Het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid

heempark zomer sDe gemeente 's-Hertogenbosch heeft een prachtig natuurpark, een 'oase van rust in een tijd van versobering', zoals het vroeger ook wel eens genoemd werd. Het is het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid.

 

 

  

 Waar ligt het Heempark?
Het is gelegen op een schiereiland van ruim twee hectare groot, daar waar de Pettelaarse Vaartgraaf overgaat in de Zuiderplas. Het park grenst aan het Bossche Broek en het recreatiegebied Zuiderplas.
Als je de Bosschenaar vraagt waar nu die Pettelaarse Vaartgraaf ligt, dan zullen de meesten dit niet weten, ook al komen ze er dagelijks langs. Hetzelfde kan gezegd worden van het Heempark. Een te onbekend of te slecht bekend stukje paradijs. 
Het Heempark 's Hertogenbosch Zuid is bereikbaar via een brede voetbrug over de Pettelaarse Vaartgraaf, achter het St. Janslyceum of via het Bossche Broek langs de Zuiderplas en dan verder. Achter het Sint-Jans Lyceum staan richtingaanwijzers.


Het park is van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk.

Het grote wandelpad is rollatorvriendelijk. Honden toegestaan, mits aangelijnd, i.v.m. op de grond fouragerende dieren.

Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Heempark geeft een maandverslag per e-mail uit. Een persoonlijk abonnement op het maandverslag per email kan worden aangevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Heempark heeft een eigen website: 
https://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/


altWat is een heempark ?
Het is meer dan een verzameling brandhout en onkruid die sommigen er in zien, meer dan zo maar een stukje buiten dat zich, aan de stadsrand gelegen, aan de stad onttrekt. Het 'heem' in heempark staat voor inheems. Geen kokospalmen dus, omdat die hier nu eenmaal niet van oorsprong voorkomen. Nee, een Heempark bevat wilde planten en plantengemeenschappen, die van nature in een omgeving kunnen voorkomen. Dit wordt wat mooier geformuleerd in de doelstelling van het Heempark.

Doelstelling
Het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid geeft een overzicht van enkele voor de provincie Noord-Brabant karakteristieke plantensoorten en plantengemeenschappen, waarbij zowel gemeenschap als soort in een zo natuurlijk mogelijke omgeving geplaatst worden. Dit houdt in dat er op een gegeven moment een soort natuurlijk evenwicht ontstaat, waarin planten en dieren in een zekere natuurlijke harmonie samenleven. Ze voelen zich er gewoon thuis. Typerend voor een heempark is dat deze verschillende plantengemeenschappen in een relatief klein gebied (2 ha) naast elkaar te vinden zijn, inclusief natuurlijke overgangen.
Om de diversiteit binnen de plantenfamilies te leren kennen, zullen van een aantal families die op de Brabantse zandgronden voorkomen een aantal soorten worden gekweekt. Het kan hierbij nodig zijn dat de ongebreidelde groei van overheersende plantensoorten via een gericht maaibeleid aan banden wordt gelegd, om zwakkere soorten ook een kans te geven (de Struikhei op de heuvel is hiervan een voorbeeld).
De bezoekers moeten van de natuur kunnen genieten en mogelijk kennis maken met een aantal belangrijke plantengemeenschappen en plantensoorten.
De kruidentuin met zijn geneeskrachtige planten, de plantmuur met alles wat er maar op zo'n muur wil groeien en leven, de bloemenweide ( en voormalig blauwgrasland ) met zijn vele bloemen van groot tot piepklein, het bos in zijn vele gedaanten als beukenbos, gemengd beukenbos, hakhout en elzenbroekbos.

Verder heb je er nog de vijver met zijn rijke waterleven van waterwantsen, kikkers en padden, libellen alten watervogels. Het natte hooiland rond de vijver, het vochtig hooiland met Moerasspirea en Gele lis, het wisselend vochtig hooiland en het heischraal grasland op de heuvel.
In onderlinge samenwerking met andere natuurgroepen die werken aan natuurbehoud en ontwikkeling, parken en plantsoenen wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van nat- en drasgebieden.

Het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid is een 'huis' dat het waard is om wat vaker bezocht te worden, want het hele jaar door wordt er geleefd, soms moet je wat verder zoeken maar dan vind je er ook steeds weer wat nieuws. Het park is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk.

altEen indruk van de aanwezige planten en dieren
Insecten: Wespvlinder, Kleine Vuurvlinder, Oranjetipje, Stippelmot, Kleine vos.
Vogels: Groene specht, Bosuil, Boomkruiper, Koolmees, Passanten: Sperwer, IJsvogel.
Zoogdieren: Konijn, Bosmuis, Mol, Dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis.
Amfibieën: Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad.

Mossen: Pluisdraadmos, Groot laddermos, Purpersteeltje, Kronkelsteeltje.
Paddestoelen: Fopzwam, Aardtong, Geweizwammetje, Dodemansvinger, Dikrandtonderzwam.
Bomen en heesters: Ratelpopulier, Vuilboom, Kardinaalsmuts, Meidoorn, Hazelaar.
Kruiden: Wespenorchis, Gele dovenetel, Boshyacint, Wateraardbei, Blaasjeskruid, Heelblaadjes, Knikkend nagelkruid.

VrijwilligersaltHet Heempark Zuid verdient meer waardering dan het nu heeft, al was het alleen maar omdat het een van de oudste heemparken van Nederland is (sinds 1959, samen met Schiedam de derde generatie in Nederland). Vrijwilligers om het park in stand te houden zijn daarom altijd zeer welkom. Jong of oud, natuurbeleving kent geen leeftijdsgrenzen.
Er wordt op woensdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gewerkt. Al naar het gelang het seizoen bestaan de werkzaamheden uit het verwijderen van afval, valhout, gevallen blad en woekerende vegetatie, het inventariseren van planten en dieren, nestkastonderhoud, snoeien, maaien, poten en zaaien en het geven van voorlichting en verzorgen van rondleidingen. Het is een gezellig gebeuren waarbij niemand overbelast word. Specialistische kennis is niet nodig. Je groeit gewoon in het werk. Kom eens kijken tijdens de werkuren of maak een afspraak voor een rondleiding, persoonlijk of met een groep. Informatie: Ben van Bennekom, tel. 073-6149520.

Omgeving
Het park grenst aan het Bossche Broek waarin zich een schitterend natuurreservaat bevindt met voedselarme moerassige gebiedjes en de 'PTT-plas'. Zeker de moeite waard.
Van de weidevogels heeft de Grutto het de laatste tijd erg moeilijk. Door het te intensieve landbouwbeleid met minder graskanten als broedgebied en een sterk teruggelopen bodemleven verdwijnt de Grutto nagenoeg uit beeld.
Over het sterk terugbrengen van de struikbegroeiing kan ook wisselendgedacht worden. Ringmussen en veel insecten hebben deze groene linten in het landschap hard nodig. Misschien moeten de raadsleden ook maar eens een bezoekje aan het park brengen...

alt
Bron: webpagina's van de Bossche Milieugroep.

Wil je meer weten over de Heempark?
De Bossche Milieugroep heeft enkele mooie pagina's:
Heempark Geschiedenis
Heempark Biotopen
Heempark Index van Planten
Heempark Index van Dieren

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.