Met 15 personen op pad geweest om mee te doen aan de Eindejaars plantenjacht. Het was een leerzaam en prettig buiten zijn met als opdracht de bloeiende planten te noteren. Het was de 5x dat de jacht gehouden werd, en de 4x dat we als IVN afdeling mee deden. Onder aanvoering van een zeer enthousiaste jongste deelnemer uit groep 3. Er werd en met behulp van de zoekkaart en met verificatie van onze expert 20 planten boeiend gevonden. Met de Grote Ratelaaar als opmerkelijkste vondst

De volledige lijst:

Vogelmuur, Dagkoekoeksbloem, Madeliefje, Knopherik, Paarse dovenetel, Grote ereprijs, Jacobskruiskruid, Knopherik, Duizendblad, Scherpe boterbloem, Reukeloze kamille, Kleine veldkers, Paardenbloem, Klein streepzaad, Herderstasje, Klein kruiskruid, Straatgeas, Gewone Spurrie, Canadese fijnstraal, Boerenwormkruid en Grote Ratelaar.

 

Dinsdag 26-6 een 2e poging gewaagd om de rugstreeppad te zien op het Karregat. En voor de 2e keer geen beeld en geluid van de rugstreeppad. De ratelende roep van de rugstreeppad is te verwarren met die van de Veenmol en Nachtzwaluw. Maar we hoorde niets terwijl de roep van de rugstreeppad ver hoorbaar moet zijn. Ook juveniele zijn er vanaf eind juni. Maar niet in het Karregat. Terugzoeken op Waarneming.nl levert ook geen melding op dit jaar van de rugstreeppad, dus de situatie is zorgelijk. Volgens de tabel zijn er tot augustus nog zichtwaarnemingen van volwassen dieren mogelijk. Dus mocht er iemand nog tijd vinden om nog eens te gaan kijken. Laat ons weten of je wat gevonden hebt.

Icarusblauwtjes copula Rolklaver

Donderdag 7 juni was weer zo’n avond waarvan je overtuigd wordt van het nut van samenwerking. Op deze avond werd een minicursus vlinders gepresenteerd door Tineke Cramer op initiatief van de KNNV afdeling Tilburg is samenwerking met onze eigen IVN afdeling. Deze minicursus in een opmaat voor de nationale tuinvlindertelling, die dit jaar 10 dagen duurt omdat 10 jaar geleden de 1e telling werd georganiseerd door de Vlinderstichting. Dit jaar is hij van 27 juli tot 5 augustus. De excursie die hoort bij deze minicursus wordt gehouden in de Heemtuin. En de avond werd afgetrapt met een introductie van het Koolwitjes project wat de IVN in het kader van het jubileum aanbied aan de basisscholen van den Bosch. Hiervan waren de participanten de Natuurouders en hun werkgroep. Hoop dat ze nu allemaal benoemd zijn. Want samenwerking wil je koesteren.

Dinsdag 5 juni was een heerlijke zomeravond, waarop wat dingen met elkaar gecombineerd werden. Er was een reguliere kletsavond, een introductie voor nieuwe leden, een controle van sporenplankjes, een rondleiding, en een Quick scan op de Meerendonken. Door Nanny waren nieuwe leden een half uur vooraf uitgenodigd om ze vertrouwd te maken met de vereniging, de werkgroepen de communicatiemiddelen en de actieleiders van de vereniging. Een geslaagde actie voor zowel nieuwe leden als vereniging. Bien hecho Nanny. John en Marloes van de zoogdieren hebben ons kennis laten nemen met het fenomeen sporenplankjes. Een interessante techniek waar we nog wel meer van willen leren.

Ook werd er stilgestaan bij het slagen van Joop als natuurgids. We hebben er een uiterwaarden deskundige bij.  José reikte de versierselen uit die bij deze status horen.En namens ons allen Joop gefeliciteerd.

IMG 2363

Op 14 april zijn we gestart met een eersteexcursie naar de Vughtse Heide. We hebben in 12 verschillende poelen het schepnet getrokken. En troffen aan Heikikker, Kleine watersalamander, Paddensnoeren, Bruine kikker, en er is een dode kikker opgestuurd ter onderzoek. Iedereen leek verrast door de hoeveelheid amfibieën die we hebben aangetroffen. Belangrijk leermoment. Benader een poel eerst aan de noordzijde.

Op 24 april zijn we op bezoek geweest bij het amfibieën hotel van Rien van de Himbergen. Rien heeft ons in een inkijkje gegeven in het wel en wee van de watersalamanders in zijn kleine reservaat achter zijn huis. We hebben de kamsalamanders goed gezien en geleerd dat de tekening op de buikzijde van de Kamsalamanders uniek is. Er zal nog een avond worden gepland om alle kamsalamanders in deze poel vast te leggen op foto. Belangrijk leermoment; salamanders kunnen slecht tegen tocht.

eekhoornnest houtwal einde heinis 20180216Vrijdag 16 februari zijn vier mensen van de zoogdierenwerkgroep (Lex, Hanneke, John, Ferd) op zoek gegaan naar eekhoorns op de Heinis. En met succes: drie eekhoornnesten gevonden en twee keer twee eekhoorns gezien.

 

 

Eekhoornnest in laatste (dichtst bij Reitscheweg) houtwal tussen Heinisdijk en Bruistensingel

Foto: Ferd Sauter

 

Zaterdag 10-2 de zaterdag voor Carnaval, is de natuurschool wezen vogelen in het kanaalpark. Voorzitter Ferd had de leiding en 11 deelnemers togen met hem mee. Ondanks het matige zicht was het aardig weer om buiten te zijn. En dat gold zowel voor de vogels als de kijkers.  We telden 34 vogels, waarbij we onmiddellijk moeten melden dat niet iedereen die 34 soorten gezien heeft. De IJsvogel en Watersnip zijn maar door een enkeling gezien. De twee Patrijzen zijn door bijna de helft van de deelnemers gezien. Weer een les; voor bijzondere soorten moet je constant alert zijn.

Erg leuk was de flog die we in het begin zagen met Sijsjes en Puttertjes. Als er nog ooit een Oeteldonkvogeltje wordt gekozen dat komt de Putter daar voor in aanmerking. De kleur en vrolijkheid heeft hij duidelijk mee. Wel zagen we binnen de flog (wie weet een Nederlands woord) een duidelijke Sijsje helft en een Putter helft. Uiteraard spotten we de nodige Watervogels en hebben nog even gestudeerd op het verschil tussen de dames van Wilde eend en Krakeend. Ook hebben we ons nog even beziggehouden met het begrip onomatopee. Een nieuwe kijk die Ferd ons mee gaf was dat in andere taal vogels ook hun eigen naam roepen. De Putter roept nl in Duitsland; Stieglitz. En zo heet hij in het Duits ook. Dus voor de Putter kunnen we naast Distelvink nu ook de naam Stieglitz gebruiken. Het was weer een leerzame ochtend.

parapluutjesmosOp 17 januari was de eerste excursie van de Mossen workshop naar de Nulandse Heide. Er werden 20 soorten bekeken. Het op naam brengen viel mede door het slechte weer niet mee. Maar met 19 soorten op naam en een niet nader te determineren Ulota soort een goed begin van het mossen avontuur. Enkele leuke soortje Rode Heidelucifer, Open en gebogen Rendiermos en Kraaklof. Naast de mossen was een alg soort die de bodem glad en glibberig maakte, de moeite van het vermelden waard.

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2019 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.