Succesverhaal: Natuurspeurtocht op Haanwijk

Hoe zetten de natuurouders met basisschool het Bossche Broek een natuurdag voor groep 7/8 op?

De groepen van 6 of 8 kinderen verplaatsen zich van het ene naar het andere onderdeel aan de hand van een wegmarkering: opeenvolgende nummers langs het pad per onderdeel. De leraren maken de groepsindeling.

Voorbereiding
Woensdag 24 mei, 9 – 12 uur zijn Rob, Nel, Kirsten en Rens met  2 klassen, groep 7/8 en groep 8, van het Bossche Broek naar Haanwijk, een natuurgebied gegaan. Totaal 52 kinderen.

Voorbereiding natuurmensen 1 uur van tevoren aanwezig zijn

  • koffie zetten
  • wasco schors maken van 4 bomen
  • evt gebied afzetten
  • onderdelen natuurspeurtocht markeren met nummers
  • berkenbosje / witte paal zoeken

Van tevoren kan er in de klas een PowerPointpresentatie met uitleg over vogels gegeven worden, als voorbereiding op het programma.


Programma

Het programma kent 8 onderdelen van 20 min; 15 minuten natuurspel en 5 minuten verplaatsing. In totaal 160 min = 2,5 uur.
Het betreft 7 natuuronderdelen en 1 pauze-onderdeel in het bezoekerscentrum.

Er zijn 8 mensen die op een post staan: Marcel, Michiel, Rob, Nel, Kirsten, Rens en 2 (natuur)ouders van elders.

Hoe werkt het?
De groepen van 6 of 8 kinderen verplaatsen zich van het ene naar het andere onderdeel aan de hand van een wegmarkering: opeenvolgende nummers langs het pad per onderdeel. De leraren maken de groepsindeling.

1: Bezoekerscentrum Haanwijk:

Begeleider: ouder of leraar

Hier kan iedereen zijn tas neerleggen, naar de wc gaan, is tevens het pauze-moment voor het ‘10 uurtje’. Degene die bij het bezoekerscentrum staat, fluit voor de wissel.

Nodig: fluitje (leraar)

2: Zoek de boom!
Bomenspeurspel en Natuurmoment

Begeleider Kirsten (uitleg en materiaal) – 4 tweetallen

Zoek 4 bomen aan de hand van de schors (wasco-afdruk). Pluk vervolgens een blad: kijk aan de hand van de blaadjes en de determinatiekaart welke boom dit is.

Elk tweetal krijgt een afdruk van een schors op wasco-krijt mee en een bomendeterminatiekaart.  Ook met een oogloepje schors bekijken.

Als de bomen gevonden zijn, gaan we met alle kinderen om de beurt langs elke boom. De kinderen die de boom gevonden hebben vertellen wat over de boom: welke bladeren hebben ze? Vind je het een mooie boom? Wat valt je op aan de bast? En de takken? Bij elke boom vertellen / vragen waar deze voor gebruikt wordt. Aan het eind kinderen vragen welke boom ze het mooist vinden en waarom.
schors van bomen
Nodig:
A4 papier, wasco krijt (Kirsten),

bomendeterminatiekaarten (Kirsten, Nel vraagt Rob en Jaco),
4  oogloepjes (IVN )

3. Bodemdieren zoeken

Begeleider Rob van de Ven
Plaats: in het bos langs het pad

Bijvoorbeeld: mieren, pissebedden onder dood hout bekijken, wormen in de grond

Nodig:
4 loeppotjes (meester Michiel, Kirsten, Nel),
petri-schaaltjes (Nel-IVN?), doorzichtige bak?
4x grote loep (Kirsten, Nel, Rob, …)
Kinderen kunnen zelf ook een loep meenemen

4. Zoek 7 dingen uit de natuur

Plaats: in het bos
iets scherps en iets zachts, iets van een dier en iets van een plant, iets wat rond is en wat recht is, iets wat jij mooi vindt

Tip bij dieren: bv veren, keutels, skeletjes, eieren of sporen zoeken

Nodig:
8 kaartjes (Kirsten)
8 lege eierdozen - om dit per groep in te verzamelen (Nel)

5. Boomtikkertje en boommeting

Begeleider: meester

Markeer het gebied waar het tikspel gespeeld gaat worden: kies een aantal bomen uit die meedoen, 1 minder dan het aantal kinderen.

Leg het spel uit: er is 1 tikker (wijs een kind aan), de andere kinderen zijn vrij als ze een boom aangeraken en kunnen getikt worden als ze geen boom aanraken.

Er mag maar 1 kind per boom staan, als er een tweede kind komt moet de eerste weglopen. Als je ‘wissel’ roept (of een ander woord, Oehoe bijvoorbeeld) moeten de kinderen hun boom loslaten en een andere boom opzoeken.

Boommeting: mbv boommeter meten hoe hoog de boom is

Nodig: boommeter (IVN – Nel vraagt Jaco)

6. Nachtdieren: muizen en dassen

Begeleider: ….. -in 4 tweetallen

Als wij slapen, zijn veel dieren wakker, ook de muis. Hoe weet een muis s nachts of ie ergens doorheen kan? Antwoord: Door zijn snorharen.

Wij worden nu ook muizen in de nacht. Loop geblinddoekt met een stok die even breed is als je schouders door het bos (eigenlijk bij de witte paal in het berkenbosje, maar kan ook in het bos waar we boomtikkertje doen.) Zoek 4 stokken en loop een stukje (3 min.) door het bos en wissel met je partner.

Daarnaast dassenburcht bezoeken aan de overkant. Iets bij vertellen.

Nodig:
4 blinddoeken (Kirsten)
4 stokken (ter plekke zoeken, met lengte van plm 1.50 m)

7. Bermplanten en bloemen

Begeleider: Nel,
Plaats: speelveldje tegenover theehuis

8. Vogels kijken en vlinders / insekten

Begeleider Rens – plaats: veld tegenover bezoekerscentrum

Nodig:
verrekijkers (Rens, Kirsten, kinderen ook zelf mee laten nemen),
vogelkijker, accubak (Rens)
Deel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.