De Koornwaard, Maasuiterwaarden

Wiel_sLigging:Langs de Maas ten Noorden van 's-Hertogenbosch, van de A2-brug tot Gewande. De Maasuiterwaarden zijn naar het Westen tot de spoorbrug bij Hedel toegankelijk.
Beheer:  
Natuurmonumenten.

Toegankelijkheid: zie bordjes met aanwijzingen; honden aan de lijn in het algemeen toegestaan. Let op de koeien die in het gebied rondlopen.

 

 Landschap
De Koornwaard is botanisch een van de meest waardevolle uiterwaarden langs de grote rivieren in Nederland. 
Het gebied bestaat uit vochtig zowel als droog grasland, grienden, ooibos, struikgewas (tweestijlige meidoorn, braam, wilgen) en een ontgrindingsplas en een wiel met interessante oevervegetatie.
In dit gevarieerde en geïsoleerd gelegen gebied zijn talloze zeldzame plantensoorten gevonden.

In de Maasuiterwaarden tussen Oud-Empel en de Maasboulevard ligt nog een dode arm van de Maas. Het is een aantrekkelijk wandelgebied.

Sluis Empel sOmleiding Zuid-Willemsvaart
Het gebied is sterk veranderd sinds de omleiding van de Zuid-Willemsvaart is gerealiseerd: het Máximakanaal. Dit kanaal doorsnijdt de Empelsedijk, loopt vlak langs het Grote Wiel en gaat dwars door de voormalige ontgrindingsplas naar de Maas. Ter hoogte van de dijk ligt een sluizencomplex. De sluis is in maart 2015 officieel geopend door koningin Máxima.

 

Zandwinningbedrijf_sVerondieping Koornwaardplas

In 2013 is begonnen met het storten van 4,5 miljoen kubieke meter overtollig zand in de Koordwaardplas. Daarmee zal de diepte van de plas worden teruggebracht van plaatselijk 40 meter naar 10 meter.

Tevens zullen de oevers meer glooiend worden gemaakt. Hoewel het voor het bij de plas gevestigde zandwinbedrijf in de eerste plaats de bedoeling is restgrond kwijt te raken, is de opzet tevens de natuurwaarden van de plas te verhogen. Het project is een initiatief van zandwinbedrijf Dekker Van de Kamp, waarin deelnemen de Vereniging voor Natuurmonumenten en watersportvereniging Neptunus.

Het karwei gaat minstens 10 jaar duren.

Links:
Lees hier over de gemeentelijke plannen met de Maasuiterwaarden.
Lees hier over de sanering van de voormalige vuilstort in de Koornwaard (Rijkswaterstaat).
Lees hier over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart (Rijkswaterstaat).
Lees hier meer over de verondieping van de Koornwaardplas.

Zie ook:

www.natuurmonumenten.nl/maasuiterwaarden


Literatuur:
Drs. Rob de Vrind 's-Hertogenbosch zeldzaam groen, Adr.Heinen Uitgevers, 2002

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.