fotosbestuur 20190813b

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 19 maart 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden (v.l.n.r. met tussen haakjes de taken):

 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Willem Konickx
 • Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden) 
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (voorzitter)
 • Harry van Haren

De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Voorlopig schema jubileumactiviteiten

Bestuur en mede-coordinator Pauline van der Vaart

Adviescommissie jubileum (Peter van Helden, Jeanne Maas, Ivonne Smit).

Compacte versie 2018-03-03; zie ook uitgebreide versie voor beter uitgewerkte plannen en  meer ideeën.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

De Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. bestaat in 2018 45 jaar en IVN afdeling 's-Hertogen­bosch e.o. bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het bestuur, samen met een adviescommissie, een jubileumplan gemaakt en dit document is een compacte versie van dit plan.

's-Hertogenbosch, 2017-03-05

Voor het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en omstreken, hierna "de vereniging" genoemd, heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en de richting waarin het zich wil bewegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur
2. Verbinden met andere organisaties en instellingen
3. Versterken van de interne samenhang
4. Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)

Bestuurssamenstelling en -taken

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • Rien van der Steen (voorzitter, externe zaken)
 • Ferd Sauter (voorzitter, interne zaken)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee voorzitters.

Alle IVN-VNW-leden zijn welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen. Kijk op de IVN-agenda, waar en wanneer de volgende bestuursvergadering is. Geïnteresseerd in de agenda van de vergadering of de notulen? Mail even naar secretaris@ivn-s-hertogenbosch. 

Nieuw_bestuur_DSC0024kl_s
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 is een nieuw bestuur van onze vereniging gekozen, met bekende en nieuwe gezichten. Zij zullen in de toekomst richting geven aan de organisatie en het beleid van IVN/VNW e.o. 's-Hertogenbosch.
Henk Vennix maakte deze fraaie statiefoto. V.l.n.r. Jan de Koning (secretaris.), Ferd Sauter, José van Oers-Abbink, René Giebels (voorzitter intern en coörd. werkgroepen), Cees van Zoelen, Rien van der Steen (voorzitter extern), Herman van Eijck (penningmeester). Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!


Het IVN / VNW 's-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie.
Regelmatig zijn er vacatures voor actieve vrijwilligers.

De één helpt de vereniging door het maken van het verenigingsblad De Boschrietsangher, de ander door regelmatig in de stand te staan of persberichten te sturen. En wat doe jij?

Meld je aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator gidsen

De gidsenwerkgroep zorgt ervoor dat er iedere maand publieksexcursies rond 's-Hertogenbosch plaatsvinden. Daarnaast geven de gidsen soms op aanvraag (club ambtenaren, bedrijf, ...) een excursie; dit gaat altijd onder voorbehoud of er gidsen beschikbaar zijn die dit willen of kunnen doen.

Taken van de coördinator (ook goed te doen als duo-baan!): 

 • Contact houden met gidsen 
  • mails over voorwandelen en andere zaken m.b.t. publieksexcursies 
 • Oktober: samen met kleine groep concept jaarprogramma bedenken
 • Oktober/november: jaarvergadering gidsen 
  • lokatie bespreken
  • uitnodiging sturen
  • vergadering met o.a. vaststellen jaarprogramma
 • December
  • definitief jaarprogramma maken
  • jaarverslag
  • gidsenlijst updaten
 • Afhandelen aangevraagde excursies
  • aanvraag beantwoorden
  • gidsen vragen
  • contact leggen tussen aanvrager en gids(en)
  • penningmeester vragen een factuur te versturen

 Wat levert het op?

 • Contact met een leuke, enthousiaste groep mensen.
 • Je levert een bijdrage aan een van de kerntaken van het IVN.
 • Voldoening dat we meer mensen betrekken bij de natuur.

Werkgroepcoördinator
Een werkgroepcoördinator zorgt voor contact tussen de werkgroepleden en organiseert, samen met andere werkgroepleden, excursies, determinatieavonden e.d. Een aantal werkgroepen houdt ook contact met externe instanties als het Brabants Landschap, Natuurmonumenten of een inventarisatieclub als FLORON, de Vlinderstichting e.d. 

Natuurbeleving voor ouderen in instellingen

Meer info in dit artikel: www.ivn-s-hertogenbosch.nl/de-vereniging/nieuwsarchief/792-natuurbeleving-voor-ouderen-in-instellingen

 

Jeugdnatuurgidsen

Kinderen komen in ons land niet vanzelfsprekend in contact met de natuur. Toch is dat contact heel waardevol. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Daarnaast voorkomt het overgewicht.
Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur. Zij zijn immers de toekomstige natuurbeschermers, beleidsmakers, boeren, burgers en bouwers. Wij zien het daarom als een belangrijke rol om jeugd en natuur met elkaar te verbinden.
Wij zijn momenteel met 8 jeugdgidsen waarvan 6 actief en hebben 50 leden. De druk op het team is daardoor best groot en wij zouden het heel leuk vinden om nieuwe jeugdgidsen te verwelkomen! Dus heb je affiniteit met de natuur en ga je graag met kinderen op pad schroom dan niet en meld je bij ons aan! mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Medewerker Natuuroudercursus

De werkgroep School en Natuur wil, samen met anderen, kinderen op school in contact brengen met de natuur. De werkgroep leidt ouders en grootouders op om met kinderen en een leerkracht de natuur in te gaan. Voor de werkgroep zijn we altijd op zoek naar mensen die enthousiast zijn om mee te helpen bij de cursus (als docent of bij het 'regelen'). Op dit moment zijn we ook op zoek naar iemand die af en toe kan helpen bij het werven van ouders en contacten kan leggen met scholen. Dat gaat samen met de coördinator van de werkgroep Jaco Wijsman, die al veel contacten heeft met het onderwijs. Interesse of vragen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Natuur-voelhoorn

Als u weet wat er speelt in de natuur in uw buurt of waar u vaak komt, geef dan uw naam door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Informatie die u kunt leveren, kunnen wij weer gebruiken in onze externe contacten. Zie ook elders op deze website: www.ivn-s-hertogenbosch.nl/meldpunt-natuur.

Helpen info-kraam 

Incidenteel (aantal keren per jaar) doet IVN Natuureducatie mee aan een markt of open dag waar we met een kraam informatie geven over onze vereniging. We zoeken mensen die af en toe een uurtje meehelpen in de kraam.

Medewerkers diverse projecten 

 • Groene Handen in de Kinderopvang: werken met kinderen en natuur in de kinderopvang (dagopvang, peuterspeelzalen, BSO).

 

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2020 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.