Verenigingsavond 16 november, 20.00 uur Groenschool


De Hooge Heide en het IVNKaart_Hooge_Heide_m.

Tijd om ervaringen met elkaar te delen!

Kom 16 november ook genieten van de mooie presentaties en denk mee over de toekomst van dit gebied!

Afgelopen jaar is er o.l.v. de gemeente 's-Hertogenbosch een natuurvisie ontwikkeld voor de Hooge Heide. O.a. het IVN 's-Hertogenbosch was hierbij betrokken. Ook is er in het verleden door enkele leden de Hooge Heide geinventariseerd op planten, libellen en paddenstoelen. Verder wordt er in deelgebieden landschapsbeheer uitgevoerd door leden.

Kortom, we zijn als IVN actief in dit gebied. Tijd om alle ervaringen met elkaar te delen.

Neem al je leuke boeken, kaarten, foto's, bijzondere waarnemingen en verhalen mee over dit gebied.

Duinse_Hoef_s

Programma van deze avond:

  • Hoe is het begonnen op de Hooge Heide
  • Wat zijn de curieuze planten, korstmossen & mossen
  • Belangrijke paddenstoelen
  • Interessantste libellen, vlinders, amfibieën, e.a.
  • Kansen en bedreigingen
  • Interactieve koffiepauze
  • Natuurvisie IVN Den Bosch
  • Door gemeente opgestelde Natuur en Recreatie (N&R) project + stappen/actieplan
  • Evaluatie van de avond en afsluiting.

De volgende personen leveren een bijdrage aan deze avond:

Margreet ter Horst, Tineke Cramer, Yvonne Dijkman, Jan Maassen en Cor Haest.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.