Het Karregat in 2015

WaterlobeliaHet Karregat is ook dit jaar weer een aantal keren bezocht. Zoals elk jaar is er gekeken naar de aanwezige vlinders en libellen. Hierover is eigenlijk weinig bijzonders te melden. De gewone soorten zijn aanwezig.

Een overzicht hiervan staat apart op de IVN-website, onder – Onze natuurgebieden – Het Karregat. De nachtvlinders zijn één keer, op 2 juli, geïnventariseerd, en daarmee zijn we de 200 soorten gepasseerd. We zitten nu op 223 waargenomen soorten micro- en macronachtvlinders.

 

Informatie over en afbeeldingen van de op de site genoemde soorten is te vinden op: www.libellennet.nl, www.vlindernet.nl en www.microlepidoptera.nl (microvlinders).

Vanuit Naturalis is er een project opgezet om alle lieveheersbeestjes (60 soorten!) in Nederland op de kaart te zetten. In 2015 en 2016 worden zoveel mogelijk waarnemingen gevraagd (doorgeven op www.waarneming.nl, met foto) om een actuele verspreidingsatlas te kunnen maken. Tot nu toe heb ik 14 verschillende soorten voor het Karregat kunnen melden:  

Tienstippelig lieveheersbeestje Adalia decempunctata
Oogvleklieveheersbeestje Anatis ocellata
Tienvlek lieveheersbeestje Calvia decemguttata
Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata
Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata
Elfstippelig lieveheersbeestje Coccinella undecimpunctata
Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata
Aziatisch (veelkleurig) lieveheersbeestje Harmonia axyridis
Harlekijnlieveheersbeestje Harmonia quadripunctata
Ruigtelieveheersbeestje Hippodamia variegata
Achttienvleklieveheersbeestje Myrrha octodecimguttata
Gestreept lieveheersbeestje Myzia oblongoguttata
Schaakbordlieveheersbeestje Propylea quatordecimpunctata
Citroenlieveheersbeestje Psyllobora vigintiduopunctata

Er zijn nog meer soorten te verwachten in het Karregat, daar wordt nog naar uitgekeken. Enkele van de waargenomen lieveheersbeestjes:

Karregat lhb gecomp.01

Achttienvlek-lieveheersbeestje linksKarregat lieveh.02 gecomp.jpg

Schaakbordlieveheersbeestjes re.

Oogvleklieveheersbeestje onder 

 

 

 

 

Karregat oogvl.l.gecomp.jpg

De bekende sprinkhanen van het gebied, waaronder de Moerassprinkhaan, Sikkelsprinkhaan en Zuidelijke boomsprinkhaan, waren aanwezig, evenals de Karregat wespspin gecompWespspinnen. Hier een afbeelding van de wespspin met zijn buit: moerassprinkhaan en wesp.Karregat wespspin buit

De  Levendbarende hagedissen heb ik diverse keren gezien.

Het Oeverkruid, de Moeraswolfsklauw en de Kleine zonnedauw staan er prima bij. Ronde zonnedauw heb ik dit jaar niet gezien. De Waterlobelia, waarvan vorig jaar enkele niet-bloeiende rozetjes gezien zijn, is dit jaar weer in bloei gekomen.

Vogels zijn niet intensief geïnventariseerd, toch wil ik deze keer een aantal waarnemingen melden:

Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Merel, Roodborst, Winterkoninkje, Zwarte kraai, Heggenmus, Matkop, Grote lijster, Grote bonte specht, Goudhaan, Buizerd, Nijlgans, Casarca, Rode wouw, Watersnip en Kerkuil. De meeste meldingen komen van Titia.

Een aantal jaren geleden is de plas helemaal leeggepompt en zijn alle aanwezige vissen verwijderd. Nu is er toch weer een flinke snoek gesignaleerd.

November 2015

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.