 4x dat we als IVN afdeling mee deden. Onder aanvoering van een zeer enthousiaste jongste deelnemer uit groep 3. Er werd en met behulp van de zoekkaart en met verificatie van onze expert 20 planten boeiend gevonden. Met de Grote Ratelaaar als opmerkelijkste vondst

De volledige lijst:

Vogelmuur, Dagkoekoeksbloem, Madeliefje, Knopherik, Paarse dovenetel, Grote ereprijs, Jacobskruiskruid, Knopherik, Duizendblad, Scherpe boterbloem, Reukeloze kamille, Kleine veldkers, Paardenbloem, Klein streepzaad, Herderstasje, Klein kruiskruid, Straatgeas, Gewone Spurrie, Canadese fijnstraal, Boerenwormkruid en Grote Ratelaar.

 

Dinsdag 26-6 een 2e poging gewaagd om de rugstreeppad te zien op het Karregat. En voor de 2e keer geen beeld en geluid van de rugstreeppad. De ratelende roep van de rugstreeppad is te verwarren met die van de Veenmol en Nachtzwaluw. Maar we hoorde niets terwijl de roep van de rugstreeppad ver hoorbaar moet zijn. Ook juveniele zijn er vanaf eind juni. Maar niet in het Karregat. Terugzoeken op Waarneming.nl levert ook geen melding op dit jaar van de rugstreeppad, dus de situatie is zorgelijk. Volgens de tabel zijn er tot augustus nog zichtwaarnemingen van volwassen dieren mogelijk. Dus mocht er iemand nog tijd vinden om nog eens te gaan kijken. Laat ons weten of je wat gevonden hebt.

Icarusblauwtjes copula Rolklaver

Donderdag 7 juni was weer zo’n avond waarvan je overtuigd wordt van het nut van samenwerking. Op deze avond werd een minicursus vlinders gepresenteerd door Tineke Cramer op initiatief van de KNNV afdeling Tilburg is samenwerking met onze eigen IVN afdeling. Deze minicursus in een opmaat voor de nationale tuinvlindertelling, die dit jaar 10 dagen duurt omdat 10 jaar geleden de 1e telling werd georganiseerd door de Vlinderstichting. Dit jaar is hij van 27 juli tot 5 augustus. De excursie die hoort bij deze minicursus wordt gehouden in de Heemtuin. En de avond werd afgetrapt met een introductie van het Koolwitjes project wat de IVN in het kader van het jubileum aanbied aan de basisscholen van den Bosch. Hiervan waren de participanten de Natuurouders en hun werkgroep. Hoop dat ze nu allemaal benoemd zijn. Want samenwerking wil je koesteren.

Dinsdag 5 juni was een heerlijke zomeravond, waarop wat dingen met elkaar gecombineerd werden. Er was een reguliere kletsavond, een introductie voor nieuwe leden, een controle van sporenplankjes, een rondleiding, en een Quick scan op de Meerendonken. Door Nanny waren nieuwe leden een half uur vooraf uitgenodigd om ze vertrouwd te maken met de vereniging, de werkgroepen de communicatiemiddelen en de actieleiders van de vereniging. Een geslaagde actie voor zowel nieuwe leden als vereniging. Bien hecho Nanny. John en Marloes van de zoogdieren hebben ons kennis laten nemen met het fenomeen sporenplankjes. Een interessante techniek waar we nog wel meer van willen leren.

Ook werd er stilgestaan bij het slagen van Joop als natuurgids. We hebben er een uiterwaarden deskundige bij.  José reikte de versierselen uit die bij deze status horen.En namens ons allen Joop gefeliciteerd.

Haanwijk insectenworkshop 4

Zaterdag 5 mei is er insecten workshop gehouden door Tineke Cramer en Louise de Kort op Haanwijk. Daar hadden 14 geïnteresseerden op ingetekend. Gestart werd met koffie en een korte PowerPoint presentatie over hoe Rijk het insectenrijk is. Daarna naar buiten om zelf op safari te gaan. Er werd aandacht besteed aan de vangsttechnieken, die is niet voor elk insect het zelfde. En het belangrijkste van de techniek is dat de insecten er ongeschonden uit komen. De gevonden insecten werden aangevuld met dieren uit de vlinderval, waar in de nacht voorafgaand 75 Meikevers in gevlogen zijn. Alle dieren werden binnen uit gesorteerd naar groepsniveau. Op soort niveau is nog een paar stappen verder. Met loep, binoculair,     potjes en petrischaal werden de dieren bekeken. De volgende waarnemingen zijn er gedaan Vlinders, nachtvlinders, kevers, wantsen, vliegen, muggen, kniptorren, libellen, schorpionvliegen, bijen etc. Het enthousiasme was groot en de tijd te kort. Dus er is vraag naar vervolg. Daar is over gesproken en wordt over nagedacht. Dan nog alles opruimen en natuurlijk alle vangsten weer op een geschikte plek terugplaatsen. Want als een ding duidelijk is geworden tijdens de workshop is dat insecten interessante dieren zijn en geen enge beestjes.

IMG 2363

Op 14 april zijn we gestart met een eersteexcursie naar de Vughtse Heide. We hebben in 12 verschillende poelen het schepnet getrokken. En troffen aan Heikikker, Kleine watersalamander, Paddensnoeren, Bruine kikker, en er is een dode kikker opgestuurd ter onderzoek. Iedereen leek verrast door de hoeveelheid amfibieën die we hebben aangetroffen. Belangrijk leermoment. Benader een poel eerst aan de noordzijde.

Op 24 april zijn we op bezoek geweest bij het amfibieën hotel van Rien van de Himbergen. Rien heeft ons in een inkijkje gegeven in het wel en wee van de watersalamanders in zijn kleine reservaat achter zijn huis. We hebben de kamsalamanders goed gezien en geleerd dat de tekening op de buikzijde van de Kamsalamanders uniek is. Er zal nog een avond worden gepland om alle kamsalamanders in deze poel vast te leggen op foto. Belangrijk leermoment; salamanders kunnen slecht tegen tocht.

IMG 1932

Op 4-4-2018 gingen we onder leiding van Geertje Jansen planten oogsten, proeven en bespreken, onder de noemer eetbare planten. Heeft het voorjaar nog niet gebracht wat wij er van verwachten, aan eetbare planten geen gebrek. Qua eetbaarheid is het alleen maar goed dat planten nog niet te ver zijn in hun ontwikkeling. Speenkruid is in bloei zelfs giftig leerde Geertje ons. Dat is dan ook de reden dat determineren van deze categorie planten gebeurt op basis van bladvorm, en niet op de bloem. Ook leerde we dat we de plant moeten consumeren waar de kracht zit. En doe loopt van bladeren naar bloem naar vrucht en tenslotte naar de wortel. Planten zijn niet alleen nuttig als voedsel, duizendblad helpt ook om het bloed te stelpen. Waarbij Geertje een bloederig verhaal vertelde dat we dus bloedstollend kunnen noemen.

lariksZaterdag 24 maart waren we op de laatste dag met wintertijd, op pad voor de 2e excursie van de basisnatuurcursus. Het verhaal van de landgoederen werd gestart met een blik op het St janslaantje; de Wambergse beek en de Laan naar de boerderij. Landgoederen liggen niet zo maar ergens, maar zijn bewust op die plek neergelegd. Mede daarom liggen Coudewater en Seldensate ook dicht in de buurt. Al voor dat we uitverteld waren over het landgoed werden we al afgeleid door de Middelste Bonte specht. Dus voor meer informatie over de Wamberg kijk nog even op:

https://ivn-s-hertogenbosch.nl/natuurgebieden/wamberg/de-wamberg

Voor de vogels hadden we de Tjiftjaf op het verlanglijstje staan, maar die hebben we slechts aarzelend gehoord. Was de aarzeling bij de vogel of bij de waarnemers? Of bij beiden. Dus tijd om in kleinere groepen in te zoemen of zoomen. Op sporen van Ecologie (zoals eten en gegeten worden) en op de vele kanten van planten.

15 maart was het weer uwes tijd. En dat houdt in dan niet meer de jongsten een natuurwandeling maken in de Brabantse natuur. Carpoolend vanaf station Oost werd er gestart bij de Roond. Wandelen bij de Huisvennen is  verkozen en dat betekend langs het Kogelvangersven. Flesven; Lelieven;  Meeuwenven;  Kromvennen en uiteraard Huisvennen.

IMG 1792

De winter is nog niet weg, we spotten nog kramsvogels, maar de lente heeft de deur al ver open gezet. We krijgen een Hommelkoningin in beeld, de Knoppen van de Beuken schuiven al uit elkaar. De vlier heeft al blaadjes. De Bosbessen bekennen al kleur. En de lariks glimpt al een beetje met prachtig groen aan de topjes van de knoppen. Op de vennen zelf nog geen voorjaar maar wel allerlei watervogels als Smient, Tafeleend. Kuifeend, Fuut, en Grauwe gans. Ze zaten er rustig bij en overvliegende roofvogels als Sperwer en Buizerd maakte op hen geen indruk. Op de wandelaars wel. Het vogelkooi was veelstemmig met Vink, Koolmees, Kievit, Boomklever en Boomkruiper. Begeleid door een ritmesectie van Spechten. Het totaal theater werd verzorgd door de Boomleeuwerik met zang, dans, en acrobatiek.

En dan is de wandeling ten einde. Als voorstel voor de volgende keer wordt het Vlijmens Ven genoemd. Het blijft een mooi initiatief van Henk. Dank daarvoor. En we gaan voor meer steun.

Op woensdag 7-3 maart was de laatste buitenaktiviteit in het kader van mossenworkshop. We zochten rond het Kraaiengat in en gebied wat volgens de kaart bij Jagershagen hoort. Een gebied met veel mossen, maar niet erg soortenrijk. Toch was het pas de 1e keer dat we tijdens deze workshops levermossen tegen kwamen. En daardoor mogen we toch concluderen dat we tijdens deze workshops een breed beeld hebben op gedaan van de mossen en korstmossen. 

Voorafgegaan door enkele extreem koude dagen gingen we zaterdag 3 maart op excursie voor de vogelcursus op een best wel koude dag. Maar het was te doen, mits goed aangekleed. De aandacht zou deze 1e excursie liggen op de stedelijke biotoop en zijn vogels. Uiteraard stond een bezoek aan de Heemtuin ook op het menu. De leukste waarnemingen vonden we door een omweg naar de Heemtuin te nemen. Met 35 genoteerde soorten mogen we spreken van een koude maar geslaagde excursie. Hieronder volgen de waarnemingen met af en toe een toevoeging.

eekhoornnest houtwal einde heinis 20180216Vrijdag 16 februari zijn vier mensen van de zoogdierenwerkgroep (Lex, Hanneke, John, Ferd) op zoek gegaan naar eekhoorns op de Heinis. En met succes: drie eekhoornnesten gevonden en twee keer twee eekhoorns gezien.

 

 

Eekhoornnest in laatste (dichtst bij Reitscheweg) houtwal tussen Heinisdijk en Bruistensingel

Foto: Ferd Sauter

 

Pagina 1 van 2

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid wordenbutton lid worden
button lid wordenbutton lid worden

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2019 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.