Het Karregat in 2022

Spaanse vlagSpaanse vlagVoor wie er oog voor heeft, was er ook dit jaar weer van alles te zien in het Karregat. Op 1 januari zaten alle wespspinnetjes nog gewoon in hun cocon te wachten op het voorjaar. Pas dan zullen ze weer op de wind uitwaaieren om een eigen plekje te vinden. Ook zijn er weer nieuwe soorten vlinders in dit gebied opgedoken: in juli belandde een Spaanse vlag en een Prachtpurperuiltje in de val. Na het fotograferen zijn ze weer vrij gelaten. Het zijn prachtige bewijzen dat nachtvlinders niet alleen ‘bruinige motten’ zijn! Er staan nu 473 soorten nachtvlinders in tabel 3.

De Spaanse vlag was lang alleen bekend uit het zuiden van Limburg, maar de laatste jaren wordt hij steeds vaker in het land gezien. Het is een zogenaamde ‘dag-actieve nachtvlinder’, hij snoept overdag van nectar van o.a. koninginnenkruid en distels, maar vliegt ook ’s-nachts en komt af op licht. Het is een zomersoort, te zien in juli en augustus.Het Prachtpurperuiltje is voor het eerst in Nederland gezien in 2015, het is nog steeds een zeldzame verschijning, maar langzaam maar zeker verovert hij vanuit het zuiden ons land.

Pracht purperuiltjePracht purperuiltjeWat de dagvlinders betreft, de bekende soorten waren aanwezig, ook de Kleine vuurvlinder, die landelijk gezien een slecht jaar had, was aanwezig. De Kleine vos, die het de laatste jaren slecht deed en ook niet in het Karregat was, was er dit jaar weer wel. Voor een overzicht van de dagvlinders, zie bijgevoegde tabel 1.

Ook van de libellen waren de bekende soorten aanwezig. Witsnuitlibellen zie ik helaas hier niet meer. De Bruine glazenmaker heb ik ook niet gezien, maar deze soort vliegt altijd in kleine aantallen, dus die kun je gemakkelijk een keer missen. Over het geheel lijken we een landelijke trend te volgen. Het overzicht is bijgevoegd in tabel 2. In het kader van het herstel van de Brabantse vennen zijn er vorig jaar in het Karregat ingrijpende natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd. Er lijken geen grote wijzigingen in de libellenpopulatie te zijn opgetreden na deze werkzaamheden. Een ander nieuw insect dat ik dit jaar zag, was de Blauwvleugelsprinkhaan. Een soort van droge zandgebieden met korstmosvegetaties en open droge graslanden. Het Karregat is dus prima geschikt voor deze goed gecamoufleerde sprinkhaan, hij valt niet op en maakt ook geen geluid. Goed zoeken dus, als hij opvliegt zie je de prachtige lichtblauwe achtervleugels. De Sikkelsprinkhaan van de laatste jaren heb ik niet gezien, wel de bekende Moerassprinkhaan en het Knopsprietje.

Bonte dennenschildwantsBonte dennenschildwantsEen volgende leuke vondst was het Bosmierlieveheersbeestje. Dit lieveheersbeestje, dat veel op het gewone Zevenstippelige lieveheersbeestje lijkt, is alleen te vinden in de buurt van nesten van rode bosmieren, die zijn er genoeg in het Karregat. Ze worden nauwelijks aangevallen door de mieren in tegenstelling tot andere lieveheersbeestjes, zodat er nauwelijks concurrentie is tussen de verschillende bladluis-etende lieveheersbeestjes. Een volgende uit het zuiden oprukkende zeldzame soort wants heeft ook een plekje gevonden in het Karregat. De Bonte dennenschildwants is voor het eerst in 2018 gesignaleerd in Nederland. Hij leeft op dennen vooral aan de rand van heidevelden en breidt zich razendsnel uit. Ik heb diverse exemplaren gezien.

Het dode hout wat tegenwoordig gewoon mag blijven staan en liggen, trekt ook steeds meer mooie insecten aan: in mei zat een mannetje Megarhyssa rixator op het dode dennenhout. Het zijn indrukwekkende sluipwespen, waarvan de vrouwtjes hun eitjes afzetten in larven van houtwespen die in het dode hout leven. Een Nederlandse naam is er nog niet. De Houtsluipwesp (Rhyssa persuasoria) was al bekend van het Karregat, de Megarhyssa rixator is een maatje groter en zeldzamer. Alle waargenomen insecten (behalve de vlinders en libellen, die een aparte tabel hebben) staan in bijgevoegde tabel 4.

Waterlobelia rozetten met bloemknoppenWaterlobelia rozetten met bloemknoppenOok de bekende Waterlobelia stond er fantastisch bij dit jaar, evenals de Moeraswolfsklauw. In het biotoop schraal heidegrasland is de verdere toename van de korstmossoorten Rendiermos, Rood bekermos en Heidelucifer indrukwekkend. Er valt nog volop te ontdekken in het Karregat, dus ik zal het blijven volgen.

 

 

 

 

 

 

Link naar:

2022_Tabel-1_Dagvlinders_in_het_Karregat.pdf

2022_Tabel-2_Libellen_van_het_Karregat_2003-2022.pdf

2022_Karregat_Tabel-3_nachtvlinders.pdf

2022_Tabel-4_Insecten_waarnemingen_Karregat.pdf145 × 108

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.